QA rök från industri luftföroreningar

En ny studie visar skrämmande siffror för dödsfall kopplat till luftföroreningar, något som senaste dagarna rapporterats flitigt i medier världen över. I Sverige har bland annat Expressen och SvD skrivit om studien. I dagens Aftonbladet kommenterar EU-parlamentarikern Jytte Guteland nyheterna.

Studien, som publicerades i European Heart Journal, visar att dålig luft orsakar nästan dubbelt så många dödsfall än man tidigare har trott. Beräknat på hela världen handlar det om 120 dödsfall per 100 000 invånare, vilket motsvarade 8,8 miljoner dödsfall år 2015 och nästan dubbelt så många än de 4,5 miljoner man tidigare estimerat. I Europa beräknas det till 800 000 människor som dog till följd av dålig luft under 2015. Det betyder att luftföroreningar orsakade fler dödsfall än rökning, som enligt Världshälsoorganisationen (WHO) stod för 7,2 miljoner dödsfall under samma år.

De flesta dödsfallen kommer inte från skador på lungorna, som man kanske kan tro, utan kopplas främst till hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, först därefter kommer lungrelaterade sjukdomar som lungcancer. Utöver livshotande sjukdomar i hjärta och lungor så har man funnit samband mellan luftföroreningar och en lång rad av hälsobesvär, som bland annat diabetes, demens, för tidig födsel, astma och fetma.

8 000 dödsfall i Sverige

Sverige har mycket bättre luft än många andra länder, allra sämst är luften i Asien, men även vi har luftföroreningar som orsakar dödsfall. Siffran för Sverige beräknas enligt studien till ca 8 000 dödsfall per år (84 per 100 000 invånare), bättre än bland annat Tyskland (154 per 100 000) och Storbritannien (98 per 100 000) men sämre än t.ex. Norge (62) och Island (43).

Siffrorna stämmer väl överens med den studie från Umeå Universitet som vi tidigare har skrivit om, då den nya rapporten även inkluderar mätningar av ozon.

Aftonbladet har tidigare skrivit om skillnaden inom landets gränser, enligt en rapport från företaget Airvisual och Greenpeace som gjorde mätningar av PM2.5, små partiklar, i 73 länder under 2018. Sverige hamnade totalt sett på en bra plats och inom Världshälso­organisationens (WHO) rekommendationer, men rapporten visade stora skillnader i landet. Bredkälen i Jämtland tog förstapriset som renaste ort medan mätningarna i Malmö placerade dem högst på listan av orter med sämst luftkvalitet i landet, tätt följt av Västra hagen och Växjö. En förklaring till att Malmö hamnar i toppen är att det är en stor stad men också närheten till andra länder med kolkraftindustrier och mycket utsläpp.

Jytte Guteland är europaparlamentariker och jobbar med frågor rörande klimat, miljö och folkhälsa i EU.

Det här är ett större och större problem och är nu det som skördar flest liv i världen och har gått förbi flera av de epidemier som har varit värst. Det är ett växande problem för hela världen och även i Sverige är vi drabbade, säger Jytte Guteland i ett uttalande i Aftonbladet.

Hela studien finns publicerad i European Heart Journal HÄR.

Missa inga nya artiklar, prenumerera på Nyhetsrummet via länken nedan.