Cabin Solution

En rökstation skyddar icke-rökare från passiv rökning och kan minska de kostnader och risker rökning kan medföra. En rökstation kan även leda till kostnadsbesparingar tack vare kortare avstånd som ger kortare raster, bättre utnyttjande av lokalerna och lägre energikostnader. Med vårt patenterade askhanteringssystem slipper du oroa dig för att en cigarettfimp ska förorsaka brand i lokalerna.

SF-LINE XL


Fristående rökstationer med hög kapacitet

Stora företag och offentliga miljöer har ett högt flöde av människor, varav vissa är besökare som inte hittar i miljön eller känner till eventuella regler. Utan en tydligt hänvisad och tillåten plats för rökning ökar sannolikheten att det röks på olämpliga platser med passiv rökning, nedskräpning av fimpar och brandrisk som exempel på negativa följder.

Långa avstånd samt säkerhetsaspekten är två viktiga frågor i stora lokaler. I en kontorsbyggnad med många våningar eller en stor lagerlokal kan det vara tidskrävande att ta sig utomhus. På en flygplats är det inte tillåtet att gå ut när du passerat säkerhetskontrollen. En rökstation kan placeras inomhus och är oberoende av den befintliga ventilationen. Rökare får en säker och tidsbesparande plats att röka på samtidigt som icke-rökare skyddas från passiv rökning.

SF-Line XL är våra extra rymliga rökstationer med kapacitet för upp till 12 rökare samtidigt. Tack vare patenterad infångningsteknik fångas gaser och partiklar direkt upp och sugs in i filtren. Våra rökstationer är utrustade med ett unikt askhanteringssystem (AHS) som tar hand om aska och fimpar, utan risk för brand. Byte av filter och tömning av askkopp hanteras av tekniker från QleanAir.

SF Line XL finns just nu i två storlekar, SF Forum och SF Square. Den mindre SF Forum har en kapacitet för cirka 35 normalrökare, medan SF Square har en kapacitet för cirka 48 normal­rökare.

* Kapaciteten baseras på rökare som röker 5–7 cigaretter/dag, 21 dagar/månad.


HITTA RÄTT SF-LINE XL-MODELL


SF-Line XL finns just nu i sex modeller, med en kapacitet för upp till 8/12 rökare samtidigt.

Varför en lösning med rökfri kabin?

Vi hanterar alla negativa konsekvenser av tobaksrök, och erbjuder en hälsosam, säker och kostnadseffektiv lösning. Vi skyddar icke-rökare utan att belasta rökare. Vår rökfria lösning eliminerar all lukt och all rök, och alla farliga gaser och ämnen och allt avfall i samband med rökning. Det finns många anledningar att välja vår lösning.

Tekniken bakom lösningen


Vårt rökfria luftrenings­system skapar en helt rök- och luktfri miljö.


1  Luft­föroreningar fångas in

För att uppnå en rökfri miljö krävs att den för­orenade luften fångas innan den sprids. Rökstationen gör detta möjligt och de strategiskt placerade luft­inloppen, ovanför bordet, leder den förorenade luften till ett kraft­fullt filtrerings­system.

2  Filtrering av skadliga gaser och partiklar

Vår patenterade fler­stegs­teknik för filtrering avskiljer de gaser och partiklar som finns i tobaks­rök. Från och med installa­tion ser vi till att vi bibehåller filtrerings­nivån genom regel­bunden service och vår livstids funktions­garanti.

3  Luftutsläpp

När luften har renats från skadliga gaser och partiklar återförs den renade luften tillbaka till omgivningen.

4  Brandsäkert askhanterings­system

Vårt unika och brandsäkra askhanterings­system (AHS) tar hand om aska och cigarett­fimpar. Tack vare en lufttät ventil­lösning minimeras de odörer som är vanliga med traditionella askfat.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »