Cabin Solution

En rökstation skyddar icke-rökare från passiv rökning och kan minska de kostnader och risker rökning kan medföra. En rökstation kan även leda till kostnadsbesparingar tack vare kortare avstånd som ger kortare raster, bättre utnyttjande av lokalerna och lägre energikostnader. Med vårt patenterade askhanteringssystem slipper du oroa dig för att en cigarettfimp ska förorsaka brand i lokalerna.

S-LINE SAFETY


Rökstationer för miljöer med höga krav på säkerhet


Speciallaminerat säkerhetsglas


Säkerhetsnät i takpanelen och nät som täcker luftutsläppen


Fastmonterad hållare
för tändare


Fastmonterat askhanterings­­­system
 och litet bordKrav från personalen, tobakslagen och nya studier av arbetsmiljöns effekt på hälsa, trivsel och produktivitet är vanliga anledningar till att företag börjar leta efter en röklösning. En lösning som på ett kostnadseffektivt sätt kan möta behovet av en säker rökplats och samtidigt ge positiva följder för icke-rökare och verksamheten.

Att erbjuda en hälsosam arbets­miljö är hög prioritet på många arbets­platser, varav rökning är en ständigt åter­kommande fråga. I miljöer med extra höga krav på säkerheten, som t.ex. psykiatriska vård­mottagningar och fängelser, är det en ännu större utmaning.

En rökstation skyddar icke-rökande patienter, personal och besökare från passiv rökning. Ni får kontroll på var och hur mycket det röks och minimerar riskerna. Rök­stationen installeras inomhus, vilket kortar ner rök­rasterna och gör entréer fria från röklukt och cigarett­fimpar. Tack vare rök­stationernas omedelbara infång­ning av röken så skyddas icke-rökare från passiv rökning. Det brand­säkra ask- och fimp­hanterings­systemet tar hand om avfallet. Byte av filter och tömning av askkopp hanteras av tekniker från QleanAir. 

S-Line Safety är en serie rökstationer anpassade för miljöer med höga krav på säkerheten. Safety-modellerna är utrustade med extra säkerhets­funktioner och uppfyller DIN-standardernas allra strängaste brand­säkerhets­krav, certifierade av det världs­ledande tyska test­institutet MFPA i Leipzig. Varje enskild komponent i nya S-Line har gjorts om för att skapa en rök­kabin som är helt flam­­säker. Även om det börjar brinna runt kabinen har den ingen under­hållande effekt på branden, och den utvecklar heller inga farliga gaser. 

S-Line Safety-seriens rök­­kabiner kan också placeras i utrym­nings­vägar.

S-Line Safety finns just nu i tre storlekar: S30, S40 och S60. S30 har en kapacitet för 5–7 normal­­rökare, S40 för 10–15 normal­­­rökare och S60 för 20–30 normal­­rökare.*

* Kapaciteten baseras på rökare som röker 5–7 cigaretter/dag, 21 dagar/månad.


BRANDSÄKER


HITTA RÄTT S-LINE SAFETY-MODELL


S-Line Safety finns just nu i tre modeller, med en kapacitet för upp till 2/4/6 rökare samtidigt.

Varför en lösning med rökfri kabin?

Vi hanterar alla negativa konsekvenser av tobaksrök, och erbjuder en hälsosam, säker och kostnadseffektiv lösning. Vi skyddar icke-rökare utan att belasta rökare. Vår rökfria lösning eliminerar all lukt och all rök, och alla farliga gaser och ämnen och allt avfall i samband med rökning. Det finns många anledningar att välja vår lösning.

Tekniken bakom lösningen


Vårt rökfria luftrenings­system skapar en helt rök- och luktfri miljö.


1  Luft­föroreningar fångas in

För att uppnå en rökfri miljö krävs att den för­orenade luften fångas innan den sprids. Rökstationen gör detta möjligt och de strategiskt placerade luft­inloppen, ovanför bordet, leder den förorenade luften till ett kraft­fullt filtrerings­system.

2  Filtrering av skadliga gaser och partiklar

Vår patenterade fler­stegs­teknik för filtrering avskiljer de gaser och partiklar som finns i tobaks­rök. Från och med installa­tion ser vi till att vi bibehåller filtrerings­nivån genom regel­bunden service och vår livstids funktions­garanti.

3  Luftutsläpp

När luften har renats från skadliga gaser och partiklar återförs den renade luften tillbaka till omgivningen.

4  Brandsäkert askhanterings­system

Vårt unika och brandsäkra askhanterings­system (AHS) tar hand om aska och cigarett­fimpar. Tack vare en lufttät ventil­lösning minimeras de odörer som är vanliga med traditionella askfat.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »