Facility Solution

QleanAir Scandinavia erbjuder produkter och lösningar för luftrening i befintliga utrymmen. Luftrenarna fångar in och renar luften med hjälp av ett högteknologiskt filtreringssystem innan luften släpps tillbaka till omgivningen igen. Typiska användningsområden är bland annat inom logistik, lager, produktion, kontor och offentliga byggnader, sjukhus och andra miljöer med höga krav på ren luft.

AIRQLEAN LOW / HIGH
I arbetslokaler, beroende på verk­­samhet, är kapa­­citet och effek­­­tivi­­tet hos det instal­­lerade ventila­­tions­­­systemet ofta inte till­­­räckligt för att bibe­­hålla en bra och hälso­­­sam luft­kvalitet. Damm och skadliga partiklar som genereras i verk­­­sam­­heten, eller som kommer in uti­­från, kan ha en negativ effekt på männi­skor, pro­­dukter och pro­cesser.

Förbättra med­­arbetarnas hälsa och arbets­­miljö
Idag lägger vi ett stort fokus på kvalitet och hälso­effekter av vad vi äter och dricker. Vi på QleanAir Scandina­­via anser att samma fokus bör läggas på luften vi andas. I genom­snitt spenderar gemene man 80 % av sin tid inom­­­hus, äter 1 kg mat, dricker mot­svarande 2–3 kg vätska och andas 20–30 kg luft. Dålig luft­kvalitet kan på­­verka personalens hälsa och deras för­­­måga att ut­­föra sitt arbete.

Renare pro­­dukter och lokaler säljer bättre
Att skapa en renare miljö i hela din verk­­samhet, genom att ta bort för­­­orenad luft, damm och skad­­liga partiklar, kan också ha en positiv effekt på din för­säljning. Det kan t.ex. ge service­­­verk­sam­­­heter som hotell, gym och butiker ett förstärkt intryck och känsla av renhet. För vissa verk­­­sam­­­heter kan det till och med vara ett unikt för­­säljnings­­­argument. Renare pro­­dukter på hyllan för­bättrar produktens intryck och gör dem mer attrak­tiva för kunderna än dammiga och smutsiga pro­­dukter.

Sänkta kostnader för upp­­­värmning och under­­håll
Ren luft ger möjlighet till en optimerad ventila­­tion vilket sänker uppvärmnings­­­kostnaderna. Färre luft­­­burna partiklar ger mindre slitage på maskiner och utrustning som därmed kan klara sig med mindre och enklare under­­­hålls­­­service. Ren luft kan helt enkelt för­­­bättra före­­tagets vinst. År efter år.MINDRE LUFTRENARE

Tekniken bakom lösningen

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »


Dela denna sida