QleanAir Scandinavia 
– for Health and Environment


I mer än 25 år har QleanAir Scandinavia utvecklat innovativa luftreningslösningar som främjar människors hälsa. Att rena inomhusluften innebär även betydligt bättre förutsättningar att skydda ett företags produkter och processer.

QleanAir Scandinavia finns i hela världen och produktportföljen består av nyckelfärdiga renrum, olika luftreningssystem samt branchstandarden inom skydd mot passiv rökning.

Företags samhällsansvar
(CSR = Corporate Social Responsibility)


Att värna om miljön är viktigt för oss. Vi ser oss som en liten del i det stora pusslet att göra världen till en bättre och säkrare plats att vistas på. Vi arbetar främst med inom­hus­miljön, men vi vill att våra standarder och vårt sätt att tänka ska bidra till att generellt skapa en bättre livsmiljö
för oss alla.

Företaget följer en strikt CSR-policy. CSR är ett begrepp som innebär ansvarstagande för hur företaget på olika sätt bidrar till att öka samhällets hållbarhet. 

Klicka här för att se vår fullständiga CSR-policy.