Vetenskapens värld Giftet i luften

Bildkälla: Vetenskapens värld, SVT Play

Vetenskapens värld, ett dokumentärprogram på SVT, har gjort en ny dokumentär om luftföroreningar. I filmen pratar de om olika luftföroreningar och hur de påverkar vår hälsa men också vikten av att öka kunskapen och vad man själv kan göra för att skydda sig.

Luftföroreningar utomhus jämfört med inomhus

QleanAir Scandinavia erbjuder luftrening för inomhusmiljöer, vilket skiljer sig mot hur man hanterar luftföroreningar utomhus. Luftföroreningar i inomhusmiljöer är begränsade till en viss yta och luftvolym, vilket ger möjlighet att filtrera luften. Problematiken är dock densamma oavsett om det är inomhus eller utomhus: luften kan ha kraftig negativ påverkan på människor, produkter och miljöer.

I dokumentärfilmen är det stort fokus på luftföroreningar i stadsmiljöer, men det är viktigt att komma ihåg att luftföroreningar kan finnas överallt: i storstäder som på landsbyggden, utomhus som inomhus. Luftkvaliteten beror på aktiviteter och processer som sprider luftföroreningar, t.ex. biltrafik och industrier. Föroreningarna är vanligtvis mest koncentrerade nära källan, de kan dock färdas med luften och härstamma från ett annat område, ibland till och med ett annat land.

Den största likheten mellan luftföroreningar inomhus och utomhus är att luftkvaliteten påverkas kraftigt av vad som pågår i miljön. I dokumentären så jämförs partikelnivåerna i en park jämfört med en närliggande byggarbetsplats, där partikelhalterna sköt i höjden vid byggarbetsplatsen.

En annan viktig faktor är att koncentrationen av skadliga partiklar påverkas av partiklarnas möjlighet att späs ut i en stor luftvolym. En lugn men instängd yta, t.ex. ett kvarter med höga byggnader, kan trots lägre aktivitet ha högre nivåer av luftföroreningar. Samma princip gäller i inomhusmiljöer, partikelhalterna kan påverka oss mer då de är koncentrerade på en mindre yta.

Det är också viktigt att vara medveten om att även låga halter av luftföroreningar och partikelnivåer påverkar oss, det finns ingen säker undre gräns.

Hjälp oss att sprida kunskapen

Sådana här artiklar och nyheter kan kännas skrämmande, men vi måste för vår egen skull inse att luftföroreningar kopplas till många negativa hälsoeffekter.

Luftföroreningarna är osynliga och vanligtvis kan vi inte känna hur de ultrafina partiklarna når vårt blodsystem, våra lungor och vår hjärna. För att nå förändring måste vi öka kunskapen om hur de påverkar oss, även fast det inte känns.

Det finns sätt att skydda sig och ju fler som får kunskapen desto lättare är det att reflektera över vad man själv kan göra samt att ställa krav på politiker, företag och arbetsgivare.

Det här är en fråga som rör alla. Gammal som ung, rik som fattig, student som arbetstagare - alla andas luft.

Vll du läsa mer om hur luften påverkar vår hälsa så rekommenderar vi dessa artiklar:
Så påverkas kroppen av luftföroreningar
Så skyddar du dig mot luftföroreningar

Utöver dem finns ett brett utbud av informativa artiklar att läsa i vårt Nyhetsrum. Du hittar t.ex. svaret på vad skiljer luftrening från ventilation, hur luften kan påverka produktiviteten på ett företag, hur icke-rökare kan skyddas från passiv rökning och mycket mer. Du kommer direkt till Nyhetsrummet genom att klicka HÄR.

QleanAir skyddar människor, produkter och processer

Vår hälsa är det mest värdefulla vi har och det är den främsta anledningen att många företag kontaktar oss på QleanAir, de vill förbättra arbetsmiljön och skydda personalens hälsa.

Luftens innehåll påverkar dock inte bara oss människor, utan allt som finns i miljön. För vissa verksamheter är ren luft en förutsättning för produkter och/eller processer, t.ex. inoms livsmedels- och läkemedelsindustrier. I vår kommande artikel tittare vi närmare på de olika behoven av luftrening inom olika verksamheter. Prenumerera via länken nedan, så får du en mailnotis vid nya artiklar.