Cabin Solution

En rökstation medför lägre kostnader och mindre risker i samband med rökning. Du kan göra stora kostnadsbesparingar med en rökstation tack vare kortare rökpauser, bättre utnyttjande av lokalerna och lägre energikostnader. Tack vare vårt patenterade askhanteringssystem slipper du oroa dig för att en cigarettfimp skall förorsaka brand i lokalerna.Dessa modeller har utvecklats med alla tänkbara miljö­aspekter och en hållbar utveckling i åtanke. Rums­model­lerna har SF Lines bästa funktioner i kombina­tion med en något större, men ändå slimmad och utrymmes­besparande lös­ning. En lösning som skapar plats där man kan träffas och där flera rökare ska kunna vistas samtidigt.


SF-modellerna är anpassade för:

  • Moderna kontorsmiljöer
  • Områden med stor kundtrafik
  • Platser med höga krav på funktion och estetik
  • Mötesplatser, samtalsområden, callcenter och kök
  • Områden där det finns begränsat utrymme


SF Line XL finns just nu i två storlekar, SF Forum och SF Square. Den mindre SF Forum har en kapacitet för cirka 35 normalrökare, medan SF Square har en kapacitet för cirka 48 normal­rökare.*


* Kapaciteten baseras på rökare som röker 5–7 cigaretter/dag, 21 dagar/månad.


HITTA RÄTT SF-LINE XL-MODELL


SF-Line XL finns just nu i sex modeller, med en kapacitet för upp till 8/12 rökare samtidigt.

Varför en lösning med rökfri kabin?

Vi hanterar alla negativa konsekvenser av tobaksrök, och erbjuder en hälsosam, säker och kostnadseffektiv lösning. Vi skyddar icke-rökare utan att belasta rökare. Vår rökfria lösning eliminerar all lukt och all rök, och alla farliga gaser och ämnen och allt avfall i samband med rökning. Det finns många anledningar att välja vår lösning.

Tekniken bakom lösningen


Vårt rökfria luftreningssystem skapar en helt rök- och luktfri miljö.


1–2  Fångar in röken

En rökfri miljö kan bara upp­nås om röken fångas in innan den sprids. Detta upp­nås tack vare höga luft­flöden som drar röken i önskad riktning till filtren.

2–3  Filtrerar farliga gaser

När du renar tobaks­rök är det viktigt att även de minsta partiklarna elimi­neras. Våra patenterade filter fångar in tobaks­speci­fika gaser och partiklar. Regel­bundet under­håll garan­terar att den här filtrerings­nivån bi­behålls.

 Priori­terar säker­het

Vårt unika lukt- och brand­säkra ask­hanterings­system, som rekommen­deras av Sveriges tek­niska forsknings­institut, hanterar av­yttring av aska och cigarett­fimpar.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »