Mindre luftrenare

Med över 25 års erfarenhet av luftrening i inomhusmiljöer har vi med vår expertis och kundkännedom utvecklat ett sortiment av kraftfulla, fristående luftrenare som skapar hälsosam luftkvalitet för människor, produkter och processer.

Garanterad och problemfri luftrening över tid

Alla luftrenare från QleanAir har mekanisk filtrering och övervakat luftflöde vilket garanterar funktion och effektiv luftrening över tid. Vi säljer luftrening som en tjänst med funktionsgaranti, där installation, service och filterbyten ingår. Produkterna är installerade i ett vanligt vägguttag oberoende av ventilationssystemet och kan enkelt flyttas vid behov.

QleanAir FS 30
Kraftfull, kompakt och mycket tystgående golvplacerad luftrenare med luftfiltrering i flera steg. Perfekt för publika lokaler som vård, omsorg, väntrum, klassrum, hotell och kontor, där en tillförlitlig luftrening i kombination med låg ljudnivå är av största vikt.

AirQlean High
En takmonterad tyst luftrenare som passar för kontor, skolor, butiker, rökrum och andra lokaler med höga krav på luftkvalitet.

AirQlean Low
Effektiv och tyst golvbaserad luftrenare med luftfiltrering i flera steg. Perfekt för publika lokaler som kontor, klassrum, hotell, gym och rökrum.

Välj den luftreningslösning som passar dina behov

QLEANAIR FS 30


Kraftfull och tyst luftrening med HEPA 14-filtreringLuftkvalitet har stor påverkan på människors hälsa, trivsel och produktivitet, vilket aktualiserats med coronapandemin. Men i många lokaler är inte ventilationssystemet dimensionerat för att tillgodose en hälsosam inomhusluft. Mikroskopiska partiklar som virus, bakterier, pollen, partiklar från plastmattor, teknisk utrustning, avgaser och dubbdäck ackumuleras i inomhusluften. Partiklar som irriterar luftvägar och lungor, varav de minsta passerar rakt ut i blodet. Rätt luftreningslösning minskar förekomsten av skadliga gaser och partiklar, med avsevärt förbättrad luftkvalitet och hälsa som resultat.

Känner du igen dessa utmaningar?

Sjukdom och ohälsa


Dålig luftkvalitet ökar risken för spridning av virus, bakterier och allergi- och astmasymtom

Frånvaro


Frånvarande anställda på grund av sjukdom försämrar produktiviteten och lönsamheten.Minskad attraktivitet


Kunderna kan utebli om du inte kan säkerställa en ren och säker miljö.LÖSNINGEN


En renare och säkrare miljö


Vi presenterar den nya QleanAir FS 30. Förmodligen den mest kraftfulla, kompakta och tysta luftrenaren på marknaden. Designad för offentliga inomhusutrymmen som vårdmiljöer, klassrum, hotell och kontor, där en pålitlig luftreningslösning i kombination med låg ljudnivå är mycket viktig.

QleanAir FS 30


Tar luftrening till en ny nivå


Med en luftreningsteknik i flera steg passar QleanAir FS 30 för offentliga inomhusmiljöer som kontor, klassrum, hotell och vårdmiljöer samt andra miljöer med höga krav på ren luft och låg ljudnivå. FS 30 kan utrustas med HEPA 14-filter, som används för att sänka förekomsten av virus, bakterier och andra luftföroreningar i känsliga miljöer som operationssalar. Filtreringseffektiviteten är minst 99,995% för de mest svårfångade partiklarna (0,1–0,2 μm) och ännu högre för resten. Kolfilter kan användas för att reducera rumsspecifika gaser och lukter.

