Livsmedelsindustri

Avancerad luftrening för produkt- och arbetarskydd inom livsmedelsbranschen.

NÅGRA KUNDER SOM LITAR PÅ OSS

Vi har en lösning för er

Oavsett om ditt företag är verksamt inom produktion, förädling eller förpackning är renlighet ett måste för att säkerställa fräscha produkter av hög kvalitet. Kvaliteten på inomhusluften har stor betydelse för varornas kvalitet och hållbarhet men även personalens hälsa.


Myndigheternas bestämmelser för verksamheter och processer inom livsmedelsindustrin blir allt striktare. Dessa krav avser att skydda dina produkter, skydda köparna samt att bidra till att din verksamhet undviker kostsamma motgångar.


QleanAir Scandinavias lösningar skyddar era produkter, processer och personal genom hela livsmedelskedjan.


Välj det skydd som passar era behov

LUFTRENING FÖR PERSONAL


Arbetarskydd inom livsmedelsindustrin


Från produktion och kvalitetssäkring till varumärkets rykte – din personal är din största tillgång. Att investera i personalens hälsa och välbefinnande är att investera i verksamheten. Genom att minimera arbetsmiljörisker och skydda personalen kan du undvika kostsamma motgångar.

Medarbetare med bättre hälsa är mycket mer produktiva. Sjukfrånvaro skapar en kedja av negativa händelser som kan få produktionen och dina processer att stanna av. Personalens hälsa och produktivitet påverkar verksamhetens framgång.

Förorenad luft, från biprodukter av produktionsprocessen eller miljön, är en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaro och försämrad produktivitet. Det finns många fördelar med att kontrollera luftkvaliteten som dina medarbetare andas, på både kort och lång sikt.


Känner du igen dessa utmaningar?

Luftburna allergener från födoämnen kan ge symtom liknande pollenallergi. Det gäller i synnerhet vid hantering av pulver, rökt mat och kryddor eller exponering för aerosoler i samband med hanteringen. Symtom kan vara svidande och kliande ögon, irriterade luftvägar, nysningar och andningssvårigheter.


Vanliga orsaker till hälsoproblem inom livsmedelsindustrin

Mjöl och pulver


Mögelsporer, bakterier, virus och andra patogener


Irriterande ämnen, polycykliska aromatiska kolväten


Luftburna allergener


Damm, smuts, pollen och skräp


Rök, sot och oljepartiklar


UTMANING MÖTER LÖSNING


Den mångsidiga luftrenaren QleanAir FS 70 – för en sund arbetsmiljö inom livsmedelsindustrin


QleanAir FS 70, välkänd inom livsmedelsindustrin, är designad och utvecklad för ett enda syfte: att rengöra luften mer effektivt än vad andra produkter på marknaden har kunnat göra. Enheten har mekanisk filtrering och konstant luftflödesreglering, vilket garanterar prestanda och ren luft över tid.
QleanAir FS 70 konfigureras efter era behov, med HEPA-filtrering som effektivt fångar in olika typer av luftpartiklar (stora och små) och kolfilter för att fånga upp gaser och ångor, innan den rena luften släpps tillbaka till omgivningen. 


Fördelar med en ren arbetsmiljö


Utmärkt arbetsmiljö
– en renluftszonSkyddar personal i tuffa produktionsmiljöer


Flexibel installation,
levereras färdigmonteradEnkel att flytta


Oberoende av
befintlig ventilation

Enkel att placera i alla
produktionsmiljöer

ADD ONS / TILLBEHÖR
Genom att addera textildon till luftrenarens utlopp kan den renade luften mjukt spridas över fokuserade zoner där det finns ett behov att förbättra arbetsmiljön och skydda människor, produkter och processer. När textildonet placeras över en arbetsstation regnar den rena luften i en mjuk spridning över platsen där människor arbetar. Det ger personalen ren luft att andas samtidigt som luftflödet tvingar den smutsigare luften ner mot golvet där den fångas in av QleanAir FS 70.

Andra fördelar med att använda textildon är att de är antimikrobiella, antistatiska och flamsäkra. De skapar en god luftcirkulation utan en hög hastighet, vilket är mer behagligt för medarbetarna. Den rena luften fördelas med en jämn spridning utan att det upplevs som blåsigt eller störande.
Slutsats

Genom att installera luftrenare som QleanAir FS 70 på er anläggning kommer förekomsten av damm, smuts och luftföroreningar signifikant att minska. Utöver mindre damm på maskiner och produkter skyddas personalen från att andas in ohälsosamma partiklar som påverkar hälsan negativt. För mer produktinformation om QleanAir FS 70, klicka här.


Lösningar som gör skillnad

Är du verksam inom livsmedelsindustrin och letar efter en skräddarsydd lösning för ett specifikt problem eller område? Kontakta din lokala QleanAir Scandinavia-återförsäljare här för att boka in ett möte eller få mer information om:

  • Rådgivning och mätning av luftkvaliteten i er miljö
  • Luftreningssystem, skräddarsydda och kalibrerade för er specifika miljö och behov
  • ISO-certifierade renrum för optimal kontroll vid tillverkning av komplexa produkter och system
  • Utrustning av utrymmen så att de kan fungera som övertrycksrum, undertrycksrum och/eller personalslussar
  • Vårt serviceerbjudande som säkerställer ren luft och att kvaliteten på era produkter inte äventyras

Så här säger våra kunder

Produkter som renar luften


Se hela vårt utbud av luftrenare och ta reda på vilken lösning som passar er.

Vill du ha mer information?

Boka in ett möte, maila oss dina frågor eller ring till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.