Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen är det viktigt att miljön uppfyller viss standard. Dålig inomhusluft kan göra människor trötta och dåsiga, och irritationen ökar. Det kan även påverka lusten att spendera pengar. Offentliga inomhusmiljöer med ren frisk luft innebär fördelar för alla parter, både för företag och besökare.

Kasinon / Kryssningsfartyg

Bra inomhusluft ger alerta och nöjda kunder. Sämre inom­hus­luft ger tröttare och mindre alerta kunder. Ju tröttare besökarna är desto kortvarigare blir deras besök och desto mer sällan kommer de tillbaka. Om rökarna måste gå utom­hus för att röka visar statistiken att de ofta lämnar spel­området och kanske även drar med sig icke-rökarna som vill ha sällskap.

Känns detta igen...?

Dålig luftkvalitet

Ju sämre inomhusluft, desto tröttare blir man. Ju tröttare dina besökare är, desto kortare tid stannar de kvar i kasinot.

Besökare som går

Besökare som måste gå ut och röka går ibland vidare till en annan plats och ibland tar de också sina vänner med sig.

Hälsorisker

Äldre personer på kasinon svim­mar ibland och behöver läkar­vård på grund av att de blir över­hettade och utmattade, ett direkt resultat av dålig luftkvalitet inom­hus.

Förlorade intäkter i baren

Studier visar att gäster som går ut och röker spenderar mindre pengar i baren.

Här finns lösningen

QleanAirs luftfiltrerings­system är det kasinon och kryssnings­fartyg söker efter när de vill ha sin inom­hus­luft fri från partiklar och för­oreningar. Man får sam­tidigt ett ”smart luftflöde” i lokalen och löser därmed problemet med stilla­stående luft, ett vanligt bekymmer i olika lokaler och utrymmen. Med våra kabin­­lösningar kan rökande gäster stanna kvar i lokalen, nära spel­området eller i baren.


NY Times hade en artikel med rubriken ”Gamblers' doctor makes casino calls” som handlade om hur vanligt det är att äldre personer på kasinon svimmar och behöver läkar­hjälp på grund av att de blir över­hettade och utmattade. Dessa symtom är ett direkt resultat av dålig kvalitet på inomhus­luften. Personer som lämnar en inrättning i ambulans är ju inte särskilt bra för affärerna. Den goda nyheten är att alltfler företag skaffar sig säkrare och effek­tivare luftrenings­lösningar, inte bara för att behålla sina nuvarande kunder utan även för att få fler nya!

Med våra kabin­lösningar kan era rökare alltid vara i närheten. Om rökarna är tvungna att gå ut och röka visar statistiken att de hittar på andra saker, de lämnar spel­området, de tar med sig icke-rökare som vill hålla dem sällskap och ibland går de vidare till ett annat ställe. Med rök­stationer från QleanAir stannar både till­fälliga gäster och stamgäster lättare kvar där allting händer, det ställe där du vill att de ska vara. Kasinon som erbjuder dessa typer av lös­ningar får in fler besökare – vilket skapar bättre lön­samhet.

Fördelar med QleanAir-lösningar

Alerta
besökare
Besökare och anställ­da kän­ner sig stimu­lerade: Frisk, ren luft till våra kroppar håller oss alerta. Mer stimu­lerade besökare spelar längre och dess­utom min­skar risken för att de ska svimma av dålig luft.
Ökad försäljning vid baren
Färska undersökningar visar en ökning av intäkterna i baren hos inrättningar med rökkabiner.
Besökare känner sig bekväma
Rökarna behöver inte frysa eller bli våta för att de måste gå utom­hus för att röka.
Stannar där allt händer
Både rökare och icke-rökare kan vara kvar i spel­området när rökarna vill ta en rök­paus. Icke-rökare kan nu göra dem säll­skap i en säker och ren miljö.

Så här säger våra kunder

”Servicen fungerar perfekt. Både rökare och icke-rökare är mer nöjda nu när de lättare kan vara tillsammans.”


Mikael Lindqvist, Restaurant Manager – Stena Scandinavica, Stena Line, Sverige

 

FÖRETAGET


Stena Line Group är ett inter­na­tionellt trafik- och frakt­före­tag och ett av de största rede­rierna i Europa. Stena Scan­dina­vica är en av två färjor som går mellan Göte­borg och Kiel. Färjan går på kvällen och kommer fram på morgon­en.

UTMANINGEN


En utmaning var att gäst­erna var tvung­na att lämna restau­ranger och barer för att gå ut och röka, även i kyla och dåligt väder, vilket gjorde att de åter­vände till sina egna ka­biner i stället för att gå till­baka till baren. En annan ut­maning var att an­ställ­das rök­rum var en säker­hets­risk och att rök­lukt­en träng­de ut i de all­männa ut­rymmena.

LÖSNINGEN


Tack vare rök­kabinerna från QleanAir samt en AirQlean Low och ett spe­ciellt ask­hanterings­system som pla­cerats i per­sonal­ens paus­rum, har Stena Scan­di­na­vicas mat­sal varit en säker, lukt­fri miljö under de tre senaste åren. Kabin­erna har ökat för­sälj­ningen i baren och både kunder och an­ställda har rapport­erats vara mycket nöjda.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Ta en titt på  vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och ser vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »