QleanAir ventilationsrör

– Vi har godkänd ventilation, det är väl det som behövs för bra inomhusluft?
– Varför behöver vi luftrening när vi har ventilation?
– Vad är skillnaden på ventilation och luftrening?

Det här är frågor vi får väldigt ofta. Låt oss reda ut några skillnader och förklara varför det kan löna sig att investera i luftrening.


Det finns många luftrelaterade problem som kan påverka verksamheten och människorna som jobbar där, t.ex. damm, mögel och giftiga gaser. Luftföroreningar som finns inomhus kommer från bland annat människor, processer, utomhusluften och från byggnaden själv.

Mögel är en vanlig orsak till att verksamheter tvingas att stänga. Genom en enkel Googlesökning hittar du snabbt nya artiklar om fall där mögel gjort personalen sjuk, som t.ex. den här artikeln om restaurangen på seniorboendet Union. I artikeln berättar verksamhetsförvaltaren att de inte hittat några onormala värden i luften men att det finns problem med ventilationen. Mögelsporer finns överallt kring oss men växer och förökar sig i fuktiga miljöer, problem med mögel uppstår därmed ofta i samband med fuktskador och bristfällig ventilation.

Obligatorisk ventilationskontroll

Ventilationssystem som inte är fullt fungerande eller tillräckligt effektivt för verksamheten är väldigt vanligt, särskilt i äldre fastigheter som ofta är verksamhetslokal för skolor, sjukhus samt barn- och äldreomsorg. Lagen om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) finns till för att säkerställa ett bra inomhusklimat och ett fungerade ventilationssystem. Tyvärr leder tidsbrist och dålig planering till att många kontroller genomförs slarvigt eller alldeles för sent, när skadan redan är för stor.

Trots utförd och godkänd OVK så är det inte ett bevis för bra och hälsosam luftkvalitet. En OVK fokuserar på de krav som gällde när ventilationen togs i drift och tar inte hänsyn till verksamheten idag, den aktivitet som sker i lokalerna och hur människorna som vistas där mår. Luftkvalitet kan variera kraftigt beroende på lokalens egenskaper och aktivitet, men tyvärr är luftmätningar och kontroll av partikelnivåer inomhus ännu inte standard. Partiklarna kan vara allt från luftburna virus och bakterier till mögelsporer, pollen, hår, damm, skräp och andra vanliga luftföroreningar.

Många verksamhetsförvaltare och företagsledare inser tyvärr alldeles för sent vilka skador som kan uppstå när luften inte har kontrollerats. Har det gått för långt, som ofta är fallet med mögel, kan det leda till att verksamheten måste stängas för omfattande renoveringar och de som vistats i lokalen har utsatts för stora hälsorisker, som i värsta fall kan leda till sjukdomar och en rättslig fråga.


QleanAir ventilation grafik

Ventilation och luftrening, vad är skillnaden?

Det enkla svaret är att luftrening är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet. Inomhusluft är en blandning av inkommande utomhusluft (via ventilationen) och de partiklar och gaser som genereras inne i lokalen. Ventilationen är byggnadens andningsfunktion och hanterar främst den luft som kommer utifrån. Det är begränsat till vissa partikelstorlekar och filtrerar inte de föroreningar som genereras inne i byggnaden. Om du misstänker att er verksamhet eller de människor som vistas i er lokal påverkas negativt av luftkvaliteten bör en luftmätning göras, för att undersöka om det finns behov av luftrening.

Godkänd ventilation är grunden för hälsosam inomhusluft – luftrening är ett komplement där det finns ett ökat behov att rena luften.

Fristående luftrenare för inomhusmiljöer filtrerar partiklar och gaser i lokalen för att sedan låta den rena luften återgå till samma miljö. Luftrenare filtrerar luften som redan finns i rummet och tar inte in ny luft utifrån. En annan stor skillnad mot ventilation är att luftrenare kan ha flera lager av filter, där filterkombinationen kan anpassas för att fånga partiklar av en specifik storlek eller sort, med t.ex. HEPA- eller kolfilter. Det gör det möjligt att skräddarsy luftreningen efter de behov som finns. Det finns även luftrenare som är speciellt avsedda för giftiga gaser som vanlig ventilation inte klarar av, som exempelvis cigarettrök.

QleanAir portfolio luftrenare

Service & garanti

Oavsett vilken luftreningslösning och teknik som används så är det viktigt att komma ihåg att alla luftrenare minskar i effektivitet om de inte underhålls regelbundet. Antingen blir filtren fulla och behöver bytas ut mot nya eller så behöver de rengöras. Det är ytterst viktigt att detta övervakas och görs regelbundet, annars har du en luftrenare som kostar pengar men som inte fungerar och kanske till och med förvärrar problemet med luften.

Vilken luftrenare ska vi välja?

Vilken luftrenare som passar bäst beror på verksamhetens behov (vilken slags partiklar/gaser som finns), lokalens storlek, vad som sker i lokalen etc. Har du börjat fundera på att installera luftrening men vill lära dig mer? Vi rekommenderar dig att läsa de här artiklarna:

Hur vet jag om luften jag andas är bra?
Hur fungerar olika luftrenare och vad kan påverka effektiviteten?

Här kan titta på en kort film om Lidl Sverige och vilken skillnad luftrenare har gjort för dem.

ˮMed luftrenarna har vi en bättre arbetsmiljö och det finns inget damm på produkternaˮ, säger Carl Ceder, Logistikchef på Lidl Sverige.

I vår toppmeny har vi en sektion som heter ˮbranschlösningarˮ, där hittar du vanliga utmaningar och lösningar för olika verksamheter och inomhusmiljöer. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för att ställa frågor och få råd angående luftkvalitet. Vi finns här för att dela med oss av kunskapen och att tillsammans med er skapa mer hälsosamma inomhusmiljöer och arbetsplatser.