QleanAir sköterskor i arbetsmiljö

Publicerad: 30 juni 2020

Rådande pandemi har skapat ett historiskt tryck på vården och våra vårdanställda som dagligen kämpar i en mycket speciell och påfrestande arbetssituation. Branschens arbetsmiljö och dess eventuella risker har aldrig vart så granskad och viktig som nu.

Den fysiska arbetsmiljön

Att sjukhus- och vårdmiljöer har extremt höga krav på hygien är inget nytt. Rådande pandemi har dock riktat världens ögon mot branschen och de risker personalen dagligen utsätts för.

Effekterna på arbetshälsa kan delas upp i psykiska och fysiska faktorer. Bland de psykiska faktorerna ingår stress, trivsel, arbetskultur och tillhörighet. De fysiska faktorerna har med arbetsmiljön och lokalerna att göra, där ingår bland annat luftkvalitet, ljus, ljudnivåer och arbetsutrustning.

Luftrening i vårdmiljöer

I skrivande stund handlar majoriteten av frågorna om coronaviruset (SARS-CoV-2), dess smittovägar och hur man kan minimera riskerna för vårdpersonal. Det finns fortfarande många frågetecken kring viruset som orsakar covid-19 och svaren kan variera beroende på källa. Vi bad en av våra experter, Bo Dolk-Petersson, Head of R&D på QleanAir Scandinavia, berätta om hur han tänker kring luftrening i sjukhusmiljöer.

Bo Dolk Petersson QleanAir Scandinacia

Kan en luftrenare minska spridningen av coronavirus?
Det här är en oerhört komplex fråga och i dagsläget går det inte att ge ett tydligt svar. Vi följer noggrant de studier som pågår och engagerar oss aktivt i frågorna om hur viruset sprids och hur det beter sig i luften. För att kunna svara på om en luftrenare kan fånga in ett virus så måste just den produkten och filteruppsättningen vara testad för det specifika viruset, i det här fallet coronaviruset SARS-CoV-2. I nuläget finns inga sådana testresultat.

Med det sagt så vet vi att viruset befinner sig i luften under en viss tid. Enligt Folkhälsomyndigheten sprids viruset främst via kontaktsmitta och droppsmitta. De mikroskopiskt små dropparna (mikroaerosoler) som sprids i luften när man hostar och nyser kan vara bärare av viruset. Dessa mikroaerosoler är under en viss tid luftburna, men frågan är hur länge de stannar i luften och hur långt de kan förflytta sig. Det är väldigt viktigt att poängtera att droppsmitta inte är detsamma som det som kallas luftburen smitta. När ett virus klassas som luftburet är det konstaterat att det kan transporteras längre sträckor i luften och inhaleras, ett sådant exempel är influensavirus.

Har QleanAir en luftrenare för sjukhusmiljöer?
Ja, FS 70 HEPA är utrustad med HEPA 14-filter, samma luftfilter som används i operationssalar. Det är en mycket kraftfull luftrenare med ett luftflöde på upp till 3000 m3 per timme, men luftrenaren ställs alltid in på en nivå baserat på rumsstorlek och behov, då komforten kan påverkas av för högt luftflöde. Vi rekommenderar minst tio luftväxlingar per timme.

Det unika med den här modellen är att den kan leverera hög luftväxling med behaglig ljudnivå, så den inte stör personal och patienter. Den har hjul och kopplas in i en vanlig elkontakt, vilket gör det enkelt att flytta den vid behov.

Alla våra luftrenare har luftflödesreglering, vilket gör att enheten automatiskt ser till att den fortsätter producera samma mängd ren luft under hela cykeln mellan filterbyten. Att den har samma effektivitetsnivå över tid blir särskilt viktigt i vårdmiljöer.

En annan fördel med FS 70 HEPA är att den kan transformeras för att skapa ett eller flera undertrycksrum, vilket Euopeiska smittskyddsmyndigheten rekommenderar för vissa infektionsavdelningar. Det är enkelt och snabbt åtgärdat med den här modellen. Jag berättar gärna mer för den som är intresserad.

Finns det någon anledning att installera FS 70 HEPA nu om ni inte vet säkert att den hanterar det nya viruset?
Senaste åren har det blivit allmänt känt hur stor effekt luftkvaliteten har på vår hälsa. Vi mäter partikelhalter före och efter installation och ser en mycket kraftig reducering av antalet partiklar i luften. Vi tror att partiklar också kan fungera som transportörer för virus.

Luftrenaren sprider HEPA-renad luft och säkerställer att rummets luft byts ut ett visst antal gånger varje timme.

Vi avvaktar resultaten på studier av coronaviruset, men vi vet att våra luftrenare avsevärt förbättrar luftkvaliteten och att bättre luftkvalitet har en positiv effekt på människors hälsa. Det är dock viktigt att poängtera att luftrening inte ersätter ventilation och personlig skyddsutrustning, det är ett komplement.

Kontakta oss

Har du frågor om våra luftrenare och tjänster? Vill du veta mer om hur FS 70 HEPA kan skapa över- och undertrycksrum? Du når oss på 08-556 979 00, helgfria vardagar 08–17, samt via mail till info@qleanair.se. För mer information om hur vi hanterar rådande Corona-situation, vänligen se den här sidan.

Vänligen notera
Informationen om Covid-19 uppdateras dagligen, därför har den här artikeln ett puliceringsdatum (se längst upp). Vi på QleanAir hänvisar all vårdpersonal att följa de kontinuerligt uppdaterade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Vi fortsätter att följa de studier som pågår, samtidigt som vi ständigt utvecklar nya produkter för att möta marknadens behov.


Förklaring av termer:
Covid-19: Namnet på den sjukdom som orsakas av det nya viruset SARS-CoV-2. Namnet är en förkortning av corona virus disease 2019.
SARS-CoV-2: Det nya viruset, i folkmun kallat "corona".
HEPA: Står för High Efficiency Particulate Air och är en filterklassificering enligt EU-standard EN1822. Läs mer om HEPA-filter i den här artikeln.