Cabin Solution

En rökstation skyddar icke-rökare från passiv rökning och kan minska de kostnader och risker rökning kan medföra. En rökstation kan även leda till kostnadsbesparingar tack vare kortare avstånd som ger kortare raster, bättre utnyttjande av lokalerna och lägre energikostnader. Med vårt patenterade askhanteringssystem slipper du oroa dig för att en cigarettfimp ska förorsaka brand i lokalerna.

S-LINE


Brandsäkra röklösningar med inkluderad service

Rökande medarbetare hamnar ofta utanför huvudentrén, personalingången eller lastkajen. I en stor lokal kan det vara långa avstånd att ta sig. Icke-rökare blir utsatta för passiv rökning och röklukten letar sig in i lokalerna. Marken utanför är ofta strösslad med fimpar eller överfulla och illaluktande askfat. Rökande personal och fimpar kan göra att förbipasserande och besökare påverkas negativt i sin uppfattning av varumärket.

Med en rökstation skapar ni en säker och tillåten plats för rökare samtidigt som icke-rökare skyddas. Ni får kontroll på var och hur mycket det röks och minimerar riskerna med rökning, för både medarbetare och företaget. Våra rökstationer är utrustade med en unik infångningsteknik som fångar upp och filtrerar röken samt ett brandsäkert fimp- och askhanteringssystem.

S-Line uppfyller DIN-standardernas allra strängaste brandsäkerhetskrav och är certifierade av det världsledande testinstitutet MFPA i Tyskland. S-Line är tillåten att placeras i utrymningsvägar och installeras enkelt i ett eluttag. Service och avfallshantering inkluderas i avtalet och sköts av tekniker från QleanAir.

S-Line finns just nu i tre storlekar: S30, S40 och S60. S30 har en kapacitet för 5–7 normal­rökare, S40 för 10–15 normal­rökare och S60 för 20–30 normal­rökare.

* Kapaciteten baseras på rökare som röker 5–7 cigaretter/dag, 21 dagar/månad.


BRANDSÄKER


HITTA RÄTT S-LINE-MODELL


S-Line finns just nu i fem modeller, med en kapacitet för upp till 2/4/6 rökare samtidigt.


Varför en lösning med rökfri kabin?

Vi hanterar alla negativa konsekvenser av tobaksrök, och erbjuder en hälsosam, säker och kostnadseffektiv lösning. Vi skyddar icke-rökare utan att belasta rökare. Vår rökfria lösning eliminerar all lukt och all rök, och alla farliga gaser och ämnen och allt avfall i samband med rökning. Det finns många anledningar att välja vår lösning.

Tekniken bakom lösningen


Vårt rökfria luftrenings­system skapar en helt rök- och luktfri miljö.


1  Luft­föroreningar fångas in

För att uppnå en rökfri miljö krävs att den för­orenade luften fångas innan den sprids. Rökstationen gör detta möjligt och de strategiskt placerade luft­inloppen, ovanför bordet, leder den förorenade luften till ett kraft­fullt filtrerings­system.

2  Filtrering av skadliga gaser och partiklar

Vår patenterade fler­stegs­teknik för filtrering avskiljer de gaser och partiklar som finns i tobaks­rök. Från och med installa­tion ser vi till att vi bibehåller filtrerings­nivån genom regel­bunden service och vår livstids funktions­garanti.

3  Luftutsläpp

När luften har renats från skadliga gaser och partiklar återförs den renade luften tillbaka till omgivningen.

4  Brandsäkert askhanterings­system

Vårt unika och brandsäkra askhanterings­system (AHS) tar hand om aska och cigarett­fimpar. Tack vare en lufttät ventil­lösning minimeras de odörer som är vanliga med traditionella askfat.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »