Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen är det viktigt att miljön uppfyller viss standard. Dålig inomhusluft kan göra människor trötta och dåsiga, och irritationen ökar. Det kan även påverka lusten att spendera pengar. Offentliga inomhusmiljöer med ren frisk luft innebär fördelar för alla parter, både för företag och besökare.

Restauranger

Våra olika modeller av luftrenare är alla tysta och diskreta och utan risk att störa måltid och konversation. En restaurang med ren och hälsosam luft förhöjer gästernas mat­upp­levelse. Med rökkabinlösningarna från QleanAir Scandinavia är såväl gästernas som personalens rökbehov tillgodosedda. Detta lockar in fler gäster eftersom många restauranger och nattklubbar i området förmodligen inte kan erbjuda dessa möjligheter än.

Känns detta igen...?

Behåll kunderna


Lojala gäster vill känna sig be­kväma. Med dagens stora ut­bud av restau­ranger är det svår­are att be­hålla lojala kund­er.

Lukter


Starka lukter från andra per­soners mat och par­fym samt andras per­son­liga odörer kan störa mat­upp­level­sen.

Förorenad entré


En utomhusentré som är ned­smutsad med aska och cigarett­fimpar och där rök­lukten känns blir lätt en stör­ande fak­tor i hel­hets­upp­level­sen.

Intäkter i baren


Studier visar att gäster som går ut och röker spenderar mindre peng­ar i baren. Kund­er­na är också be­svär­ade av att gå ut i dåligt väder och sedan komma in kalla, våta och obe­kväma.

Här finns lösningen

Statistik från senare år visar att andelen återkommande kunder utgör 51 % på lyxrestauranger och 63 % på familjematställen. En av de främsta orsakerna till att kunder väljer att komma tillbaka är själva matupplevelsen. Vår mest populära lösning för restaurangmiljöer är rök-kabinerna. Dessa kabiner medför en oerhörd fördel för såväl gäster som personal. En annan populär lösning är våra patenterade luftfiltreringsenheter. Det är oerhört viktigt att kunna äta och umgås i en ren miljö utan främmande lukter.

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Ökad vinst Undertext
Färska under­sökningar visar en ökning av intäk­terna i baren för in­rätt­ningar där rök­kabiner finns upp­satta.
Tillfredsställ alla gäster Undertext
Rökare ska inte behöva frysa eller bli våta när de röker utom­hus, när de i stället kan röka inom­hus utan att det känns och utan att det på­verkar luft­kvali­teten.
Renare utomhusmiljö Undertext
Trottoarer och parkerings­ytor blir inte ned­smutsade med cigarett­fimpar.
Ingen lukt Undertext
Gästerna njuter mer av sin mat om de slipper andas in andra personers kryddade mat, parfym och främman­de dofter.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Ta en titt på  vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och ser vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »