Cabin Solution

En rökstation skyddar icke-rökare från passiv rökning och kan minska de kostnader och risker rökning kan medföra. En rökstation kan även leda till kostnadsbesparingar tack vare kortare avstånd som ger kortare raster, bättre utnyttjande av lokalerna och lägre energikostnader. Med vårt patenterade askhanteringssystem slipper du oroa dig för att en cigarettfimp ska förorsaka brand i lokalerna.

SF-LINE


Robust aluminium, low maintenance and fire proof

QleanAir Scandinavia har i mer än 25 år skapat hälsosamma miljöer med ren luft. Våra rökstationer är framtagna för att skydda omgivningen från passiv rökning, minska tobakens påverkan på miljön och erbjuda en kostnads­effektiv och brandsäker lösning för arbets­platser och offentliga miljöer som t.ex. flyg­platser.

Utan en tydligt hänvisad och tillåten plats ökar sannolikheten att det röks på olämpliga platser med passiv rökning, ned­skräpning och brand­risk som exempel på negativa följder. Företag som erbjuder en säker plats för rökare uppfattas som proaktiva och skapar en miljö där alla känner sig välkomna. Tack vare rök­­stationernas patenterade infångnings­teknik fångas röken direkt upp, vilket möjliggör för rökare och icke-rökare att umgås utan passiv rökning.

SF-Line är en serie fristående rök­stationer som kan hantera upp till sex rökare samtidigt. Alla modellerna inkluderar ett kraftfullt filtrerings­system, brandsäker ask- och fimp­hantering och livslång funktions­garanti. Våra rök­stationer är oberoende av ventila­tionen, plats­effektiva och kopplas enkelt in i ett vanligt eluttag. Service och avfalls­hantering inkluderas i avtalet och sköts av tekniker från QleanAir.

SF-Line finns just nu i två storlekar, SF4000 och SF6000. Den mindre SF4000 har en kapacitet för cirka 10–15 normal­rökare, medan SF6000 har en kapacitet för cirka 20–30 normal­rökare.

* Kapaciteten baseras på rökare som röker 5–7 cigaretter/dag, 21 dagar/månad.


HITTA RÄTT SF-LINE-MODELL


SF-Line finns just nu i fyra modeller, med en kapacitet för upp till 4/6 rökare samtidigt.

Varför en lösning med rökfri kabin?

Vi hanterar alla negativa konsekvenser av tobaksrök, och erbjuder en hälsosam, säker och kostnadseffektiv lösning. Vi skyddar icke-rökare utan att belasta rökare. Vår rökfria lösning eliminerar all lukt och all rök, och alla farliga gaser och ämnen och allt avfall i samband med rökning. Det finns många anledningar att välja vår lösning.

Tekniken bakom lösningen


Vårt rökfria luftrenings­system skapar en helt rök- och luktfri miljö.


1  Luft­föroreningar fångas in

För att uppnå en rökfri miljö krävs att den för­orenade luften fångas innan den sprids. Rökstationen gör detta möjligt och de strategiskt placerade luft­inloppen, ovanför bordet, leder den förorenade luften till ett kraft­fullt filtrerings­system.

2  Filtrering av skadliga gaser och partiklar

Vår patenterade fler­stegs­teknik för filtrering avskiljer de gaser och partiklar som finns i tobaks­rök. Från och med installa­tion ser vi till att vi bibehåller filtrerings­nivån genom regel­bunden service och vår livstids funktions­garanti.

3  Luftutsläpp

När luften har renats från skadliga gaser och partiklar återförs den renade luften tillbaka till omgivningen.

4  Brandsäkert askhanterings­system

Vårt unika och brandsäkra askhanterings­system (AHS) tar hand om aska och cigarett­fimpar. Tack vare en lufttät ventil­lösning minimeras de odörer som är vanliga med traditionella askfat.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »