Glasfiber filter HEPA AAF QleanAir

Bild: Närbild på glasfiber i ett HEPA 14-filter, förstorat 4000 gånger.

HEPA 14, också kallat H14, är den filterklass som vanligtvis används för att filtrera bort bakterier, virus och andra luftburna föroreningar i känsliga sjukvårdsmiljöer. Vi tittar närmare på filterklassificeringen och hur den används i QleanAirs lösningar.

Vad betyder HEPA?

HEPA är en förkortning av High Efficiency Particulate Air. Det är en serie högeffektiva filter, klassificerade enligt standard EN1822 för partikelfilter. Filtren delas in i olika klasser beroende på hur bra de är på att filtrera bort den partikelstorlek som är svårast att fånga, s.k. MPPS (Most Penetrating Particle Size).

HEPA 14-filter i sjukvårdsmiljöer

HEPA-filter delas in i två klasser: HEPA 13 och 14. HEPA 14 är det filter som vanligtvis används i miljöer som är extra känsliga för luftburna partiklar, t.ex. sjukvårdsmiljöer och laboratorier.

Alla HEPA 14-filter testas individuellt och har minst 99,995% filtreringseffektivitet för partiklar i storleken 0,1-0,2 μm*. Det är den partikelstorlek som är svårast att fånga, för större så väl som mindre partiklar har filtret ännu högre filtreringseffektivitet.

Influensa B-viruset beräknas vara ca 0,12 μm och det nya coronaviruset högst 0,16 μm. De kan under en viss tid befinna sig i luften inkapslade i de droppar (ca 10 μm) som sprids när vi hostar och nyser samt i aerosolerna i vår utandningsluft (ca 1 μm). Ett enda andetag kan innehålla från 1 000 upp till 50 000 sådana mikrodroppar.

Dropparna befinner sig under en viss tid i luften men det är svårt att veta hur länge, hur långt de kan förflytta sig och hur mycket som behövs för att utgöra en risk för smitta. Mikro­dropparna påverkas också av luftens temperatur, fuktighet och rörelser (luftflöden). Här kan du läsa mer om dropssmitta och aerosoler.

Vilka filter använder QleanAir?

QleanAirs luftreningslösningar har s.k. flerstegsfiltrering, vilket innebär att det alltid ingår minst två filter. För flera av våra produkter, t.ex. QleanAir FS 70, innebär det att filtersammansättningen varierar mellan olika kunder. Tillsammans med kunden lär vi känna miljön. Vi identifierar källor som försämrar luftkvaliteten, definierar målet med luftreningslösningen och sätter sedan samman den lösning som ger bäst resultat i den specifika miljön.

När det gäller partikelfiltrering använder vi EPA-filter (EPA 10 eller 12) eller HEPA-filter (HEPA 14) enligt standard EN1822, alternativt ePM1 (60 eller 80%) enligt standard ISO16890.

EPA 10: Minsta separationseffektivitet 85%
EPA 12: Minsta separationseffektivitet 99,5%
HEPA 14: Minsta separationseffektivitet 99,995%

Luftrenare som ska stå i väldigt känsliga miljöer har HEPA 14 som huvudfilter. Det är också det som används som partikelfilter i våra rökstationer, tillsammans med multipla lager kolfilter. EPA-filter används bland annat inom livsmedelsproduktion, där hygienkraven är höga men HEPA-filter inte är nödvändigt. ePM1-filter används främst i industrimiljöer.

QleanAir FS 70 HEPA

QleanAir FS 70 HEPA är en luftrenare framtagen för att placeras i sjukvårdsmiljöer med krav på HEPA 14-filtrering. Den har hög reningsgrad och luftomsättning (upp till 3000 m3 per timme) utan att störa komforten för personal och patienter. På produktsidan finns mer detaljerad information om FS 70 HEPA och hur den används inom sjukvården.

QleanAir FS 70 HEPA vårdrum

Varför används inte alltid HEPA-filter?

Högre filtreringsgrad betyder mer avancerat filter som därmed har en högre kostnad. Dessutom gäller normalt att ju högre filtreringsgrad ett filter har, desto lägre stofthållningsförmåga har det. Ett finare filter kan alltså samla på sig mindre damm innan det blir fullt och måste bytas. Om det inte finns behov för HEPA-filtrering blir det en onödig kostnad för kunden. Vi erbjuder alltid en kundanpassad lösning som konfigureras efter önskat resultat, men som också är så kostnads- och energieffektiv som möjligt.

* µm är en förkortning av mymeter, också kallat mikrometer, och är en längdenhet som används för partikelstorlek. 1 µm är 0,000 001 meter (en miljondels meter).


Externa källor:
AAF International
Deutsche Lungenstiftung
World Health Organization
Wikipedia