Smoking Lounge

QleanAirs smoking lounge är ett lite större avskärmat rökområde där många rökare kan vistas utan att andra i omgivningen påverkas. Smoking Lounge levereras som en komplett modul, flexibel i uppbyggnad och klar för användning.


Smoking Lounge använder QleanAirs teknologi för att fånga in, filtrera och rena luften innan den återförs till lokalen. Luftreningen gör loungen lätt att placera i omgivningar med många människor i rörelse. Den höga filtreringen gör även atmosfären behaglig inne i den.

Smoking Lounge är också ekonomisk att installera. Sektionsvisa moduler i platta paket monteras på cirka åtta arbetstimmar, och är enkla att flytta eller bygga om vid förändring av lokalerna. Smoking Lounge levereras komplett inklusive belysning och fristående hanteringssystem för aska och fimpar: QleanUp. Cirkulationen arbetar med HEPA- och gasfilter och fungerar helt fristående från befintlig ventilation.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER Modell Smoking Lounge
 Material Stål / Aluminium / Glas / RedBond
 Standardmått:1
 Bredd
 Höjd2  
 Djup

 3090 mm
 2585 mm
 2080 mm
 Kapacitet:
 Cigaretter
 Luftflöde

 12000 / service
 200–1800 m3 / tim.
 Certifiering GS-IFI-M14

 1 Andra storlekar tillgängliga.   2 Monteringshöjd 2900 mm.

Tekniken bakom lösningen

1–2  Fångar in röken och filtrerar bort skadliga gaser

En rökfri miljö kan bara uppnås om röken fångas in innan den hinner spridas. Detta uppnås genom att höga luftflöden leder röken i rätt riktning in i filtret.

När man renar tobaksrök är det viktigt att se till att även de allra minsta partiklarna tas bort. Våra patenterade filter fångar in 100 % av alla gaser och partiklar som finns i tobaksrök. Regelbundet underhåll garanterar att den höga filtreringsnivån bibehålls över tid.

2–3  Betoning på säkerhet

QleanUp är ett fristående hanteringssystem för aska och cigarett­fimpar. Den patenterade, brandsäkra kon­struk­tionen ser till att cigaretten släcks helt när du fimpar den, vilket eliminerar problemen med cigaretter som fortsätter glöda.


Här gör vi skillnad idag