QleanAir luftrening people products processes

Ett av de främsta målen med våra lösningar är att skydda människors hälsa. Luften påverkar dock inte bara oss människor, utan allt som finns i miljön. För en del företag är luftrening en förutsättning för att skydda produkter och/eller processer.

När ett företag beslutar sig för att investera i luftrening från QleanAir Scandinavia kommer det från ett behov av att förbättra och kontrollera kvaliteten på inomhusluften. Vi brukar säga att det är ett behov för att skydda ett eller flera av de tre P:na - personal, produkter och processer.

1. Skydda personal & besökare

Vår hälsa är antagligen det första du tänker på som den främsta anledningen till varför man bör rena luften. De senaste åren har det publicerats otaliga artiklar och studier som visar hur stark påverkan luftens innehåll har på oss, vilket inte är så konstigt då en genomsnittlig person andas in över 10 000 liter luft varje dag.

Varför räcker det inte med ventilation?
Ventilation är alltid grunden för bra inomhusluft och den är tillräcklig i en del miljöer. Tyvärr är det dock väldigt vanligt att ventilationssystemet inte är fullt fungerande eller tillräckligt effektivt, särskilt i äldre byggnader och i verksamheter som växt, utan att lokaler och ventilation har hängt med. Behovet av kompletterande luftrening beror också på vad som sker i miljön, såväl utom- som inomhus. Med processer och aktiviteter som genererar höga partikelhalter, t.ex. i olika produktions- och lagermiljöer, är det vanligt att luftrening behöver adderas för att få en hälsosam arbetsmiljö. Läs mer om skillnaden mellan ventilation och luftrening i den här artikeln.

Hur skyddar luftrening människors hälsa?
En effektiv luftreningslösning filtrerar bort partiklar och/eller gaser från luften. Beroende på filterkombinationen kan många olika sorters luftföroreningar hanteras, som t.ex. damm- och mjölpartiklar, virus och tobaksrök.

Symtom på dålig luftkvalitet kan vara trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter. Utöver fysiska symtom kan du uppleva att du har svårt att koncentrera dig och tänka klart. Luftföroreningar kallas ”den osynliga faran” av en anledning, många av de mest skadliga föroreningarna kan inte uppfattas av våra sinnen och vissa luftföroreningar ger symtom först långt efter exponeringen.

Kom ihåg att luftreningen ska anpassas efter den specifika miljön och regelbundet underhållas för att vara effektiv.

2. Skydda produkter

Ett av de största hoten mot känsliga produkter är vi människor. En människa avger upp till hundratusentals partiklar per minut, beroende på hur mycket man rör sig. Det är allt från större hud- och hårpartiklar till väldigt små partiklar, som bakterier och virus. Utöver människor finns det många fler källor som kan ha negativ påverkan på produkter, t.ex. luftföroreningar som kommer in via fönster och dörrar, avgaspartiklar från lastportar, betong- och gummipartiklar från truckar, partiklar som lossnar från rullband, kartong- och trädamm från förpackningar och lastpallar, VOCs (flyktiga organiska föreningar) från rengöringsmedel, kontaminering från andra produkter osv.

Inom livsmedelsindustrin är hygienkraven höga och behov av luftrening är mycket vanligt. Med kontroll på luftkvaliteten kan man öka produktkvaliteten och förlänga hållbarheten genom att förhinda korskontaminering, partikelkontaminering och förpackningsproblem.

Andra exempel på produkter med behov av hög renlighetsnivå är läkemedel och känslig elektronisk utrustning. I sådana fall räcker det inte med fristående luftrenare, då krävs ett ISO-klassat renrum.

3. Skydda processer

Driftstopp, oplanerat underhåll av utrustning och dammiga sensorer. Tid är vår mest dyrbara valuta och för ett företag är det viktigt med effektiva och fungerande processer.

Många verksamheter lägger stora summor på inköp av dyr utrustning och inventarier, i hopp om att de ska vara välfungerande och hålla länge. Alla dagliga aktiviteter och processer som genererar luftburna partiklar påverkar dock utrustningen och kan ställa till med återkommande driftstopp samt förkorta livslängden.

En av QleanAirs kunder inom verkstads- och byggindustrin berättar att städningen minskat med 80 % sedan installationen av QleanAir FS 70.

Beroende på filtreringsteknik och placering kan en luftrenare filtrera luften och samtidigt påverka luftfuktighet, temperatur, energiåtgång och luftflöde i lokalerna. En annan positiv bieffekt är att behovet av städning ofta minskar med en strategiskt placerad och optimerad luftreningslösning.

Utvärdera er luftkvalitet

Misstänker ni att er verksamhet eller de människor som vistas i era lokaler påverkas negativt av luften? Ser ni de långsiktiga möjligheter kontroll på inomhusmiljön kan innebära? Då är första steget att boka in en luftmätning för att utvärdera er luftkvalitet. Baserat på luftmätningen får ni veta om ni har behov av luftrening och vilka möjligheter som finns för just er verksamhet.

Kontakta oss via mail eller ring oss på 08 - 556 979 00.