Större luftrenare

Med över 25 års erfarenhet av luftrening i inomhusmiljöer har vi med vår expertis och kundkännedom utvecklat ett sortiment av kraftfulla, fristående luftrenare som skapar hälsosam luftkvalitet för människor, produkter och processer.

I många inomhusmiljöer är kapaciteten och effektiviteten hos den installerade ventilationen inte tillräcklig för att upprätthålla en bra och hälsosam luftkvalitet. Luftburna föroreningar och höga partikelhalter kan ha negativ effekt på människor, produkter och processer. Fristående luftrenings­lösningar är ett kostnads- och energi­effektivt komplement till det befintliga ventilations­systemet.

Vårt sortiment av större luftrenare består av fyra kraftfulla och effektiva luftrenings­lösningar. Respektive enhet konfigureras med de filter­konstella­tioner och tillbehör som är optimala för er verksamhet.

Samtliga luftrenare från QleanAir har mekanisk filtrering, automatisk luftflödes­reglering och regelbunden service. Det säkerställer konstant effektivitet och luftflöde över tid.

FS 70 – en flexibel luftrenare med ett brett användnings­område
Passar för dammiga industri- och lager­miljöer likväl som för kontor och i offentliga verk­samheter. Kan användas för att rena luft i lokaler liksom för att förse processer med filtrerad luft. QleanAirs bäst­säljande luftrenare med en stor kundbas över hela Europa.

FS 70 FG (Food Grade) – för dryckes- och livsmedelsindustrin
Samma filtrerings­teknik som FS 70 men med konstruktion och detaljer anpassade för hygien­kraven inom livsmedels­industrin. Chassi av rostfritt stål, tätningar och packningar av livsmedels­kvalitet samt släta och rundade kanter.

FS 70 HEPA – luftrening i sjukhus och vårdmiljöer
FS 70 med HEPA 14-filter, den filter­klass som vanligtvis används för att filtrera bort bakterier, virus och andra luftburna föroreningar i känsliga sjukvårds­miljöer. Riktar sig främst till vård­miljöer med höga krav på renlighet, mobilitet och låga ljudnivåer, men passar också i andra verk­samheter med behov av HEPA-filtrerad luft.

FS 90 – en extra kraftfull luftrenare för stora utrymmen
FS 90 är en av de mest kraftfulla luft­renarna på marknaden, med ett luftflöde på upp till 10 000 m3/timme. Lämplig för stora hallar och utrymmen, t.ex. lager, logistikcenter, distributionscentraler, produktions­anläggningar och andra liknande industri­miljöer. Finns även tillgänglig i en takhängd version.


Är du osäker på vilken lösning som passar er verksamhet? Kontakta oss så guidar vi dig till den lösning som är mest effektiv för era specifika behov.

Välj luftreningslösning för att läsa mer

Här gör vi skillnad idag

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Ta mig till Nyhetsrummet »

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta gärna kontakt med oss via nedanstående länk.

För mer information, vänligen kontakta oss här »

Dela denna sida