Offentliga utrymmen

I offentliga utrymmen är det viktigt att miljön uppfyller viss standard. Dålig inomhusluft kan göra människor trötta och dåsiga, och irritationen ökar. Det kan även påverka lusten att spendera pengar. Offentliga inomhusmiljöer med ren frisk luft innebär fördelar för alla parter, både för företag och besökare.

Flygplatser

När vi är på resa kan stressen lätt komma smygande av olika anledningar. Förutom alla de vanliga orsakerna kan nikotin­abstinensen vara ett problem för många resenärer. Varför inte erbjuda möjlighet till rökning utan att någon annan blir störd? Detta är möjligt genom att strategiskt placera ut några av våra rökfria inomhuslösningar.

Känns detta igen...?

Säkerhetsfrågor

Resenärer med nikotinabstinens kan ibland skapa problem t.ex. genom att gå fram och tillbaka genom säkerhets­kontrol­len, röka i rökfria områden eller behöva dra sig bort från kolleger, vänner och familj för att gå iväg ut och röka.

Förorenade entréer

Cigarettfimpar och röklukt vid entréer skapar ofta problem med miljön såväl som passiv rökning, och det ger generellt ett ofräscht intryck.

Effektivitetsförluster

Det kan ofta bli fråga om onödigt långa pauser för personal som behöver ta sig utomhus eller gå iväg till ett avsett rökområde.

Vinstpotential

Med tillgängliga rökutrymmen kan resenärer spendera mer tid med att shoppa eller äta och dricka, istället för att leta efter en plats att röka på.

Här finns lösningen

Lösningen med utplacerade rök­stationer spar tid och ger rökarna och icke-rökarna möjlig­het att umgås även under rökar­nas rök­pauser. Ingen behöver längre utsättas för faran med passiv rök­ning. All röklukt är eli­minerad och fimparna är effektivt omhänder­tagna i vårt special­designade ask­hanterings­system.


Jämför de olika modellerna. Den senaste tekniken och den attraktiva designen ger en konkurrens­fördel. Nöjda kunder åter­kommer.


Fördelar med en QleanAir-lösning

Renare miljö
Att använda våra rök­stationer inne­bär en stor vinst för den totala miljön. Vårt renings­system fång­ar in alla för­oreningar, och ingen i om­givningen blir störd av rök och rök­lukt.
Säker lösning
En lätt tillgänglig rök­station min­skar risken för att folk röker i om­råden med rök­förbud. Rök­ning sker istället i en miljö­vänlig och brand­säker miljö.
Kortare pauser
Besökare, gäster och an­ställ­da kan ta kort­are pauser gen­om att gå till en när­ligg­ande rök­station istället för att be­höva stressa iväg ut för att röka. Personalen kan av samma anled­ning bli mer effek­tiv.
Högre avkastning
Rökare och icke-rökare kan vara till­sam­mans även när rökaren tar en rök­paus. Besökare som stannar kvar i om­rådet får mer tid över för att shoppa och äta.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Ta en titt på  vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och ser vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »