Facility Solution

QleanAir Scandinavia erbjuder produkter och lösningar för luftrening i befintliga utrymmen. Luftrenarna fångar in och renar luften med hjälp av ett högteknologiskt filtreringssystem innan luften släpps tillbaka till omgivningen igen. Typiska användningsområden är bland annat inom logistik, lager, produktion, kontor och offentliga byggnader, sjukhus och andra miljöer med höga krav på ren luft.I arbetslokaler, beroende på verksamhet, är kapacitet och effektivitet hos det installerade ventila­tions­systemet ofta inte tillräckligt för att bibehålla en bra och hälsosam luft­kvalitet. Damm och skadliga partiklar som genereras i verksam­heten, eller som kommer in utifrån, kan ha en negativ effekt på männi­skor, produkter och processer.

Förbättra med­arbetarnas hälsa och arbetsmiljö
Idag lägger vi ett stort fokus på kvalitet och hälso­effekter av vad vi äter och dricker. Vi på QleanAir Scandinavia anser att samma fokus bör läggas på luften vi andas. I genom­snitt spenderar gemene man 80 % av sin tid inomhus, äter 1 kg mat, dricker mot­svarande 2–3 kg vätska och andas 20–30 kg luft. Dålig luftkvalitet kan påverka personalens hälsa och dess förmåga att utföra sitt arbete.

Renare produkter och lokaler säljer bättre
Att skapa en renare miljö i hela din verksamhet, genom att ta bort förorenad luft, damm och skadliga partiklar, kan också ha en positiv effekt på din för­säljning. Det kan t.ex. ge service­verk­sam­heter som hotell, gym och butiker ett förstärkt intryck och känsla av renhet. För vissa verksam­heter kan det till och med vara ett unikt försäljnings­argument. Renare produkter på hyllan förbättrar produktens intryck och gör dem mer attraktiva för kunderna än dammiga och smutsiga produkter.

Sänkta kostnader för uppvärmning och underhåll
Ren luft ger möjlighet till en optimerad ventilation vilket sänker uppvärmnings­kostnaderna. Färre luftburna partiklar ger mindre slitage på maskiner och utrustning som därmed kan klara sig med mindre och enklare under­hålls­service. Ren luft kan helt enkelt för­bättra företagets vinst. År efter år.LUFTRENARE FÖR STÖRRE YTOR


QleanAir FS 70


Luftrenaren QleanAir FS 70 fångar in och renar luften med hjälp av ett hög­ teknologiskt filtreringssystem innan luften släpps tillbaka till omgivningen igen. Genom alternativet med riktat utflöde kan luften fördelas och cirkuleras tillbaka, vilket ger ett bättre inomhusklimat.


QleanAir FS 70 är en flexibel produkt som enkelt kan anpassas för att uppfylla enskilda kunders önskemål och är skalbar för att ge en skräddarsydd luftrening. Med QleanAirs lösningar följer en livstids funktionsgaranti som säkerställer konstant prestanda varje dag, över tid.

Tillämpningsområden
QleanAir FS 70 har utformats för förorenade miljöer och större utrymmen. Typiska användningsområden är bland annat inom logistik, lager, produktion, kontor och offentliga byggnader, sjukhus och andra miljöer med höga krav på ren luft.TEKNISKA SPECIFIKATIONER


 Modell QleanAir FS 70
 Material Rostfritt stål, standard
 Dimensioner:
 Bredd
 Höjd / Höjd på hjul 
 Djup

 692 mm
 1527 / 1652 mm
 580 mm
 Kapacitet:
 Luftflöde
 Systemeffektivitet, partiklar 0,3–0,5 µm

 0–4000 m3 / tim.
 > 99 % av MPPS (Most Penetrating Particle Size)
 Övrigt:
 Hastighetsnivåer 

 Standby, effektreglering i 4 steg


Tekniken bakom lösningen


Den använda tekniken garanterar en helt rök- och luktfri miljö.


1.   LUFTINTAG – hämtar in den förorenade omgivnings­luften

En lukt- och partikelfri inomhus­miljö kan endast uppnås om gas och partiklar fångas in innan de hinner spridas ut i omgivningen. Detta uppnås via ett relativt högt luftflöde som leder miljö­farliga ämnen till luft­renarens separations­filter.


2.  SEPARATION – eliminerar de föroreningar som finns i luften

Det är viktigt att även de allra minsta partiklarna i luften filtreras bort. Vårt patenterade filter absorberar alla för­orenande gas­kompo­nenter och lukt­ämnen och eliminerar partiklar som finns i luften till 100 %. Med normalt under­håll och period­vis byte/ren­göring av filter säker­ställer vi att den extremt höga filtrerings­nivån hela tiden kan garanteras.


3.  RETURLUFT – återför den 100 % renade luften till miljön

Den renade luften cirkuleras sedan till­baka ut i lokalen. Luft­reningen fungerar oberoende av ventila­tionen, vilket gör att luften renas även när utrust­ningen är satt i standby-läge.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »