Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen är det viktigt att miljön uppfyller viss standard. Dålig inomhusluft kan göra människor trötta och dåsiga, och irritationen ökar. Det kan även påverka lusten att spendera pengar. Offentliga inomhusmiljöer med ren frisk luft innebär fördelar för alla parter, både för företag och besökare.

Restauranger / Varuhus

En restaurang med ren och hälso­­sam luft för­­­höjer gäst­erna mat­­­upp­levelse och min­skar risken att störas av matos och dofter. I varu­hus­­­miljöer, främst med textilier, är damm ett vanligt problem som kan lösas med effek­­­tiv luft­­­rening. Med rök­­­sta­­tioner från QleanAir Scandinavia är både besökar­nas och per­sonalens rök­­­behov till­­­godo­­­sedda, utan risk för passiv rök­ning, rök­­­lukt som sprider sig eller fimpar utan­­­för entrén.

Känns detta igen...?

Behåll kunderna

Genom att skapa en hälso­sam inom­hus­miljö kan aller­giker, rök­are och icke-rökare umgås på samma plats utan att någon far illa eller behöver lämna lokal­erna.

Lukter

Starka lukter från bland annat mat, par­fym och per­son­liga odörer kan störa mat­upp­level­sen. Vid rökning utanför entrén är det vanligt att röklukt letar sig in i lokalerna.

Förorenad entré

En entré som luktar rök och är ned­­smutsad med cigarett­­fimpar och aska irriterar icke-rökare och ger ett ofräscht intryck.

Ökade intäkter

Med en behaglig och ren inom­hus­luft trivs besökarna, stannar längre och spenderar mer pengar. Genom att rökarna inte behöver gå utom­hus minskar risken att de av­viker tidigare än planerat.

Här finns lösningen

En av de främsta orsakerna till att kunder väljer att komma till­baka är hel­hets­upp­levelsen av miljön. Med luft­rening i lokalerna skapas en behag­lig luft där varor och in­red­ning hålls fräscha efter­som det bildas mindre damm. Städ­ningen blir enklare och energi­kost­naderna kan sänkas tack vare funk­tionen ”smart luft­flöde”.

Vår mest populära lös­ning för restaurang­miljöer är våra rök­stationer, som inne­bär en stor för­del för så­väl gäster som personal utan att störa icke-rökare. Med våra patenterade luft­renings­enheter skapas en hälso­sam inom­hus­luft där besökarna kan njuta av sin mat­upp­levelse utan störande dofter som stark mat, parfym eller rök.

Våra luft­renings­lös­ningar och rök­stationer finns i olika stor­lekar och modeller och kan an­passas till be­hovet och de ut­rymmen som finns till­gäng­liga.

Ökad
vinst
Under­sökningar visar en ökning av intäk­terna för de restauranger som erbjuder rökstationer inomhus.
Tillfredsställ alla gäster
Rökare slipper gå ut och frysa eller bli blöta vid dåligt väder och kan istället röka inomhus utan att det luktar eller påverkar luftkvaliteten.
Renare utomhusmiljö
Trottoarer, entréer och parkeringsplatser blir inte ned­skräpade av cigarett­fimpar och aska.
Ingen
lukt
Gästerna njuter mer av sin mat om de slipper andas in lukten av andra personers mat, parfym och främman­de odörer.

Så här säger våra kunder

”Det syns och känns att det är mycket renare och det blir ytterligare bekräftat när man ser allt damm som har fastnat i filtret”


Magnus Larsson, Fastighets­tekniskt ansvarig, Gekås Ullared AB
 

FÖRETAGET


Gekås, beläget i Ullared i syd­västra Sverige, är Skandi­na­viens största varu­hus med 5 miljoner be­sökare per år och en om­sätt­ning på över 5 milj­arder SEK. Gekås äger ett 20-tal fastig­heter i Ulla­red, inklu­sive central­lager och hotell, och har ca 1900 anställda.

UTMANINGEN


Gekås hade behov av rök­lös­ningar för både per­sonal och besökare. Perso­nalen gick långa av­stånd för att röka utom­hus och be­sök­arna rökte på en terrass i an­slut­ning till restau­rangen, vilket innebar problem med rök­lukt i lokal­er­na. Under ett senare skede efter­­frågades luft­rening även i lager­­miljö­­erna, för att rena inom­­hus­­luften från damm och partiklar.

LÖSNINGEN


QleanAir löste ut­maning­arna associ­erat till rök­ning genom att instal­lera rök­sta­tioner, SF Square och SF 6000, för be­sökare och personal. Tack vare luft­ren­aren FS70 hanteras textilier och varor utan pro­blem med damm och perso­na­len märker stor skillnad. En med­arbet­are berättar att hon sedan instal­la­tionen inte känner av sin damm- och kvalster­allergi.

Så här säger våra kunder

”Våra luftrenare gör luften mycket bättre i hela restaurangen. Vår personal har en bättre arbetsmiljö och våra gäster en mer exklusiv upplevelse.” 


Miguel och Rob, ägare av Maya & Mayita Restauranger, Shanghai (Kina)
 

FÖRETAGET


Maya & Mayita är mexikanska restauranger i Shanghai, Kina, och har flera år i rad fått utmärkelsen ”årets restaurang” av väl­kända mat­tids­krifter.

UTMANINGEN


Restaurangerna har semiöppna kök, vilket uppskattas av gästerna men innebär en utmaning med matos som sprids. I Kina  är det dessutom vanligt med höga nivåer av luftföroreningar som ställer krav på rening av inomhusluften.

LÖSNINGEN


Både Maya & Mayita har installerat luftrenare av modellen AirQlean Low 115/202, något som fått stor uppskattning av både personal och gäster.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Ta en titt på  vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och ser vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »