QleanAir luftrening livsmedel artikelbild

Från farm till tallrik, luftkvaliteten kan ha en kritisk roll under alla steg av produktionsresan för ett livsmedel. Kvalitet och säkerhet är två viktiga ledord för alla företag som jobbar med livsmedelsproduktion.

Inom livsmedels- och dryckesbranschen läggs mycket tid och resurser på att säkerhetsgranska alla steg, från inleverans av ingredienser till produktion, paketering, lagerhållning och leverans. Luftkvalitet kan vara en avgörande faktor när det gäller risken för korskontaminering, partikelkontaminering och mikrobiell kontaminering – tre stora riskfaktorer inom branschen.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) blir närmare en av tio av världens invånare (ca 600 miljoner människor) sjuka varje år på grund av förtäring av livsmedel som blivit kontaminerade av bakterier, virus, parasiter eller kemiska substanser. 420 000 av dem mister livet.

För att kunna förhindra spridningen av olika slags luftburna föroreningar krävs det att verksamheten har kontroll på luftkvaliteten i lokalen. Vanligtvis räcker det inte med ett ventilationssystem, vars främsta uppgift är hantera den luft som kommer in utifrån. Standardiserade industriella luftrenare kan vara effektiva för att filtrera partiklar, men är sällan optimerade för livsmedelsindustrin och dess hygien- och säkerhetskrav.

För att en luftreningslösning ska vara effektiv behöver den vara anpassad för den miljö den ska verka i. Luftrenare för miljöer som hanterar livsmedel bör vara utrustade med egenskaper som säkerställer filtreringseffektivitet och samtidigt följer branschstandarden för för hygien och underlättar HACCP, riskanalys och kontroll.

Luftrening för produktion, lagring och distribution av livsmedel

QleanAir Scandinavia har utvecklat FS 70 FG (Food Grade), en helt ny luftrenare speciellt anpassad för företag i livsmedels- och dryckesindustrin.

Under arbetet med konstruktionen har vi tittat på branschstandarden inom riskanalys och kontroll (HACCP, Hazard Analysis & Critical Control Points) och utformat en produkt som utöver effektiv luftfiltrering även klarar av frekvent rengöring, med användning av starka rengöringsmedel och vätskor.

FS 70 FG kan avsevärt reducera risken för uppkomst och spridning av luftburna föroreningar genom hela produktionskedjan för livsmedel.

QleanAir FS 70 FG luftrenare livsmedelsindustri

Utmärkande egenskaper hos FS 70 FG

Kundanpassad multifilterkonfiguration: Våra mekaniska filter uppfyller standarderna ISO 16890 och EN1822, vilket säkerställer kontinuerlig avskiljningsgrad av luftburna partiklar över tid. Flerstegsfiltrering ökar säkerheten, om första filtret skulle skadas.

Hygieniskt utformad: Alla ytor är släta och tillverkade av icke-porösa material för enkel rengöring. Springor och dolda utrymmen är minimerade, för att undvika utrymmen där partiklar och föroreningar kan ansamlas.

Släta, rundade kanter: Alla packningar, tätningar och fogar är släta, för att undvika ansamlingar av organiskt material samt för att motstå slitage och rengöring.

Läckresistent chassi: Enheten är noggrant tätad för att undvika läckage av infångade partiklar samt för att undvika att skadedjur kan ta sig in i maskinen.

Korrosionsbeständiga material: Ett enhetligt hölje tillverkat i austenitiskt rostfritt stål 304L/ISO 1.4307.

Tätningar och packningar av livsmedelskvalitet: Alla packningar och tätningar har en slät yta och är framtagna enligt livsmedelsbranschens standard. Det minimerar risken för ansamlingar av organiskt material och ger bättre motstånd mot slitage. Materialen uppfyller EC1935/2004, godkända för kontakt med livsmedel och dricksvatten.

Flödesreglering: Säkrar konstant luftflöde över tid, i kombination med mekanisk filtrering innebär det en konstant prestanda över tid.

Tillbehör: FS 70 FG kan vid behov utrustas med extra tillbehör, t.ex. mikrobiella textildon för mjuk spridning av den renade luften.

Garanti & optimerad service: Tekniker från QleanAir utför regelbunden service och filterbyten, för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet över tid.

En långsiktig investering

Läs mer om FS 70 FG och dess egenskaper här. Vi har också en branschsida dedikerad till er som jobbar inom livsmedelsbranschen, den hittar du här.

Vill du komma i kontakt med oss, få mer information om våra lösningar och vad de gör för skillnad? Ring oss på 08-556 979 00 eller maila till info@qleanair.se så hjälper vi dig gärna.