Mindre luftrenare

Med över 25 års erfarenhet av luftrening i inomhusmiljöer har vi med vår expertis och kundkännedom utvecklat ett sortiment av kraftfulla, fristående luftrenare som skapar hälsosam luftkvalitet för människor, produkter och processer.

Garanterad och problemfri luftrening över tid

Alla luftrenare från QleanAir har mekanisk filtrering och övervakat luftflöde vilket garanterar funktion och effektiv luftrening över tid. Vi säljer luftrening som en tjänst med funktionsgaranti, där installation, service och filterbyten ingår. Produkterna är installerade i ett vanligt vägguttag oberoende av ventilationssystemet och kan enkelt flyttas vid behov.

QleanAir FS 30
Kraftfull, kompakt och mycket tystgående golvplacerad luftrenare med luftfiltrering i flera steg. Perfekt för publika lokaler som vård, omsorg, väntrum, klassrum, hotell och kontor, där en tillförlitlig luftrening i kombination med låg ljudnivå är av största vikt.

AirQlean High
En takmonterad tyst luftrenare som passar för kontor, skolor, butiker, rökrum och andra lokaler med höga krav på luftkvalitet.

AirQlean Low
Effektiv och tyst golvbaserad luftrenare med luftfiltrering i flera steg. Perfekt för publika lokaler som kontor, klassrum, hotell, gym och rökrum.

Välj den luftreningslösning som passar dina behov

AIRQLEAN LOW
I arbetslokaler, beroende på verk­­samhet, är kapa­­citet och effek­­­tivi­­tet hos det instal­­lerade ventila­­tions­­­systemet ofta inte till­­­räckligt för att bibe­­hålla en bra och hälso­­­sam luft­kvalitet. Damm och skadliga partiklar som genereras i verk­­­sam­­heten, eller som kommer in uti­­från, kan ha en negativ effekt på männi­skor, pro­­dukter och pro­cesser.

Förbättra med­­arbetarnas hälsa och arbets­­miljö
Idag lägger vi ett stort fokus på kvalitet och hälso­effekter av vad vi äter och dricker. Vi på QleanAir Scandina­­via anser att samma fokus bör läggas på luften vi andas. I genom­snitt spenderar gemene man 80 % av sin tid inom­­­hus, äter 1 kg mat, dricker mot­svarande 2–3 kg vätska och andas 20–30 kg luft. Dålig luft­kvalitet kan på­­verka personalens hälsa och deras för­­­måga att ut­­föra sitt arbete.

Renare pro­­dukter och lokaler säljer bättre
Att skapa en renare miljö i hela din verk­­samhet, genom att ta bort för­­­orenad luft, damm och skad­­liga partiklar, kan också ha en positiv effekt på din för­säljning. Det kan t.ex. ge service­­­verk­sam­­­heter som hotell, gym och butiker ett förstärkt intryck och känsla av renhet. För vissa verk­­­sam­­­heter kan det till och med vara ett unikt för­­säljnings­­­argument. Renare pro­­dukter på hyllan för­bättrar produktens intryck och gör dem mer attrak­tiva för kunderna än dammiga och smutsiga pro­­dukter.

Sänkta kostnader för upp­­­värmning och under­­håll
Ren luft ger möjlighet till en optimerad ventila­­tion vilket sänker uppvärmnings­­­kostnaderna. Färre luft­­­burna partiklar ger mindre slitage på maskiner och utrustning som därmed kan klara sig med mindre och enklare under­­­hålls­­­service. Ren luft kan helt enkelt för­­­bättra före­­tagets vinst. År efter år.
Luftrenare AirQlean Low 115 / 202 kombinerar energieffektivitet och anpassnings­förmåga i en kraftfull, men tyst luftreningsenhet. Med en luft­renings­teknik i flera steg är den perfekt för offentliga inomhus­miljöer som kontor, klassrum, hotell och rökrum samt andra miljöer med höga krav på ren luft. AirQlean Lows diskreta färg och design passar i alla typer av rum, både i arbetsmiljöer och hemma. Alla enheter levereras med en fjärrkontroll för enkel trådlös inställning av effektnivåer.

I mer än 25 år har QleanAir Scandinavia utvecklat innovativa luft­­­renings­­lösningar som främjar människors hälsa. Att rena inomhusluften inne­bär även betydligt bättre förutsättningar att skydda ett företags produkter och processer. Våra lösningar är flexibla, skal­bara och anpassningsbara till en miljö som förändras. Vi strävar alltid efter att utforma en lösning som också sänker kostnaderna eller ökar intäkterna för våra kunder.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


ModellAirQlean Low 115
med filter Carbon L
AirQlean Low 115
HEPA
AirQlean Low 115 AirQlean Low 202
med filter Carbon L
AirQlean Low 202
CADR (Clean Air Delivery Rate)1 Upp till 720 m/ tim. Upp till 700 m3/h Upp till 830 m/ tim. Upp till 720 m/ tim. Upp till 830 m/ tim.
Material Aluminium / Härdat glas
Dimensioner:
Bredd
Höjd
Djup

415 mm
1152 mm
415 mm

415 mm
1152 mm
415 mm

415 mm
1152 mm
415 mm

415 mm
2022 mm
415 mm

415 mm
2022 mm
415 mm
Vikt (inkl. filter) 60 kg 50 kg 49 kg 71 kg 65 kg
Kapacitet:
Luftflöde

Upp till 760 m/ tim.

Upp till 700 m/ tim.

Upp till 880 m/ tim.

Upp till 760 m/ tim.

Upp till 880 m/ tim.
Övrigt:
Varvtalsreglering: Stegvis ökande effektnivåer

7 lägen

1) CADR (Clean Air Delivery Rate) är ett mått som baseras på kubikfot per minut (CFM) av den luft som har fått alla partiklar avlägsnade inom ett visst storleksintervall. Genom att kombinera mängden luftflöde och partikelborttagningseffektivitet anger CADR hur väl luftrenaren avlägsnar rök, pollen, damm och föroreningar från luften.

Tekniken bakom lösningen

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Ta mig till Nyhetsrummet »

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta gärna kontakt med oss via nedanstående länk.

För mer information, vänligen kontakta oss här »

Dela denna sida