Pålitliga lösningar för bättre luftkvalitet

Bättre luftkvalitet – en vinst för företaget!
Vi förbättrar inomhusmiljöer och skyddar människor, produkter och processer med våra luftreningslösningar som skapar hälsosamma arbetsmiljöer med ren luft. Med QleanAir Scandinavia som er partner för luftrening får ni en effektiv lösning anpassad efter era behov, smidig leverans och installation, inkluderad service och en unik funktionsgaranti.


I breathe, therefore I am.

Luft – det osynliga och luktfria ämnet som omger oss alla och ger oss liv. Som vi ibland tar för givet tills det är för sent och skadan är skedd. Kvaliteten på luften vi andas är direkt förknippad med vår hälsa och förmåga att prestera.

Ur hälsosynpunkt innebär renare luft en längre förväntad livslängd. Studier visar att luften vi andas påverkar vår hälsa på många sätt. Vår fertilitet, vår mentala och fysiska utveckling, vår arbetsförmåga och vår generella livskvalitet.

Förbättrad luftkvalitet ökar prestationen i många av våra dagliga aktiviteter bland annat genom att öka vår koncentrationsförmåga. Luftkvaliteten påverkar syresättningen av blodet, som hjälper oss prestera bättre när vi tränar och tävlar, men också vårt dagliga välmående.

Vi på QleanAir vill vara där för att stödja dig genom livet; från födseln, genom skolan, på ditt jobb, till dina fritidsaktiviteter. På de här sidorna kan du lära dig mer om hur luften påverkar dig och vilka lösningar vi erbjuder, som varje dag förbättrar livet för människor, produkter och företag över hela världen.

Du förtjänar den bästa hälsan och livskvaliteten. Dela budskapet med din omgivning. ”I breathe, therefore I am.

Så här säger våra kunder

Våra tre affärsområden

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.

Hur bra är er luft?

Vi mäter partikelhalten och bedömer
luftkvaliteten efter era specifika behov.