Mindre luftrenare

Med över 25 års erfarenhet av luftrening i inomhusmiljöer har vi med vår expertis och kundkännedom utvecklat ett sortiment av kraftfulla, fristående luftrenare som skapar hälsosam luftkvalitet för människor, produkter och processer.

Garanterad och problemfri luftrening över tid

Alla luftrenare från QleanAir har mekanisk filtrering och övervakat luftflöde vilket garanterar funktion och effektiv luftrening över tid. Vi säljer luftrening som en tjänst med funktionsgaranti, där installation, service och filterbyten ingår. Produkterna är installerade i ett vanligt vägguttag oberoende av ventilationssystemet och kan enkelt flyttas vid behov.

QleanAir FS 30
Kraftfull, kompakt och mycket tystgående golvplacerad luftrenare med luftfiltrering i flera steg. Perfekt för publika lokaler som vård, omsorg, väntrum, klassrum, hotell och kontor, där en tillförlitlig luftrening i kombination med låg ljudnivå är av största vikt.

AirQlean High
En takmonterad tyst luftrenare som passar för kontor, skolor, butiker, rökrum och andra lokaler med höga krav på luftkvalitet.

AirQlean Low
Effektiv och tyst golvbaserad luftrenare med luftfiltrering i flera steg. Perfekt för publika lokaler som kontor, klassrum, hotell, gym och rökrum.

Välj den luftreningslösning som passar dina behov

AIRQLEAN  HIGH
I arbetslokaler, beroende på verk­­samhet, är kapa­­citet och effek­­­tivi­­tet hos det instal­­lerade ventila­­tions­­­systemet ofta inte till­­­räckligt för att bibe­­hålla en bra och hälso­­­sam luft­kvalitet. Damm och skadliga partiklar som genereras i verk­­­sam­­heten, eller som kommer in uti­­från, kan ha en negativ effekt på männi­skor, pro­­dukter och pro­cesser.

Förbättra med­­arbetarnas hälsa och arbets­­miljö
Idag lägger vi ett stort fokus på kvalitet och hälso­effekter av vad vi äter och dricker. Vi på QleanAir Scandina­­via anser att samma fokus bör läggas på luften vi andas. I genom­snitt spenderar gemene man 80 % av sin tid inom­­­hus, äter 1 kg mat, dricker mot­svarande 2–3 kg vätska och andas 20–30 kg luft. Dålig luft­kvalitet kan på­­verka personalens hälsa och deras för­­­måga att ut­­föra sitt arbete.

Renare pro­­dukter och lokaler säljer bättre
Att skapa en renare miljö i hela din verk­­samhet, genom att ta bort för­­­orenad luft, damm och skad­­liga partiklar, kan också ha en positiv effekt på din för­säljning. Det kan t.ex. ge service­­­verk­sam­­­heter som hotell, gym och butiker ett förstärkt intryck och känsla av renhet. För vissa verk­­­sam­­­heter kan det till och med vara ett unikt för­­säljnings­­­argument. Renare pro­­dukter på hyllan för­bättrar produktens intryck och gör dem mer attrak­tiva för kunderna än dammiga och smutsiga pro­­dukter.

Sänkta kostnader för upp­­­värmning och under­­håll
Ren luft ger möjlighet till en optimerad ventila­­tion vilket sänker uppvärmnings­­­kostnaderna. Färre luft­­­burna partiklar ger mindre slitage på maskiner och utrustning som därmed kan klara sig med mindre och enklare under­­­hålls­­­service. Ren luft kan helt enkelt för­­­bättra före­­tagets vinst. År efter år.

Luftrenare AirQlean High™ är en takmonterad modell som lämpar sig för många typer av luftrening i inomhusmiljöer, inklusive kontor, skolor, butiker, rökrum samt andra miljöer med höga krav på ren luft. AirQlean High fångar effektivt in gaser och partiklar och renar luften med hjälp av högeffektiva kolfilter och mekaniska filter innan luften recirkuleras i lokalen alternativt distribueras till närliggande utrymmen. Alla enheter levereras med en fjärrkontroll för enkel trådlös inställning av effektnivåer.

I mer än 25 år har QleanAir Scandinavia utvecklat innovativa luft­­­renings­­­lösningar som främjar människors hälsa. Att rena inomhus­luften inne­bär även betydligt bättre förutsättningar att skydda ett företags produkter och processer. Våra lösningar är flexibla, skal­bara och anpassningsbara till en miljö som förändras. Vi strävar alltid efter att utforma en lösning som även sänker kostnaderna eller ökar intäkterna för våra kunder.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


 Modell AirQlean High E11 med Carbon AirQlean High H14 med Carbon
 Clean Air Delivery Rate1 Upp till 615 m/ tim. Upp till 520 m/ tim.
 Material Redbond / Aluzink
 Dimensioner:
 Bredd
 Höjd / Synlig höjd
 Djup

 600 mm
 365 / 105 mm
 630 mm
 Vikt 39 kg
 Kapacitet:
 Luftflöde
 Partikelfilter
 Gasfilter

Upp till 650 m/ tim.
2-stegsfiltrering, EPA 11
Flerskiktsplatta aktivt kol

Upp till 520 m/ tim.
2-stegsfiltrering, HEPA 14
Flerskiktsplatta aktivt kol
 Övrigt:
 Varvtalsreglering: Stegvis ökande effektnivåer

7 lägen

1) CADR (Clean Air Delivery Rate) är ett mått som baseras på kubik­fot per minut (CFM) av den luft som har fått alla partiklar av­lägsnade inom ett visst storleks­inter­vall. Genom att kombinera mängden luft­flöde och partikel­bort­tagnings­effek­tivitet anger CADR hur väl luft­renaren avlägs­nar rök, pollen, damm och för­oreningar från luften.

Tekniken bakom lösningen

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Ta mig till Nyhetsrummet »

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta gärna kontakt med oss via nedanstående länk.

För mer information, vänligen kontakta oss här »

Dela denna sida