Facility Solution

QleanAir Scandinavia erbjuder produkter och lösningar för luftrening i befintliga utrymmen. Luftrenarna fångar in och renar luften med hjälp av ett högteknologiskt filtreringssystem innan luften släpps tillbaka till omgivningen igen. Typiska användningsområden är bland annat inom logistik, lager, produktion, kontor och offentliga byggnader, sjukhus och andra miljöer med höga krav på ren luft.QleanSafe är en luftrenare särskilt utvecklad med tanke på de stora utmaningar som vården står inför när det gäller högrisk­infektioner. Mycket stränga krav på rening måste kombineras med höga luft­flöden. Samtidigt måste patienternas väl­mående tas med i beräkningen. Möjlighet till vila och sömn är avgör­ande, luftreningen måste ske med lägre ljud­nivåer än vad som tidigare har varit möjligt.

Vi renar även när patienten sover
QleanAir Scandinavia har utvecklat luft­renaren QleanSafe särskilt för att möta strängare krav på renings­grad och luft­omsätt­ning med en ljudnivå som patienter kan sova i.

I ett normal­stort vård­rum renar Qlean­Safe luften till en ljud­nivå som klart understiger 30 dBA. Det är en anmärknings­värt låg siffra jämför­bar med ljud­­svaga aktiviteter som visk­ningar eller svag vind.

Hepa-rening med stor kapacitet
QleanSafe håller med sina Hepa H14-filter en mycket hög reningsgrad och är väl anpassad för att klara de allra tuffaste miljö­kraven inom sjuk­vårds­sektorn. Den har dessutom en stor luft­omsättnings­kapacitet i flera olika driftlägen (Stand-by, Normal, Forcerings­läge och Turbo­­läge) för önskad balans mellan luftflöde och ljud.

Enhetens ut­vändiga ytor är hårda och av icke-organiska material för enkel exteriör ren­hållning.

Flexibel och mobil luftrenare
QleanSafe är en mobil enhet som fungerar både fri­stående och som fast installa­tion i ett infektions­rum. Vid ändrade vård­behov kan luft­renaren användas på andra platser, med eller utan koppling till luft­kanal. Service utförs enkelt från fram­sidan.


LUFTRENARE FÖR SÄRSKILDA VÅRDRUM


QleanSafe


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


 Modell  QleanSafe™
 Material  Huvudsakligen oorganiska material med hårda ytor av material som är lätt att rengöra
 Dimensioner:
 Bredd
 Höjd 
 Djup

 1100 mm
 1800 mm
 700 mm
 Kapacitet:
 Luftflöde
 Systemeffektivitet, partiklar 0,3–0,5 µm
 
 438–1861 m3 / tim.
 > 99 % av MPPS (Most Penetrating Particle Size)

Tekniken bakom lösningen


Den använda tekniken garanterar en helt rök- och luktfri miljö.


1.   LUFTINTAG – hämtar in den förorenade omgivningsluften

En lukt- och partikelfri inomhus­miljö kan endast uppnås om gas och partiklar fångas in innan de hinner spridas ut i om­givningen. Detta uppnås via ett relativt högt luft­flöde som leder miljö­farliga ämnen till luft­renarens separations­filter.


2.  SEPARATION – eliminerar de föroreningar som finns i luften

Det är viktigt att även de allra minsta partiklarna i luften filtreras bort. Vårt patenterade filter absorberar alla för­orenande gas­kompo­nenter och luktämnen och eliminerar partiklar som finns i luften. Med normalt under­håll och period­vis byte/ren­göring av filter säker­ställer vi att den extremt höga filtrerings­nivån hela tiden kan garanteras.


3.  RETURLUFT – återför  renade luften till miljön

Den renade luften cirkuleras sedan tillbaka ut i lokalen. Luft­reningen fungerar oberoende av ventila­tionen, vilket gör att luften renas även när utrust­ningen är satt i stand-by-läge.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »