Cabin Solution

En rökstation medför lägre kostnader och mindre risker i samband med rökning. Du kan göra stora kostnadsbesparingar med en rökstation tack vare kortare rökpauser, bättre utnyttjande av lokalerna och lägre energikostnader. Tack vare vårt patenterade askhanteringssystem slipper du oroa dig för att en cigarettfimp skall förorsaka brand i lokalerna.

Varför en lösning med rökfri kabin?

Vi hanterar alla negativa konsekvenser av tobaksrök, och erbjuder en hälsosam, säker och kostnadseffektiv lösning. Vi skyddar icke-rökare utan att belasta rökare. Vår rökfria lösning eliminerar all lukt och all rök, och alla farliga gaser och ämnen och allt avfall i samband med rökning. Det finns många anledningar att välja vår lösning.

Tekniken bakom lösningen


Vårt rökfria luftreningssystem skapar en helt rök- och luktfri miljö.


1–2  Fångar in röken

En rökfri miljö kan bara upp­nås om röken fångas in innan den sprids. Detta upp­nås tack vare höga luft­flöden som drar röken i önskad riktning till filtren.

2–3  Filtrerar farliga gaser

När du renar tobaks­rök är det viktigt att även de minsta partiklarna elimi­neras. Våra patenterade filter fångar in tobaks­speci­fika gaser och partiklar. Regel­bundet under­håll garan­terar att den här filtrerings­nivån bi­behålls.

 Priori­terar säker­het

Vårt unika lukt- och brand­säkra ask­hanterings­system, som rekommen­deras av Sveriges tek­niska forsknings­institut, hanterar av­yttring av aska och cigarett­fimpar.

Här gör vi skillnad idag

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »