Livsmedelsindustri

Avancerad luftrening för produkt- och arbetarskydd inom livsmedelsbranschen.

NÅGRA KUNDER SOM LITAR PÅ OSS

Vi har en lösning för er

Oavsett om ditt företag är verksamt inom produktion, förädling eller förpackning är renlighet ett måste för att säkerställa fräscha produkter av hög kvalitet. Kvaliteten på inomhusluften har stor betydelse för varornas kvalitet och hållbarhet men även personalens hälsa.


Myndigheternas bestämmelser för verksamheter och processer inom livsmedelsindustrin blir allt striktare. Dessa krav avser att skydda dina produkter, skydda köparna samt att bidra till att din verksamhet undviker kostsamma motgångar.


QleanAir Scandinavias lösningar skyddar era produkter, processer och personal genom hela livsmedelskedjan.


Välj det skydd som passar era behov

LUFTRENING FÖR TOBAKSRÖK


En rökstation är en beprövad lösning som skyddar icke-rökare och verksamheten i stort


I en arbetsmiljö som är beroende av personalen för en effektiv produktion är det en fördel att de befinner sig i närheten av sina arbetsstationer. Hur fungerar det om delar av personalen är rökare och hur påverkar det icke-rökare?

Frågan om rökning är en vanlig utmaning och ett omtalat ämne inom livsmedels­industrin. Tidigare fanns bara två alternativ, varav inget var särskilt lyckat. Första alternativet var att röka vid arbets­platserna. Det var inte ett bra alternativ då det ökade rökningen samtidigt som det skapade en otrevlig arbetsmiljö för icke-rökare ock en ökad brandrisk i fastigheten.
Det andra alternativet var att rökarna lämnade sina arbetsplatser och fick gå iväg för en rökpaus, antingen utomhus eller till ett annat anvisat område. Det innebar ofta långa avstånd och därmed längre pauser.  Utöver tiden det tar att gå fram och tillbaka har det visat sig att rökarna umgås lite längre än vad de tänkt och är därför borta längre tid. Det krävs inte många rökare och rökpauser för att det ska påverka produktion och effektivitet.


Rökstationer har många bra fördelar


Vi kan stolt presentera ett tredje alternativ, vilket både anställda och anläggningschefer vittnat om fungerar bra. En rökstation kan stå i närheten av arbetsstationen, vilket är en säker och ekonomisk lösning, samtidigt som icke-rökare skyddas mot passiv rökning. Nedan följer några av de fördelar som våra rökstationer i S-Line och SF-Line medför.

EFFEKTIVISERA VERKSAMHETENSe till att medarbetarna befinner sig nära sina arbetsstationer.

ANPASSAD
FÖR ALLARökstationer gör det möjligt för icke-rökare och rökare att umgås, utan passiv rökning.

EN BRANDSÄKER
LÖSNINGAskhanteringssystemet i alla våra rökstationer är certifierat som brandsäkert.


ANPASSNINGSBARVi erbjuder olika storlekar beroende på behov och enkel placering i inomhusmiljön.

OMEDELBAR
INFÅNGNINGVåra rökstationer bidrar till bättre luftkvalitet genom att fånga in tobaksröken och släppa ut renad luft till omgivningen.

ÖVERLÄGSEN
SERVICEPLANMed vårt unika serviceerbjudande och kapacitetskontroll ser vi till att er rökstation alltid fungerar optimalt.

Här gör vi skillnad idag

Produkter som renar luften


Se hela vårt utbud av lösningar för rökfria miljöer, för att hitta den lösning som passar er bäst.

Vill du ha mer information?

Boka in ett möte, maila oss dina frågor eller ring till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.