Nyhetsrum


0

QleanAir fyller 5118 Globen varje månad

Globen, världens största sfäriska byggnad, har en volym på 605 000 kubikmeter. Vad har det att göra med ett luftreningsföretag?

0

Ren luft – en kombination av tjänst och vara

Varje år köps luftrenare för stora summor och inköpen fortsätter att stiga i takt med ökad kunskap om dålig luftkvalitet och dess negativa effekter på hälsan. Dessvärre missar många köpare att kontrollera vilket underhåll som krävs för att luftreningslösningen ska behålla sin effektivitet och fungera över tid.

0

Varför behöver vi luftrenare när vi har ett ventilationssystem?

ˮVi har godkänd ventilation, det är väl det som behövs för bra inomhusluft? Varför behöver vi luftrening när vi har ventilation? Vad är skillnaden på ventilation och luftrening?ˮ Det här är frågor vi får väldigt ofta. Låt oss reda ut några skillnader och förklara varför det kan löna sig att investera i luftrening.

0

Luftföroreningar dödar nästan 800 000 européer varje år

En ny studie visar skrämmande siffror för dödsfall kopplat till luftföroreningar, något som senaste dagarna har rapporterats flitigt i medier världen över.

0

Ny tobakslag från den 1 juli 2019

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter från och med den 1 juli den tidigare tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Vad innebär lagändringen och hur påverkar det dig som driver företag?

0

Hur ren är inomhusluften på flygplatser?

Varje år besöker hundratals miljoner människor en flygplats, antingen i samband med en resa eller för att arbetsplatsen ligger på flygplatsen. Hur är luftkvaliteten på en plats med så mycket aktivitet, stark genomströmning av människor och höga partikelnivåer utanför fönstren?