Nyhetsrum


0

Vi önskar glad sommar och tipsar om våra mest populära artiklar

Vi önskar alla våra läsare en glad sommar, tipsar om våra mest populära artiklar och ger dig chansen att påverka innehållet i höstens artiklar.

0

Clean Air day 20 juni 2019

Clean Air Day är en dag utsedd för att uppmärksamma luftföroreningar i Europa. Vi på QleanAir Scandinavia vill hjälpa till att öka kunskapen om luftföroreningar och hur de påverkar vår hälsa.

0

Luftrening i livsmedelsindustrin

Renlighet och god hygien är ett måste inom livsmedelsbranschen. Luften påverkar produkters hållbarhet och kvalitet, men även personalens hälsa och processernas effektivitet.

0

Luftproblem i skolor påverkar både hälsa och resultat

Luften upplevs ofta som väldigt dålig i skolmiljöer och liknande verksamheter inom barn- och äldreomsorg. Dålig luft påverkar inte bara måendet för de som vistas i lokalerna utan även resultaten för eleverna.

0

QleanAir fyller 5118 Globen varje månad

Globen, världens största sfäriska byggnad, har en volym på 605 000 kubikmeter. Vad har det att göra med ett luftreningsföretag?

0

Ren luft – en kombination av tjänst och vara

Varje år köps luftrenare för stora summor och inköpen fortsätter att stiga i takt med ökad kunskap om dålig luftkvalitet och dess negativa effekter på hälsan. Dessvärre missar många köpare att kontrollera vilket underhåll som krävs för att luftreningslösningen ska behålla sin effektivitet och fungera över tid.