Större luftrenare

Med över 25 års erfarenhet av luftrening i inomhusmiljöer har vi med vår expertis och kundkännedom utvecklat ett sortiment av kraftfulla, fristående luftrenare som skapar hälsosam luftkvalitet för människor, produkter och processer.

I många inomhusmiljöer är kapaciteten och effektiviteten hos den installerade ventilationen inte tillräcklig för att upprätthålla en bra och hälsosam luftkvalitet. Luftburna föroreningar och höga partikelhalter kan ha negativ effekt på människor, produkter och processer. Fristående luftrenings­lösningar är ett kostnads- och energi­effektivt komplement till det befintliga ventilations­systemet.

Vårt sortiment av större luftrenare består av fyra kraftfulla och effektiva luftrenings­lösningar. Respektive enhet konfigureras med de filter­konstella­tioner och tillbehör som är optimala för er verksamhet.

Samtliga luftrenare från QleanAir har mekanisk filtrering, automatisk luftflödes­reglering och regelbunden service. Det säkerställer konstant effektivitet och luftflöde över tid.

FS 70 – en flexibel luftrenare med ett brett användnings­område
Passar för dammiga industri- och lager­miljöer likväl som för kontor och i offentliga verk­samheter. Kan användas för att rena luft i lokaler liksom för att förse processer med filtrerad luft. QleanAirs bäst­säljande luftrenare med en stor kundbas över hela Europa.

FS 70 FG (Food Grade) – för dryckes- och livsmedelsindustrin
Samma filtrerings­teknik som FS 70 men med konstruktion och detaljer anpassade för hygien­kraven inom livsmedels­industrin. Chassi av rostfritt stål, tätningar och packningar av livsmedels­kvalitet samt släta och rundade kanter.

FS 70 HEPA – luftrening i sjukhus och vårdmiljöer
FS 70 med HEPA 14-filter, den filter­klass som vanligtvis används för att filtrera bort bakterier, virus och andra luftburna föroreningar i känsliga sjukvårds­miljöer. Riktar sig främst till vård­miljöer med höga krav på renlighet, mobilitet och låga ljudnivåer, men passar också i andra verk­samheter med behov av HEPA-filtrerad luft.

FS 90 – en extra kraftfull luftrenare för stora utrymmen
FS 90 är en av de mest kraftfulla luft­renarna på marknaden, med ett luftflöde på upp till 10 000 m3/timme. Lämplig för stora hallar och utrymmen, t.ex. lager, logistikcenter, distributionscentraler, produktions­anläggningar och andra liknande industri­miljöer. Finns även tillgänglig i en takhängd version.


Är du osäker på vilken lösning som passar er verksamhet? Kontakta oss så guidar vi dig till den lösning som är mest effektiv för era specifika behov.

Välj luftreningslösning för att läsa mer

QLEANAIR FS 90


En kraftfull, industriell luftrenare för stora hallar och utrymmenLager och logistiklokaler bombarderas dagligen med lådor, pallar och paket. I kombination med intensiv gaffeltruckstrafik skapar det en dammig miljö. Detsamma gäller på produktionsanläggningar, där leveranser och processer som slipning, skärning och polering genererar damm och rök. Höga halter av luftburna partiklar i dessa miljöer är en starkt bidragande orsak till en rad negativa effekter för både produkter och personal, och som så småningom kan leda till avbrott i verksamheten.

Känner du igen dessa utmaningar?

Damm från kartonger och trä


Genereras av friktion vid sortering och hantering av kartonger och pallar.

Damm av betong och gummi


Genereras av däcken på gaffeltruckarna när de svänger på betonggolv.Avgaser


Kommer in via lastkajerna från lastbilar som levererar och hämtar upp gods, samt från gaffeltruckarna på lagret.


Damm och rök


Kommer in via in- och utgångar och lastkajer.

Människor


Partiklar som människor lämnar ifrån sig vid inomhusarbete (hår, hud, bakterier osv.).

Mögel


På grund av läckage, översvämning, fukt och hög luftfuktighet.

Trafiken och ackumuleringen från de varor som tas emot, lagras och levereras är förödande för luftkvaliteten och gör att partikelhalten i miljön blir mycket hög, vilket påverkar de anställdas hälsa och lagerartiklarnas skick.


