Facility Solution

QleanAir Scandinavia erbjuder produkter och lösningar för luftrening i befintliga utrymmen. Luftrenarna fångar in och renar luften med hjälp av ett högteknologiskt filtreringssystem innan luften släpps tillbaka till omgivningen igen. Typiska användningsområden är bland annat inom logistik, lager, produktion, kontor och offentliga byggnader, sjukhus och andra miljöer med höga krav på ren luft.I arbetslokaler, beroende på verksamhet, är kapacitet och effektivitet hos det installerade ventila­tions­systemet ofta inte tillräckligt för att bibehålla en bra och hälsosam luft­kvalitet. Damm och skadliga partiklar som genereras i verksam­heten, eller som kommer in utifrån, kan ha en negativ effekt på männi­skor, produkter och processer.

Förbättra med­arbetarnas hälsa och arbetsmiljö
Idag lägger vi ett stort fokus på kvalitet och hälso­effekter av vad vi äter och dricker. Vi på QleanAir Scandinavia anser att samma fokus bör läggas på luften vi andas. I genom­snitt spenderar gemene man 80 % av sin tid inomhus, äter 1 kg mat, dricker mot­svarande 2–3 kg vätska och andas 20–30 kg luft. Dålig luftkvalitet kan påverka personalens hälsa och dess förmåga att utföra sitt arbete.

Renare produkter och lokaler säljer bättre
Att skapa en renare miljö i hela din verksamhet, genom att ta bort förorenad luft, damm och skadliga partiklar, kan också ha en positiv effekt på din för­säljning. Det kan t.ex. ge service­verk­sam­heter som hotell, gym och butiker ett förstärkt intryck och känsla av renhet. För vissa verksam­heter kan det till och med vara ett unikt försäljnings­argument. Renare produkter på hyllan förbättrar produktens intryck och gör dem mer attraktiva för kunderna än dammiga och smutsiga produkter.

Sänkta kostnader för uppvärmning och underhåll
Ren luft ger möjlighet till en optimerad ventilation vilket sänker uppvärmnings­kostnaderna. Färre luftburna partiklar ger mindre slitage på maskiner och utrustning som därmed kan klara sig med mindre och enklare under­hålls­service. Ren luft kan helt enkelt för­bättra företagets vinst. År efter år.LUFTRENARE FÖR STÖRRE YTOR


QleanAir FS 70


Luftrenaren QleanAir FS 70 har utformats för förorenade miljöer och större anläggningar. Den fångar in och renar luften med hjälp av ett högteknologiskt filtreringssystem innan luften släpps tillbaka ut i omgivningen igen. QleanAir FS 70 används bland annat inom logistik, lager, produktion, livsmedelsbranschen, sjukhus och i andra miljöer med höga krav på renare luft. Den levereras med en livstids funktions­­garanti som försäkrar att lösningen fungerar varje dag, över tid.


I mer än 25 år har QleanAir Scandinavia utvecklat innovativa luft­­­renings­­lösningar som främjar människors hälsa. Att rena inomhusluften inne­bär även betydligt bättre förutsättningar att skydda ett företags produkter och processer. Våra lösningar är flexibla, skalbara och anpassningsbara till en miljö som förändras. Vi strävar alltid efter att utforma en lösning som dessutom sänker kostnaderna och ökar intäkterna för våra kunder.TEKNISKA SPECIFIKATIONER


 Modell QleanAir FS 70
 Material Rostfritt stål, standard
 Dimensioner:
 Bredd
 Höjd / Höjd på hjul 
 Djup

 692 mm
 1527 / 1652 mm
 580 mm
 Kapacitet:
 Luftflöde

 0–4000 m3 / tim.
 Övrigt:
 Varvtalsreglering: Fast fläkthastighet / flödesstyrning

 Steglös / 3 lägen


Tekniken bakom lösningen


1.   INLOPPSLUFT – fångar in föroreningar

QleanAir FS 70 effektiva luftflöde har en dubbel funktion. Det har en förmåga att tvinga in föroreningar och miljöfarliga ämnen i enhetens avskiljningsfilter och samtidigt cirkulera rummets luft för en så ren luft som möjligt.


2.  AVSKILJNING – filtrerar bort skadliga partiklar

Genom vår filtreringsteknik fångas partiklar och luftburna för­oreningar effektivt in och avlägsnas från luften i flera steg. En uppsättning mekaniska filter används, anpassade för att hantera era specifika utmaningar.


3.  LUFTVÄXLING – renad luft skickas tillbaka till omgivningen

Efter att luften har renats från skadliga partiklar släpps den till­baka ut i rummet genom ett smart luftflödessystem för optimal cirkulation.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »