Större luftrenare

Med över 25 års erfarenhet av luftrening i inomhusmiljöer har vi med vår expertis och kundkännedom utvecklat ett sortiment av kraftfulla, fristående luftrenare som skapar hälsosam luftkvalitet för människor, produkter och processer.

I många inomhusmiljöer är kapaciteten och effektiviteten hos den installerade ventilationen inte tillräcklig för att upprätthålla en bra och hälsosam luftkvalitet. Luftburna föroreningar och höga partikelhalter kan ha negativ effekt på människor, produkter och processer. Fristående luftrenings­lösningar är ett kostnads- och energi­effektivt komplement till det befintliga ventilations­systemet.

Vårt sortiment av större luftrenare består av fyra kraftfulla och effektiva luftrenings­lösningar. Respektive enhet konfigureras med de filter­konstella­tioner och tillbehör som är optimala för er verksamhet.

Samtliga luftrenare från QleanAir har mekanisk filtrering, automatisk luftflödes­reglering och regelbunden service. Det säkerställer konstant effektivitet och luftflöde över tid.

FS 70 – en flexibel luftrenare med ett brett användnings­område
Passar för dammiga industri- och lager­miljöer likväl som för kontor och i offentliga verk­samheter. Kan användas för att rena luft i lokaler liksom för att förse processer med filtrerad luft. QleanAirs bäst­säljande luftrenare med en stor kundbas över hela Europa.

FS 70 FG (Food Grade) – för dryckes- och livsmedelsindustrin
Samma filtrerings­teknik som FS 70 men med konstruktion och detaljer anpassade för hygien­kraven inom livsmedels­industrin. Chassi av rostfritt stål, tätningar och packningar av livsmedels­kvalitet samt släta och rundade kanter.

FS 70 HEPA – luftrening i sjukhus och vårdmiljöer
FS 70 med HEPA 14-filter, den filter­klass som vanligtvis används för att filtrera bort bakterier, virus och andra luftburna föroreningar i känsliga sjukvårds­miljöer. Riktar sig främst till vård­miljöer med höga krav på renlighet, mobilitet och låga ljudnivåer, men passar också i andra verk­samheter med behov av HEPA-filtrerad luft.

FS 90 – en extra kraftfull luftrenare för stora utrymmen
FS 90 är en av de mest kraftfulla luft­renarna på marknaden, med ett luftflöde på upp till 10 000 m3/timme. Lämplig för stora hallar och utrymmen, t.ex. lager, logistikcenter, distributionscentraler, produktions­anläggningar och andra liknande industri­miljöer. Finns även tillgänglig i en takhängd version.


Är du osäker på vilken lösning som passar er verksamhet? Kontakta oss så guidar vi dig till den lösning som är mest effektiv för era specifika behov.

Välj luftreningslösning för att läsa mer

QLEANAIR FS 70


En effektiv luftrenare med ett brett användningsområde


I arbetsmiljöer och industrier är oftast inte kapaciteten och effektiviteten hos den installerade ventilationen tillräcklig för att upprätthålla en bra och hälsosam kvalitet på inomhusluften. Damm och skadliga partiklar som genereras i verksamheten, eller som kommer in utifrån, kan ha en negativ effekt på människor, produkter och processer.

Förbättra medarbetarnas hälsa och produktivitet
Dålig luftkvalitet påverkar människors hälsa och arbetsförmåga. Vi lägger idag ett stort fokus på vad vi äter och dricker. Vi reflekterar över vad vi får i oss och hur bra det är för kroppen och vår hälsa. Vi på QleanAir Scandinavia anser att vi bör ha samma syn på luften vi andas. En vuxen person spenderar 80–90 % av sin tid inomhus. På ett dygn konsumerar vi i genomsnitt 1 kilo mat, dricker 2–3 kilo vätska och andas 20–30 kilo luft. Med de siffrorna blir det lättare att förstå att den kvalitetsnivå det är på inomhusluften har en stor inverkan på vårt välmående och vår prestationsförmåga.

Skydda produkter
Att säkerställa att produkterna är rena är väldigt viktigt i många industrier. Luftburna partiklar, damm, pulver, bakterier, mögelsporer och virus kan förorena produkter och därmed försämra kvaliteten och kraftigt påverka företagets lönsamhet.  

Skydda processer
Luftburna partiklar, som t.ex. damm och pulver, kan göra att sensorer, kylenheter, elskåp och testinstrument inte fungerar som de ska vilket leder till driftstopp och ökade underhållskostnader. Med våra lösningar kan ni avsevärt minska driftstörningar och skydda processer.


Fördelar med en luftreningslösning


Hälsosam
arbetsmiljö

Minskad städning
& rengöring

Färre/kortare 
driftstopp 


Ökad
produktkvalitetMinskade
uppvärmningskostnaderMinskade 
underhållskostnader 


LUFTRENARE FÖR STÖRRE YTOR


Luftrenaren QleanAir FS 70 är en flexibel enhet med ett brett användningsområde. Den passar bra för dammiga industri- och lagermiljöer likväl som för både små och stora lokaler med höga krav på renhet, som exempelvis livsmedelsindustrin och Medtech-tillverkning. QleanAir FS 70 fångar in och renar luften från partiklar och gaser med ett anpassningsbart filtreringssystem, innan den rena luften skickas tillbaka till omgivningen eller distribueras till ett specifikt område.Konstruktionen anpassas för att möta specifika utmaningar

Typiska användningsområden för FS 70 är inom logistik, lager, produktion, livsmedelsindustri, sjukhus och i andra miljöer som har höga krav på luftkvaliteten.

Enheten utrustas med en filterkonfiguration skräddarsydd efter de utmaningar och behov som finns i den specifika miljön. Det är även möjligt att addera tillbehör, som t.ex. spirorör och textildon, för optimalt resultat.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


 Modell QleanAir FS 70 Stainless QleanAir FS 70 Grey
Material Rostfritt stål Pulverlackerat stål
Mått:1
Bredd
Höjd / höjd på hjul
Djup

692 mm
1527 / 1652 mm
580 / 630 mm

692 mm
1527 / 1652 mm
580 / 630 / 775 mm
Vikt 90 kg 110 kg
Kapacitet:
Luftflöde

0–4000 m3 / tim.
Övrigt:
Varvtalsreglering: Inkrementella effekt­nivåer / automatisk luft­flödes­styrning
 

Steglös / 3 lägen

 1) Mått gäller standardmodell.

Tekniken bakom lösningen


1  INSUG – fångar in föroreningar

Insuget på QleanAir FS 70 är strategiskt placerat på framsidan av enheten för att maximera insugsvolymen. Insuget är av säkerhetsskäl skyddat av ett galler. 


2  FILTRERING – avskiljning av partiklar och föroreningar

Genom vår filtreringsteknik fångas skadliga partiklar och luftburna föroreningar effektivt in och avlägsnas från luften i flera steg med hjälp av en uppsättning mekaniska filter anpassade för era unika behov. Från och med installation ser vi till att vi lever upp till våra löften genom vår livstids funktionsgaranti.


3  UTBLÅS – renad luft skickas tillbaka till omgivningen

Efter att luften har renats från luftburna partiklar och skadliga föroreningar skickas den tillbaka ut i rummet genom utblås som är anpassningsbara för att skapa optimal cirkulation eller för att distribuera den rena luften till ett specifikt område.

ADD ONS / TILLBEHÖR


QleanAir FS 70 kan anpassas till er specifika miljöGenom att addera textildon till luftrenarens utlopp kan den renade luften mjukt spridas över fokuserade zoner där det finns ett behov att förbättra arbetsmiljön och skydda människor, produkter och processer. När textildonet placeras över en arbetsstation regnar den rena luften i en mjuk spridning över platsen där människor arbetar. Det ger personalen ren luft att andas samtidigt som luftflödet tvingar den smutsigare luften ner mot golvet där den fångas in av QleanAir FS 70.

Andra fördelar med att använda textildon är att de är antimikrobiella, antistatiska och flamsäkra. De skapar en god luftcirkulation utan en hög hastighet, vilket är mer behagligt för medarbetarna. Den rena luften fördelas med en jämn spridning utan att det upplevs som blåsigt eller störande.Funktionell och anpassningsbar för er verksamhet

Nylonfilter


Förfilter


Pocket filter


Gnistskydd


Spirorör


Deep


Här gör vi skillnad idag

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Ta mig till Nyhetsrummet »

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta gärna kontakt med oss via nedanstående länk.

För mer information, vänligen kontakta oss här »

Dela denna sida