Pålitliga lösningar för bättre luftkvalitet

Bättre luftkvalitet – en vinst för företaget! Vår högsta ambition är att förbättra inomhusmiljöer och skydda människors hälsa genom att med vår utrustning och våra unika lösningar skapa en ren arbetsmiljö med ren luft. Vilket givetvis är viktigt även för processer och produkter. QleanAir Scandinavia kommer att, som er partner när det gäller luftrening, se till att ni hittar fram till den mest effektiva lösningen, får en perfekt leverans och installation, bästa prestanda och en garanterad serviceplan. Vi ser helt enkelt till att ni får ett optimalt resultat på alla sätt!


Vilken är din bransch?

Get Qlean

EPA anger luftföroreningar inomhus som en av de fem största miljöhälsoriskerna.

Hela artikeln (English) »

Det finns en naturlig symbiotisk relation mellan ekologi och ekonomi som tillåter att vi både lever bättre och gör affärer bättre.

Ta reda på hur (English) »

Reader’s Digest har just låtit världen få del av en ny och djärv artikel om inomhus­luft, med rubriken ”Bad Air Day”. Det här är det viktigaste som de missat... 

Ta reda på vad (English) »

Hur bra är er luft?

Vi erbjuder en analys av partiklarna
i er inomhusluft.