Osäkra arbetsförhållanden

Platschefer vet av egen erfarenhet att frågan om huruvida damm anses vara skadligt inte är något att ens diskutera. I många distributionshallar kan man se ett moln av damm och sotpartiklar i luften. Om inte det är ett tillräckligt starkt bevis på att det finns problem, kan medarbetare som utsätts för dessa förhållanden uppvisa en mängd symtom, som t.ex. irriterade luftvägar och andningsproblem som inte går över.


Begränsad golvyta?

Golvstående luftrenare är väldigt effektiva, men på vissa anläggningar är golvytan begränsad eller olämplig för dessa typer av lösningar. Då är alternativet takmonterade luftrenare.


LÖSNINGEN


En renare miljö


Vi presenterar nya QleanAir FS 90, en av de mest kraftfulla industriella luftrenarna på marknaden, utformad speciellt för stora industrilokaler.

Nyckelkomponenter i luftreningssystemet FS 90


Enheten har många funktioner som efterfrågas av anläggningschefer, inklusive:

  • Dubbla inlopp

  • Mekanisk filtrering i flera steg (ISO 16890)

  • Energisnål EC-fläkt som producerar stora luftvolymer

  • Automatisk reglering av luftflödet

  • Filterlarm

  • Tyst drift

  • Robusta hjul för smidig förflyttning

  • Monteringsalternativ (golv/tak)


I en klass för sig

Hybriddesignen, som gör att enheten både kan golv- och takmonteras, plus det imponerande luftflödet, är egenskaper som inte bara gör FS 90 extremt anpassningsbar, utan även till världens kanske mest kraftfulla luftrenare!

Eftersom enheten är självförsörjande behöver den inte anslutas till ventilationssystemet, vilket gör att det smarta luftflödet kan hindra uppvärmd eller kyld luft från att lämna anläggningen.


Vilka typer av lokaler lämpar sig för luftrenaren FS 90?

Alla lokaler där det finns behov av bättre och hälsosammare luftkvalitet. Lager, logistikcenter, distributionscentraler och andra stora industrilokaler är alla utrymmen som kan ha nytta av kraftfulla FS 90.

- text

- text

Fördelar med att använda våra luftreningslösningar

Hälsosammare miljö

Förbättrad arbetsmiljö – lättare att arbeta och andas in luften.

Renare lagerartiklar

Betydligt mindre damm på gods, paket och förpackningar.

Färre driftstopp

Färre driftstopp och avbrott i processer.

Minskat städbehov

Mindre damm och smuts i luften och på ytor betyder mindre tid på städning. Det minskar även risken för dammallergi hos personalen.
Lägre driftskostnader

Färre driftstopp och mindre underhåll. Våra system främjar ett smart luft­flödet, vilket hjälper till att jämna ut temperaturen, som i sin tur kan minska energi­kostnaderna för uppvärmning eller kylning.


Flexibel lösning

Oberoende av befintligt ventilationssystem och kan enkelt flyttas och anpassas vid förändrade behov.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell QleanAir FS 90 Golvstående QleanAir FS 90 Takmonterad
Material Pulverlackerat stål Pulverlackerat stål
Mått:
Bredd
Höjd/Höjd inkl. hjul
Djup

790 mm
1723 / 1821 mm
1164 mm

1175 mm
1268 / – mm
1211 mm
Vikt 140 kg
Kapacitet:
Luftflöde

0–10000 m3/tim.
Annat:
Hastighetsreglering: Inkrementella effektnivåer/automatisk reglering av luftflödet
 
Steglös/3 lägen

Tekniken bakom lösningen


1  INSUG – Fångar in föroreningar

QleanAir FS 90 har två stora inlopp på både fram- och baksidan av enheten för att maximera insugsvolymen och minimera risken för blockering. Inloppen är av säkerhetsskäl skyddade av ett galler.


2  FILTRERING – Avskiljning av partiklar och föroreningar

Genom flerstegsfiltrering fångas skadliga partiklar och luftburna föroreningar effektivt in och avlägsnas från luften. QleanAir FS 90 utrustas med en uppsättning filter anpassade för kunders unika behov. Från och med installation ser vi till att i lever upp till våra löften med livslång funktionsgaranti.


3  UTBLÅS – Renad luft skickas tillbaka till omgivningen

Efter att luften har renats från luftburna partiklar och skadliga föroreningar skickas den tillbaka ut i rummet genom utblås som är anpassningsbara för att skapa optimal cirkulation eller för att distribuera den rena luften till ett specifikt område.

Här gör vi skillnad idag

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Ta mig till Nyhetsrummet »

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta gärna kontakt med oss via nedanstående länk.

För mer information, vänligen kontakta oss här »

Dela denna sida