QleanAir resenärer på flygplats

Varje år besöker hundratals miljoner människor en flygplats, antingen i samband med en resa eller för att arbetsplatsen ligger på flygplatsen. Hur är luftkvaliteten på en plats med så mycket aktivitet, stark genomströmning av människor och höga partikelnivåer utanför fönstren?

Under 2018 besökte fler än 26 miljoner resenärer Stockholm Arlanda, utöver det jobbar ca 17 500 personer på och kring flygplatsen. Världens 20 största flygplatser nådde samma år tillsammans ca 1,5 miljarder resenärer, exklusive all personal. Inomhusmiljön, bestående av klimat, belysning, akustik och luftkvalitet, påverkar starkt upplevelsen av flygplatsen.

Studie av luftkvalitet på flygplats

MDPI, en samlad utgivare av referentgranskade (s.k. peer-reviewed), vetenskapliga och tekniska tidskrifter, publicerade i november resultatet av en studie av inomhusluften (IAQ, Indoor Air Quality) på flygplatsen i Bologna, Italien. Målet var att undersöka om ventilationssystemet är tillräckligt effektivt för att säkerställa god luftkvalitet och om det är någon skillnad mellan de områden som finns på en terminal (incheckning, säkerhetskontroll, restaurang- och shoppingområde samt boarding area).

Inomhusluftens kvalitet beror dels på luften som kommer in via ventilationen och dels på de partiklar och gaser som genereras inne i lokalen. Studien konstaterade att den aktivitet som sker i lokalerna har stor betydelse för luftkvaliteten och nådde slutsatsen att ventilationssystemet på flygplatsen i Bologna har prestanda god nog för att filtrera den inkommande utomhusluften (enligt standarden CDC-NIOSH), men systemet klarar inte av att rena luften från de föroreningar som genereras inomhus.

De föroreningar som finns i inomhusluften kommer främst från människor och de aktiviteter som sker i lokalen, som t.ex. matberedning i restaurangområdet och bagagehantering i säkerhetskontrollen.

I studien kunde man se ett tydligt samband mellan luftkvaliteten och mängden människor i lokalen, men det var även skillnader mellan olika områden, t.ex. uppmättes högre nivåer av VOC:er (flyktiga organiska föreningar) och partiklar i restaurangområdet. Slutsatsen blev att specifika områden på flygplatsen har ett behov av luftrening som ventilationen inte klarar av.

Ventilation + luftrening = bra inomhusluft

Resultatet från studien går att tillämpa för de flesta arbetsmiljöer och offentliga platser med höga aktivitetsnivåer och många människor. Effektiv ventilation är grundstenen för bra inomhusluft och för att hantera de föroreningar som kommer utifrån, men luftburna föroreningar som genereras inne i lokalen hanteras bäst av ett separat luftreningssystem.

Luftrenare konfigureras med olika filtertyper för att kunna fånga partiklar i ett brett spann av storlekar, som PM10, PM2.5 och PM1, där sammansättningen av filter bestäms beroende på lokalens specifika utmaningar. Luftrenaren fångar in luften, renar den från föroreningar och släpper sedan tillbaka den rena luften i samma miljö, vilket innebär att luften både renas och cirkuleras för optimal luftkvalitet.

Det finns även luftrenare speciellt anpassade för föroreningar som innehåller giftiga gaser, som exempelvis tobaksrök. I flygplatsmiljöer är det en stor utmaning att tillgodose rökarnas behov samtidigt som man skyddar icke-rökare och har en trivsam inomhusmiljö, för både resenärer och personal. Många flygplatser världen över har löst det med strategiskt utplacerade rökstationer, en väldigt uppskattad lösning av rökare och framför allt av icke-rökare som skyddas från passiv rökning.

QleanAir tjej på flygplats

Summering

Inomhusmiljön är en viktig trivsel- och hälsofaktor. Luftkvaliteten kan variera kraftigt mellan olika områden på offentliga platser som flygplatser och tågstationer. Kraven på god miljö blir dessutom högre för stängda områden utan möjlighet att tillfälligt lämna lokalen. Utöver förbättrad inomhusmiljö kan luftrening ge fördelar som minskad städning, ökad försäljning i shopping- och restaurangområden samt sänkta kostnader för uppvärmning och underhåll.

Studien av Bologna flygplats finns att läsa här.
Läs mer om skillnaden mellan ventilation och luftrening i den här artikeln.