Större luftrenare

Med över 25 års erfarenhet av luftrening i inomhusmiljöer har vi med vår expertis och kundkännedom utvecklat ett sortiment av kraftfulla, fristående luftrenare som skapar hälsosam luftkvalitet för människor, produkter och processer.

I många inomhusmiljöer är kapaciteten och effektiviteten hos den installerade ventilationen inte tillräcklig för att upprätthålla en bra och hälsosam luftkvalitet. Luftburna föroreningar och höga partikelhalter kan ha negativ effekt på människor, produkter och processer. Fristående luftrenings­lösningar är ett kostnads- och energi­effektivt komplement till det befintliga ventilations­systemet.

Vårt sortiment av större luftrenare består av fyra kraftfulla och effektiva luftrenings­lösningar. Respektive enhet konfigureras med de filter­konstella­tioner och tillbehör som är optimala för er verksamhet.

Samtliga luftrenare från QleanAir har mekanisk filtrering, automatisk luftflödes­reglering och regelbunden service. Det säkerställer konstant effektivitet och luftflöde över tid.

FS 70 – en flexibel luftrenare med ett brett användnings­område
Passar för dammiga industri- och lager­miljöer likväl som för kontor och i offentliga verk­samheter. Kan användas för att rena luft i lokaler liksom för att förse processer med filtrerad luft. QleanAirs bäst­säljande luftrenare med en stor kundbas över hela Europa.

FS 70 FG (Food Grade) – för dryckes- och livsmedelsindustrin
Samma filtrerings­teknik som FS 70 men med konstruktion och detaljer anpassade för hygien­kraven inom livsmedels­industrin. Chassi av rostfritt stål, tätningar och packningar av livsmedels­kvalitet samt släta och rundade kanter.

FS 70 HEPA – luftrening i sjukhus och vårdmiljöer
FS 70 med HEPA 14-filter, den filter­klass som vanligtvis används för att filtrera bort bakterier, virus och andra luftburna föroreningar i känsliga sjukvårds­miljöer. Riktar sig främst till vård­miljöer med höga krav på renlighet, mobilitet och låga ljudnivåer, men passar också i andra verk­samheter med behov av HEPA-filtrerad luft.

FS 90 – en extra kraftfull luftrenare för stora utrymmen
FS 90 är en av de mest kraftfulla luft­renarna på marknaden, med ett luftflöde på upp till 10 000 m3/timme. Lämplig för stora hallar och utrymmen, t.ex. lager, logistikcenter, distributionscentraler, produktions­anläggningar och andra liknande industri­miljöer. Finns även tillgänglig i en takhängd version.


Är du osäker på vilken lösning som passar er verksamhet? Kontakta oss så guidar vi dig till den lösning som är mest effektiv för era specifika behov.

Välj luftreningslösning för att läsa mer

QLEANAIR FS 70 FG


En hygienisk lösning för luftkvalitetskontroll inom livsmedelsindustrin


Utmaningen
Många industriella luftrenare kan vara effektiva vid installation i andra industrier, till och med tillverkade av högkvalitativa delar, men de efterlever sällan livsmedelsindustrins krav på hygien och rengöring. Många befintliga system har t.ex. fickor och springor i sin design, som är svåra att rengöra och där damm och partiklar kan ansamlas och skapa grogrund för mikrober och skadedjur. Dessa svagheter i designen kan äventyra systemets funktionalitet och säkerhet över tid.

Luftrenaren QleanAir FS 70 FG (Food Grade) är en komplett nykonstruktion med utgångspunkt från hygienstandarder inom livsmedelsproduktion: önskemål om förbättrad säkerhet, kvalitet och effektivitet i produktionen samt livsmedlens hållbarhet. 


Enheten är konstruerad med egenskaper som är relevanta enligt branschstandarder. Gå direkt till egenskaper.


Varför behövs en särskild luftrenare för livsmedelsbranschen?
En viktig punkt i utformningen av FS 70 FG var att titta på branschstandarden inom HACCP-arbete med riskanalys och kontroll, (HACCP, Hazard Analysis & Critical Control Points, Riskanalys och kritiska kontrollpunkter).

