Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen är det viktigt att miljön uppfyller viss standard. Dålig inomhusluft kan göra människor trötta och dåsiga, och irritationen ökar. Det kan även påverka lusten att spendera pengar. Offentliga inomhusmiljöer med ren frisk luft innebär fördelar för alla parter, både för företag och besökare.

Hotell

Trots all planering och all den omsorg om detaljer som läggs ner inom hotellverksamheten blir vanligtvis det största problemet, och det som ger upphov till många klagomål från gästerna, förbisett, nämligen kvaliteten på inomhusluften. Detta kan vara en viktig faktor för kundnöjdhet och hög rankning. Våra luftrenare för inomhusluft gör mer än bara filtrerar luft. De fångar också in luftburna föroreningar som innehåller lukt, damm, hår, rök, allergener, virus och bakterier.

Känns detta igen...?

Dålig ventilation

Konventionella ventilationssystem, äldre system med oftast igensatta filter, sänder mestadels ut luft som trots allt är förorenad med kvalster, partiklar, virus, hår, damm, allergener, mögel mm. 

Damm och smuts

Många hotell har korridorer och rum med mattor som funger­ar som damm- och lukt­samlare. När man går på dem virv­lar damm­partik­lar och aller­gener upp och sprids ut i luft­en.

Förorenade entréer

Cigarettfimpar sprids ofta ut runt entré­erna och detta kan vara obe­hag­ligt för många gäster, sär­skilt icke-rökare.

Lukter

Föroreningar som rök, parfym, dammiga mattor, unken luft och ren­görings­medel kan på­verka miljön gäster så­väl som per­sonal vistas i, och resul­tatet kan bli t.ex. ögon­irrita­tioner, täppt näsa och aller­giska reak­tioner.

Här finns lösningarna

Topprankade hotell kan berätta att bästa sättet att få höga poäng från gästerna är ”renlighet och service”. Dessa hotell skryter inte bara med att vara rena på ytan och dofta gott, de är även ”luftrena”. Hur vi uppfattar miljön hänger direkt samman med känslan vi får från vårt luktsinne. Många av dessa topprankade hotell har installerat luftreningssystem från QleanAir Scandinavia.


Gästerna kommer att uppskatta och njuta av en behagligare vistelse och städningen blir enklare eftersom det bildas mindre damm. Förutom en ren och behaglig luft och lättare städning kommer även energi­kostnaderna att kunna sänkas tack vare funktionen ”smart luftflöde”.

För att de gäster som är rökare ska känna sig mer be­kväma erbjuder vi också våra popu­lära rök­kabin­lösningar som finns i olika storlekar och modeller och som lätt kan anpassas till de utrymmen som finns tillgängliga.

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Högre rankning och bättre referenser
Dagens resenärer an­vänder tjän­ster som Trip Advisor för att söka efter hotell med bästa rank­ningar och er­bjud­anden. Om du har våra ren­lufts­lös­ningar ökar din chans att få högre rank­ning för ditt hotell och få bättre recen­sioner och refe­ren­ser.

Kostnadseffektiva
Sänk energi­kostnaderna tack vare ”smart luft­flöde”-teknik­en i våra luft­renings­system.
Städtiden
förkortas
Eftersom det mesta dammet fångas in av våra luft­filt­rer­ings­en­heter sätter det sig inte så lätt på olika ytor, vilket givetvis för­kortar städ­tiden. Ditt hotell ser ren­are ut – och är i själva verket också renare.
Hälsosammare arbetsmiljö
Dina gäster och dina an­ställ­da är inte längre lika mot­tag­liga för för­kyl­ningar och in­fek­tioner från luft­buren virus, och detta min­skar sjuk­dag­arna. Full­talig per­sonal blir mindre stressad personal.

Så här säger våra kunder

”Jag tycker det är en bra lösning för de flesta hotell. Det var fantastiskt att få en kabin som är helt inbyggd, det ser bra ut.”


Rogier M. Hurkmans, Verkställande direktör, Crowne Plaza Brussels – Le Palace, Bryssel (Belgien)  

FÖRETAGET


Crowne Plaza Brussels – Hotell Le Palace är ett histo­riskt land­märke i Bryssels cen­trum (Belgien). Hotellet är byggt 1908 och är helt ny­reno­verat. Det erbjuder moder­na och affärs­mässiga faci­li­teter.

UTMANINGEN


Obehaglig röklukt från rökrummet spreds ut till kafeterian. Det gamla rökrummet med sina stolar gjorde att personalen tog för långa pauser och gästerna kunde känna röken från de anställdas kläder.

LÖSNINGEN


Installation av en rökstation från QleanAir som placerats i en korridor mellan två hotell med samma ägare, och båda hotellen drar fördel av den här lösningen.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Ta en titt på  vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och ser vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »