Pålitliga lösningar för bättre luftkvalitet

Bättre luftkvalitet – en vinst för företaget!
Vi förbättrar inomhusmiljöer och skyddar människor, produkter och processer med våra luftreningslösningar som skapar hälsosamma arbetsmiljöer med ren luft. Med QleanAir Scandinavia som er partner för luftrening får ni en effektiv lösning anpassad efter era behov, smidig leverans och installation, inkluderad service och en unik funktionsgaranti.


HEPA 14-filtrerad luft skyddar människor och minskar smittspridning av virusHEPA (High Efficiency Particulate Air) är en serie högeffektiva filter, klassificerade enligt standard EN 1822 för partikelfilter. HEPA-filter delas in i två klasser, HEPA 13 och HEPA 14, beroende på hur bra de är på att filtrera bort den partikelstorlek som är svårast att fånga, s.k. MPPS (Most Penetrating Particle Size).

HEPA 14, också känt som H14, används för att filtrera bort bakterier, virus och andra luftburna föroreningar i miljöer som är extra känsliga för luftburna partiklar, t.ex. sjukvårdsmiljöer och laboratorier. Under pågående pandemi har många verksamheter valt att installera luftrening med HEPA 14-filter för att säkerställa hälsosam luft även i de miljöer som tidigare inte ansetts som extra känsliga, t.ex.kontor, skolor, personalrum, väntrum och offentliga miljöer.Luftrening med HEPA 14-filter

QleanAir har utvecklat FS 70 HEPA, en kraftfull luftrenare för miljöer med krav på HEPA 14-filtrering och hög luftomsättning. Den håller jämn effektivitetsnivå över tid, kan enkelt flyttas vid behov och har hög reningsgrad utan att störa personal eller patienter.

Läs mer om FS 70 här »

Alla HEPA 14-filter testas individuellt och har minst 99,995 % filtrerings­effektivitet för partiklar i storleken 0,1–0,2 μm*. Det är den partikelstorlek som är svårast att fånga, för större så väl som mindre partiklar har filtret ännu högre filtrerings­effektivitet.Har alla QleanAirs luftrenare HEPA 14-filter?

Vi använder HEPA 14-filter som huvudfilter i luftrenare som ska stå i miljöer där det är viktigt att minimera spridningen av partiklar, virus och bakterier.

HEPA 14 är en del av standard­uppsättningen i våra rökstationer och renrum. Filter­sammansättningen i våra fristående luftrenare anpassas efter den specifika miljön och kundens behov, varav HEPA 14 är ett alternativ.* µm är en förkortning av mymeter, också kallat mikrometer, och är en längdenhet som används för partikelstorlek. 1 µm är 0,000 001 meter (en miljondels meter).


Så här säger våra kunder

Våra tre affärsområden