Livsmedelsindustrin är unik. Det finns många variabler som kan påverka hälsa och kvalitet på produkter, förpackningar, processer och människor, varav luftkvalitet är en av dem. Alla livsmedelsproducenter reflekterar över risken med livsmedel som blir dåliga i förtid och arbetstagarnas och slutkonsumenternas hälsa.

QleanAir har tillbringat månader med att konsultera produktionschefer hos framstående livsmedelstillverkare, kvalitetssäkringspersonal och specialister på riskbedömning inom livsmedelsindustrin, för att ta reda på vad som saknats på marknaden vad gäller deras strikta krav, förväntningar och önskemål på ett idealiskt luftreningssystem.

Vi fick reda på att nuvarande system på marknaden, även om de är effektiva på att filtrera luft, ofta inte är optimerade för livsmedelsindustrin. Vissa bidrar till och med till farliga förhållanden.

Många system hade på ett eller annat sätt brister i form av inkonsekvent filtreringseffektivitet, svåra att rengöra och desinficera, fylldes snabbt, olämpliga för känsliga produktionsområden, kom inte med en inkluderad, regelbunden och anpassningsbar serviceplan, enheterna uppvisade tecken på korrosion efter rengöringskemikalier etc.LÖSNINGEN


Inga kompromisser på kvalitet


Vi har använt den framgångsrika filtreringstekniken i vår bästsäljande modell QleanAir FS 70 och därefter konstruerat om enheten för att möta de behov och utmaningar som är specifika för livsmedelsindustrin.


Luftrenaren FS 70 FG (Food Grade) är mer än en industriell luftrenare. Det är ett luftreningssystem särskilt utformat för livsmedels- och dryckesindustrin.

Huvudkomponenter och egenskaper

 • Kundanpassad multifilterkonfiguration: Våra mekaniska filter uppfyller standarderna ISO 16890 och EN1822, vilket säkerställer kontinuerlig avskiljningsgrad av luftburna partiklar över tid. Flerstegsfiltrering ökar säkerheten, om första filtret skulle skadas..

 • Hygieniskt utformad: Alla ytor är släta och tillverkade av icke-porösa material för enkel rengöring. Springor och dolda utrymmen är minimerade, för att undvika utrymmen där partiklar och föroreningar kan ansamlas.

 • Släta, rundade kanter: Alla packningar, tätningar och fogar är släta, för att undvika ansamlingar av organiskt material samt för att motstå slitage och rengöring.

 • Läckresistent chassi: Enheten är noggrant tätad för att undvika läckage av infångade partiklar samt för att undvika att skadedjur kan ta sig in i maskinen.

 • Korrosionsbeständiga material: Ett enhetligt hölje tillverkat i austenitiskt rostfritt stål 304L/ISO 1.4307.

 • Tätningar och packningar av livsmedelskvalitet: Alla packningar och tätningar har en slät yta och är framtagna enligt livsmedelsbranschens standard. Det minimerar risken för ansamlingar av organiskt material och ger bättre motstånd mot slitage. Materialen uppfyller EC1935/2004, godkända för kontakt med livsmedel och dricksvatten.

 • Flödesreglering: Säkrar konstant luftflöde över tid, i kombination med mekanisk filtrering innebär det en konstant prestanda över tid.

 • Tillbehör: FS 70 FG kan vid behov utrustas med extra tillbehör, t.ex. mikrobiella textildon för mjuk spridning av den renade luften.

 • Garanti & optimerad service: Tekniker från QleanAir utför regelbunden service och filterbyten, för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet över tid.

Unik design och inkluderad servicetjänst gör FS 70 FG till en komplett luftreningslösning för livsmedelsindustrin.

FAQ – Vanliga frågorVilka certifieringar har FS 70 FG?
Det finns strikta normer och tydliga riktlinjer för all utrustning som processar livsmedel, för att undvika hygieniska risker. Det gäller dock inte utrustning som inte är i direkt kontakt med livsmedel eller ingredienser, som inte tillhandahåller färskvatten eller som inte är en del av ventilationssystemet. Enligt direktiv EG852/2004 ska livsmedelsproducenten själv göra en riskanalys av sådan utrustning och inventarier, för att säkerställa hygienen i anläggningen.