Nyckelkomponenter i luftreningslösningen FS 30


  • Mycket tystgående, stör inte din koncentration, konversation och sömn. Nivåerna är förmodligen lägst på marknaden, mellan 25-45 dB.
  • Mekanisk filtrering, övervakat luftflöde och regelbunden service säkerställer funktion och effektiv luftrening över tid.
  • Filtrering i flera steg i enlighet med ISO16890 och EN1822 tryggar konstant filtereffektivitet. Kan konfigureras med upp till HEPA 14-filter enligt dina specifika behov.
  • Producerar stora volymer filtrerad luft, upp till 1000 m³/h
  • Liten och kompakt, enkel att placera och flytta.
  • Flexible och fristående lösning som drivs fristående från värme- och ventilationssystemet.


Fördelar med att använda våra luftreningslösningar

Förbättrad luftkvalitet

Reducerade nivåer av skadliga partiklar som virus, bakterier, pollen, mögel mm.

Hälsa och produktivitet

God luftkvalitet påverkar människors hälsa och produktivitet.


Kraftfull och mycket tystgående

Stora volymer av filtrerad luft utan att störa din koncentration, konversation eller sömn.

Garanterad luftkvalitet över tid

Mekanisk filtrering, övervakat luftflöde och regelbunden service säkerställer konstant luftkvalitet över tid.
Ökad attraktivitet

Rena, säkra lokaler påverkar din möjlighet att attrahera kunder och besökare.

Flexibel och fristående

Liten, kompakt, enkel att placera och flytta. Fristående från värme och ventilation.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell QleanAir FS 30 HEPA QleanAir FS 30 QleanAir FS 30 Carbon L
Produkt:
Färg
Mått (bredd × höjd × djup)
Ytmaterial
Vikt (inkl. filter)
Installation
Varvtalsreglering: Stegvis ökande effektnivåer
Elektronisk display
Fjärrkontroll

Vit
545 × 1225 × 455 mm
Aluminium/pulverlackad plåt
58 kg
Mobil
7 lägen
Ja
Ja

Vit
545 × 1225 × 455 mm
Aluminium/pulverlackad plåt
58 kg
Mobil
7 lägen
Ja
Ja

Vit
545 × 1225 × 455 mm
Aluminium/pulverlackad plåt
64 kg
Mobil
7 lägen
Ja
Ja
Luftflöde och filtrering:
flLuftflöde
Förfilter
Huvudfilter
Gasfilter

Upp till 800 m³/tim.
ePM1 60 %
HEPA 14
Inget

Upp till 1000 m³/tim.
ePM1 60 %
E 11
Inget

Upp till 780 m³/tim.
Metallmesh
E 11
Aktivt kol
Ljudnivå:
Tyst läge (L1)
Normal hastighet (L4)
Högsta hastighet (L7)

28 dB (A)
36 dB (A)
45 dB (A)

28 dB (A)
35 dB (A)
45 dB (A)

25 dB (A)
35 dB (A)
45 dB (A)
Energiförbrukning:
Strömkälla
Normal hastighet (L4)

230 V, ~50/60 Hz, 1.4 A
45 W

230 V, ~50/60 Hz, 1.4 A
45 W

230 V, ~50/60 Hz, 1.4 A
45 W
Certifieringar СЄ СЄ СЄ

Tekniken bakom lösningen


1  INSUG – Fångar in föroreningar

FS 30s insug sitter framtill på tre sidor för ett fritt och optimalt luftinsug. Inloppet skyddas av en front för att optimera ljudbilden i rummet.


2  FILTRERING – Filtrera bort skadliga gaser och partiklar

Med hjälp av mekanisk filtrering i två steg fångas även de minsta partiklarna och luft-burna föroreningarna in och avlägsnas från luften. Som tillval finns även ett kolfilter, mycket effektivt mot lukt eller kontorstypiska gaser.


3  UTBLÅS – Renad luft skickas tillbaka till omgivningen

Efter att luften renats från skadliga partiklar och gaser returneras den tillbaka ut i rummet. Utblåset som är placerat på toppen av luft renaren är ställbart för optimal effekt.

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Ta mig till Nyhetsrummet »

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta gärna kontakt med oss via nedanstående länk.

För mer information, vänligen kontakta oss här »

Dela denna sida