QleanAir Scandinavia hållbarhetsrapport

Den sexton sidor långa rapporten inkluderar en sammanfattning av vilka vi är och vad vi gör, men också en mer detaljerad översikt av vårt arbete med hållbarhet ur olika aspekter.

Varför gör vi en rapport nu?

I slutet av 2019 börsnoterades QleanAir på Nasdaq First North Premier Growth Market. Att frivilligt redovisa vårt hållbarhetsarbete är en del av vår transparenta kommunikation med våra intressenter. Rapporten, som baseras på fakta från 2019, stärker vårt partnerskap och är en öppen och detaljerad analys av ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av vår dagliga verksamhet.

Hållbarhetsrapporten är en redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen 6:10-12, med inspiration från GRI standarden och Integrate reporting metodik.

Översikt

Våra åtgärder, beteenden och mål för en mer hållbar framtid och ekonomisk tillväxt definieras av dessa hörnstenar:

  • Vägen mot ett hållbart företag – Hur vi bidrar till en hållbar utveckling och tar vårt ansvar för att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan på människorna i vår värdekedja.

  • Hållbara produkter – Hur vi systematiskt jobbar med att vidareutveckla och förbättra vårt erbjudande. Allt förbättringsarbete prioriteras utifrån effekt på övergripande mål.

  • Att ha en ansvarsfull värdekedja – Med vår affärsmodell är vi beroende av tredjepartsleverantörer för tillverkning, montering och logistik samt installation, service och underhåll.

  • Vara en attraktiv arbetsgivare – Med 97 medarbetare inom koncernen har vi ett stort ansvar att agera som en trygg och attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda trygga anställningar och samarbeten, en bra och jämställd arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling.

Intresset och engagemanget för hållbarhet är en del av vårt DNA och kommer att fortsätta att gå hand i hand med vår ekonomiska och finansiella tillväxt, säger Jenny Jansson, Quality Manager på QleanAir Scandinavia AB.


Hållbarhetsrapporten är publicerad i sin helhet, på svenska och engelska, på vår globala hemsida. Klicka här för att komma direkt till rapporten.

Ytterligare rapporter och finansiell information går att finna på www.QleanAir.com.