Vilken filtertyp används i FS 70 FG?
Varje enskild enhet utrustas med filtertyper och filterkombinationer beroende på behoven i den specifika miljön (t.ex. partikelstorlekar och kontamineringssnivå). Se mer info om filter under djupgående produktinformation.

Jag vill veta mer om luftrening i livsmedelsmiljöer, vem kontaktar jag?
Du kan maila till info@qleanair.se, så återkommer vi normalt inom 24 timmar (specificera gärna dina frågor i mailet). På vår kontaktsida finns ett formulär om du föredrar det formatet. Du kan självklart också ringa – du når oss på 08 556 979 00, vardagar mellan 08:00–17:00.


Enhetens utformning
Inför konstruktionen av FS 70 FG tittade vi på de krav som reglerar hygien inom livsmedelsproduktion och kraven för material som kommer i kontakt med livsmedel (EC852/2004 och EC1935/2004), såväl som standarder för hygienisk design. Vi undersökte också standarder för ventilationssystem (VDI6022) för att införliva de aspekter som även är relevanta vid luftrening.

Enheten FS 70 FG:

 • De material som används i maskiner och utrustning inom livsmedelsindustrin måste vara motståndskraftiga mot livsmedel och ingredienser, men även mot rengöringsmedel och desinfektionsmedel. FS 70 FG har ett ytmaterial i rostfritt stål med klassificering A2 (ISO 1.4307). Det är ett material som ofta används inom livsmedelsindustrin och som är motståndskraftigt mot många av de mest använda rengörings- och desinfektionsmedlen. Packningar och tätningsmaterial är godkända för kontakt med livsmedel enligt EC1935/2004.

 • En hygieniskt utformad maskin bör säkerställa att livsmedel, ingredienser, mikroorganismer och skadedjur inte kan ackumuleras och växa i enheten, samt att den ska vara lätt att inspektera och rengöra. FS 70 FG har jämna och släta ytor för att minimera eventuella håligheter. Där sådana finns är inspektion möjlig.

 • Den viktigaste egenskapen hos en luftrenare är filtreringen. I detta avseende följer FS 70 FG riktlinjerna i VDI6022 som anger att partikelfiltrering bör utföras före fläktenheten och med minst två filtersteg för högre säkerhet. Filterutrymmet är lätt att komma åt och har släta ytor för enkel rengöring.

 • Förseglad filtreringsprocess: Inlopp-filter-fläktenhet-utlopp. Ingen förorenad luft ska kunna läcka in i processen efter inloppet. FS 70 FG har ett förseglat filtersystem, vilket innebär en väsentligt minskad risk för mikroorganismer i senare processteg eller kring filtren, eftersom luften först måste passera genom filtren.

 • För att minimera risken för tillväxt av mikroorganismer före luftfiltren, har FS 70 FG det första filtret placerat direkt bakom inloppet. Det gör det möjligt att snabbt och enkelt inspektera potentiella föroreningar i det första filtersteget.


Luftfilter
Mekaniska filter är de enda filter som kan garantera en konstant filtreringseffektivitet över tid. Detta är av yttersta vikt när det gäller att filtrera luftburna partiklar och mikroorganismer.

 • Alla filter som används i FS 70 FG är mekaniska, av hög kvalitet och testade enligt den globala filterstandarden ISO16890 alternativt den europeiska standarden för fina filter EN1822, för att garantera effektiviteten.

 • Som standard används luftfilter tillverkade av glasfiber, för högsta effektivitet och kapacitet. I vissa anläggningar är glasfiber inte tillåtet, då har vi ett alternativ med filter i syntetfibrer.

 • QleanAir levererar filter med klassificering beroende på tillämpning och i nära dialog med kunden. En zon med höga hygieniska krav kan kräva slutfilter av HEPA-klassificering, medan det i andra områden är bättre med en lägre klass, ur risk/konstnadshänseende.

