Vårt mål med Nyhetsrummet är att vara en källa för nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa och miljö. Naturligtvis nämner vi vår egen verksamhet och våra produkter i inläggen, men vi undviker att lägga stort fokus på specifika produkter. Allt fler verksamheter väljer att investera i bra inomhusluft, men att välja luftrenare kan vara både svårt och tidskrävande. På begäran är det här ett inlägg dedikerat till vår mest populära luftrenare – QleanAir FS 70.

QleanAir FS 70 grey

En luftrenare, många användningsområden

En kund verksam i livsmedelsindustrin installerar den för att förlänga varornas hållbarhet och förhindra kontaminering. På ett annat företag vill man skydda personalen från inandning och besvär av de stora mängder mjöl som sprids i lokalen. I en lager- och logistikmiljö finns ett behov av en effektiv lösning för dammet som lägger sig på paket och påverkar personalens trivsel och hälsa. På ett företag inom tung industri installeras den för att skydda medarbetarna från de skadliga partiklar som genereras i verksamheten. En annan kund vill helt enkelt minska den tid och kostnad som dagligen läggs på städning.

Exemplen ovan är vanliga orsaker till behovet av luftrening. Företagen är verksamma inom olika branscher, är i väldigt varierande storlek och har sina unika utmaningar, men en sak har de gemensamt – de löste behovet med luftrenaren QleanAir FS 70.

Vad gör FS 70 så populär?

Det finns en mängd olika luftrenare på marknaden och precis som vid vilket inköp som helst så behöver man ta sig en närmare titt på produkten för att förstå vad man köper. FS 70 är vårt mest populära luftrenare och används idag av företag över hela Europa. Vad är det som gör just den här luftrenaren så populär?

 • Kapaciteten. I inomhusmiljöer med höga partikelnivåer krävs ett effektivt filtreringssystem för att få resultat. FS 70 kan rena upp till 4000 m3 per timme.
 • Effektiviteten över tid. Tack vare en kombination av mekanisk filtrering och automatisk luftflödesstyrning har FS 70 konstant prestanda över tid. Läs mer om den här viktiga egenskapen lite längre ned.
 • Anpassningen till kunden. FS 70 skräddarsys med filterkonfiguration och tillbehör efter de utmaningar och behov som finns i den specifika miljön. Utblåsen på enheten justeras för att skapa optimal cirkulation eller för att distribuera den rena luften till ett specifikt område.
 • Tillbehören. På FS 70 är det möjligt att addera tillbehör beroende på behov, som t.ex. textildon, gnistskydd och spirorör i olika varianter.
 • Konstruktionen. FS 70 är speciellt framtagen för att klara av tuffa miljöer och finns i två versioner: pulverlackerat stål och rostfritt stål.
 • Mobiliteten. Vi rekommenderar att enheten står där den är beräknad att ge bäst effekt, men många av våra kunder uppskattar att den är utrustad med hjul och kan flyttas vid behov.
 • Servicen. Släpp tankarna på underhåll och filterbyte. Tekniker från QleanAir utför regelbunden service för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet.
 • Garantin. Luftrenare från QleanAir Scandinavia har en unik livstids funktionsgaranti.
 • Tillförlitlig partner. FS 70 designas, utvecklas och distribueras av QleanAir, med över 25 års erfarenhet av luftrening och kunder över hela världen.

Konstant prestanda

Många produkter fungerar utmärkt vid installation, men det är viktigt att kontrollera om modellen är konstruerad för att bibehålla effektivitetsnivån över tid. Hur är effektiviteten egentligen mellan två servicetillfällen? CADR, Clean Air Delivery Rate, är ett mått på hur mycket luft luftrenaren levererar per minut, räknat på att alla partiklar inom ett visst storleksintervall blivit avlägsnade. CADR är ett resultat av enhetens luftflöde och filtereffektivitet.

FS 70 är utrustad med mekanisk filtrering, en teknologi som garanterar samma höga avskiljningsgrad för partiklar oavsett belastning. Vidare är FS 70 utrustad med automatisk flödesreglering, vilket gör att motorn automatiskt justerar hastigheten i takt med att motståndet i filtren stiger då de fylls med partiklar. Kombinationen av mekanisk filtrering och den självreglerande luftflödesstyrningen garanterar att FS 70 bibehåller sin effektivitet över tid – en konstant CADR över tid.

Måste den stå på golvet?

Ibland får vi frågan om vi har en takmonterad version, framför allt i lager- och industrimiljöer där golvytan är oerhört värdefull. Vi förstår dilemmat, men dessvärre så handlar det om gravitation och infångning. Låt oss förklara.

För att snabbt och effektivt fånga in partiklar, innan de påverkar människor eller produkter, behöver luftrenaren vara placerad i samma nivå som partiklarna rör sig i. Stora partiklar faller snabbt mot golvet och lägger sig på plana ytor, medan mindre partiklar rör sig med luftflöden. Behovet av infångning är därför störst från golvet och någon meter upp. Industri- och lagermiljöer har vanligtvis väldigt högt i tak. Ett problem med takmonterade luftrenare är att de hamnar så högt upp att de inte har möjlighet att fånga in alla de partiklar som inte når dit.

FS 70 är designad för att stå på golvet av två anledningar: för att det är där partiklarna behöver fångas in och för att det är där behovet av den renade luften är störst. Enheten tar upp en liten golvyta (s.k. footprint) och tillsammans med kunden går det oftast att hitta placeringar som tillgodoser luftreningsbehovet utan att störa verksamheten. Som med allt så finns det dock undantagsfall då enheten blir placerad på väggar eller i tak, med tydlig information om att det har en inverkan på luftreningseffektiviteten.

QleanAir FS 70 grey and stainless

Vilka luftföroreningar kan FS 70 fånga?

Filterkonfiguration och placering anpassas beroende på verksamhetens specifika behov. FS 70 kan t.ex. rena luften från:

 • Partiklar i ett brett storleksspann som PM1, PM2.5 och PM10
 • Partiklar som t.ex. damm, mjöl, pulver och skräp
 • Mögel- och svampsporer
 • Luftburna virus och bakterier
 • Luftburna allergener som t.ex. pollen
 • Partiklar från människor, som t.ex. hår, mjäll och hudpartiklar
 • Rök, sot och oljepartiklar
 • Lukter och flyktiga organiska föreningar (så kallade VOC1) från t.ex. rengöringsmedel eller golvbeläggningar (vid komplettering med kolfilter)

Ren luft som en service

Hittills har vi fokuserat på egenskaperna hos FS 70, för att lyfta fram tekniken, anpassningsmöjligheten och den höga kapaciteten. Med det sagt är det kombinationen av en kvalitativ produkt och vårt serviceerbjudande som gett FS 70 stor framgång.

Tid är pengar, det må vara ett gammalt ordspråk men vi kan alla skriva under på att det stämmer. Vårt erbjudande är inte bara en effektiv produkt utan en helhetslösning för er inomhusluft. Med expertrådgivning och professionell service kan du vara trygg i att du investerar i en lösning som fungerar över tid och ger er den luftkvalitet ni önskar och betalar för. Genom att låta oss hantera frågorna om luftkvaliteten kan ni fokusera på det ni är bäst på - er verksamhet.

Har du några frågor om FS 70 och dess tekniska specifikationer? Klicka här för att nå produktsidan på webben. För mer information om service och funktionsgaranti rekommenderar vi den här artikeln eller att du tar kontakt med oss här.


1 VOC är en förkortning av engelska Volatile Organic Compound, en grupp organiska föreningar som lätt kan förångas i rumstemperatur och spridas i luften.