QleanAir gym hantel

Kanske tränar du redan regelbundet men funderar på att byta gym eller har du ett nyårslöfte att börja träna men du vet inte var? För att hitta det bästa träningsstället krävs en ganska lång checklista. Helst ska det ligga nära hemmet och/eller arbetsplatsen. Det ska finnas bra gymutrustning och roliga gruppträningspass. Månadskostnaden får såklart inte vara orimlig och musiken är viktig. Lokalen ska vara fräsch. Men luften då? Den ska såklart vara hälsosam och gynna din träning. En punkt som dessvärre saknas på de flesta checklistor.

Många tar för givet att luften inomhus är bättre och renare än luften utomhus, men faktum är att den till och med kan vara sämre. Inomhusluft är en blandning av inkommande utomhusluft och de partiklar och gaser som tillkommer inne i lokalen. När föroreningar utifrån möter de föroreningar som genereras inomhus kan de tillsammans bli mer skadliga. Föroreningar i utomhusluften fördelas över en väldigt stor yta och späds därmed ut, medan ytan för inomhusluften är begränsad och gör dig mer utsatt.

Andning vid fysisk ansträngning
Hur starkt vi påverkas av luften beror på vilka föroreningar vi utsätts för men också hur stor mängd av dem. Vid ansträngning ökar vår andning, för bättre syretillförsel till muskler och organ. Det innebär att vi andas in en mycket större luftvolym och därmed också en större mängd av de partiklar och föroreningar som finns i luften. Vid hög ansträngning är det dessutom mycket vanligt att andas genom munnen. När luften kommer in via munnen missar den näsans inbyggda värme- och filtreringssystem.

En människa andas i snitt ca 6–7 liter luft/minut i vila men inandningsvolymen kan öka till över 100 liter/minut vid hög ansträngning.

Koldioxid
Alla våra celler producerar koldioxid som lämnar kroppen vid utandning. När vi andas in tar blodet upp syre och lämnar ifrån sig koldioxid, CO2, som vi andas ut. Människor är därför största källan till koldioxid i inomhusluft. När en stor grupp samlas på en begränsad yta, som på ett gruppträningspass, kan koldioxidnivåerna stiga fort. När man tränar andas man dessutom mycket snabbare än vanligt vilket ökar mängden koldioxid. Höga nivåer av koldioxid kan leda till trötthet och huvudvärk vilket i sin tur påverkar träningspasset, särskilt om du tränar för att tävla eller har specifika mål med din träning.

Astma
Astma blir allt vanligare, ungefär 10 % av svenska befolkningen lider av någon form. Icke-allergisk astma kan utlösas av triggerfaktorer i luften eller fysisk ansträngning, så kallad ansträngningsastma. En kombination av de två kan göra att astmabesvären triggas snabbare och förvärras. En del astmatiker blir rädda och undviker att anstränga sig, vilket kan skapa en ond cirkel då träning och kondition är viktigt för vår hälsa och för att inte förvärra besvären. Om den fysiska ansträngningen utförs i god luftkvalitet, renad från skadliga och irriterande partiklar, kan andningsbesvären minska.

Räcker det inte med godkänd OVK?
Lagen om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är till för att säkerställa ett bra inomhusklimat och ett fungerade ventilationssystem. Tyvärr är godkänd OVK inte detsamma som bra och hälsosam luftkvalitet. En OVK fokuserar på de krav som gällde när ventilationen togs i drift och tar inte hänsyn till verksamhet och aktivitet i lokalerna, status på inomhusmiljön och hur människorna som vistas där mår. Luftkvalitet kan variera kraftigt beroende på lokalens egenskaper och aktivitet, men tyvärr är luftmätningar och kontroll av partikelnivåer inomhus ännu inte standard. Dessa partiklar kan vara allt från luftburna virus och bakterier till pollen, hår, damm, skräp och andra vanliga luftföroreningar.

Godkänd ventilation är grunden för hälsosam inomhusluft och luftrening fungerar som ett komplement där det finns ett behov att rena luften. En av de största skillnaderna är att ventilation använder sig av utomhusluft, det är byggnadens andningsorgan, medan luftrenare filtrerar den luft som redan finns i lokalen. En annan stor skillnad är att luftrenare har olika filter och filterkombinationer för att fånga upp partiklar av en specifik storlek eller sort, vilket gör det möjligt att anpassa luftreningen efter behov.

QleanAir AirQlean Low gym

AirQlean Low 115 i en träningslokal

Prata med personalen
Oavsett om du är trogen medlem sedan en lång tid tillbaka eller om du överväger att börja på ett nytt gym, lyft frågan om luftkvalitet. Kolla dig omkring – finns det damm på rören i taket och bakom maskinerna? Luktar det väldigt unket? Upplever du symtom som nysningar, huvudvärk, kliande ögon eller andningssvårigheter?

Prata med personalen som finns på plats, fråga dem om luftkvaliteten. Kunskapen och intresset för luftens påverkan på vår hälsa blir större för var dag och allt fler inser att en investering i luftkvalitet kan göra stor skillnad. Alla gymägare och träningsföreningar vill ha medlemmar som trivs och mår bra, och de vill så klart att du ska fortsätta träna hos just dem.

Träning i en miljö med luftrening som komplement till ventilationen ger många hälsofördelar men det påverkar också dina träningsresultat, din uthållighet och styrka.

Våga ställa krav på träningsmiljön, för din hälsas skull!

Vill du ha råd angående luftkvalitet inomhus? Skriv ett mail eller ring oss på 08 556 979 00. Dela artikeln med ditt gym, du kan enkelt skicka länken via mail-ikonen nedan.

Håll dig uppdaterad om luftens påverkan på vår hälsa och miljö genom att prenumerera på kommande artiklar.