Rengöring och service
Rutiner och intervall för rengöring och service baseras på luftrenarens specifika placering och tillämpning. Service- och renhållningsschema ska stämma med företagets riskbedömning i HACCP och de riktlinjer som anges av exempelvis BRC- eller IFS-certifieringen. I hygienzoner med höga krav kan det därför finnas behov av mer frekventa servicetillfällen och filterbyten än vad som egentligen behövs, sett till hur belastat filtret är.

Service och filterbyte som inte genomförs på rätt sätt kan innebära en risk att påverka kvaliteten och livsmedelssäkerheten. QleanAir och kunden har därför en nära dialog angående rutiner för underhåll och rengöring av maskinen.

QleanAirs servicepersonal har erfarenhet av att utföra servicearbete i olika typer av riskzoner och vid anläggningar certifierade enligt olika standarder så som BRC eller IFS. Servicepersonalen är van vid att diskutera ämnen som placering av luftrenarna vid service, klädsel och servicerutiner, rengöring och desinficering av luftrenaren samt de kemikalier som används. Processer för säkert filterbyte och hantering av använda filter är vår kärnkompetens.

Fördelar med QleanAir FS 70 FG

Minskar riskerna


Med kontroll på luftkvaliteten minimeras riskerna för kontaminering av luftburna partiklar som t.ex. damm, mögel och mikroorganismer.

Förbättrar luftkvaliteten


Minskar föroreningsnivåerna och hjälper till att följa lokala luftkvalitetsbestämmelser.

Hygienkontroll


Minskar avsevärt risken för att livsmedel och förpacknings­material ska påverkas av luftburna partiklar.

Skyddar människor


Förbättrar arbetsmiljön och skyddar personalen från luftburna föroreningar i arbetsmiljön, t.ex. damm, mjöl och pulver.

Säkrar driften


Med lägre partikel­nivåer minskar sannolikheten för produktions­stopp samt slitage på utrustning och inventarier.

Optimerad rengöring


Konstruerad av livsmedels­klassade material och optimerad för enkel rengöring.

Korrosionsbeständig


Hölje i austenitiskt rostfritt stål, motstånds­kraftig mot de flesta rengörings- och desinfektions­medel.

Flexibel lösning


Brett användnings­område; från beredning, tillverkning och paketering till lagerhållning av råvaror och färdiga livsmedel/drycker.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell QleanAir FS 70 FG
Material Rostfritt stål
Mått:
Bredd
Höjd/höjd på hjul
Djup

701 mm
1506/1651 mm
598 mm
Vikt 120 kg
Kapacitet:
Luftflöde

0–4000 m3/tim.
Övrigt:
Varvtalsreglering:
Inkrementella effektnivåer/ Automatisk luftflödesstyrning
 
Steglös/3 lägen

Tekniken bakom lösningen

1 INSUG – Fångar in föroreningar

Insuget på QleanAir FS 70 FG är strategiskt placerat på framsidan av enheten för att maximera insugsvolymen. Insuget är av säkerhetsskäl skyddat av ett galler. Filtren är placerade direkt bakom inloppsgallret för att undvika hålrum där partiklar och mikrobiologiska föroreningar kan ansamlas över tid.


2 FILTRERING – avskiljning av partiklar och föroreningar

Genom vår filtreringsteknik fångas skadliga partiklar och luftburna föroreningar effektivt in och avlägsnas från luften i flera steg, med hjälp av en uppsättning mekaniska filter anpassade för era unika behov. Från och med installation ser vi till att vi lever upp till våra löften genom regelbunden service och livstids funktionsgaranti.


3 UTBLÅS – renad luft skickas tillbaka till omgivningen

Efter att luften har renats från luftburna partiklar och skadliga föroreningar skickas den tillbaka ut i rummet genom utblås som är anpassningsbara för att skapa optimal cirkulation eller för att distribuera den rena luften till ett specifikt område.Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Här gör vi skillnad idag

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Ta mig till Nyhetsrummet »

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta gärna kontakt med oss via nedanstående länk.

För mer information, vänligen kontakta oss här »

Dela denna sida