Arbetsområden

Oavsett om din arbets­plats är ett kontor, en skola, ett gym eller en klinik kan du med luft­rening upp­leva många för­delar, för både männi­skor och lokal. Vi er­bjuder lös­ningar för en hälso­sammare arbets­miljö och har ett brett ut­bud av luft­renare, inklu­sive rök­lös­ningar som till­freds­ställer både rök­are och icke-rökare.

Vestibuler / Väntsalar

Vestibuler och väntsalar är platser där människor möts. Vestibuler är också allmänna utrymmen där folk lätt kan smittas av bakterier och infektioner. Om vestibulen har direktingång ökar risken för att pollen, rök och andra allergener kommer in i lokalerna varje gång dörren öppnas.

Känns detta igen...?

Klagomål

Utan luftrening är risken stor att aller­giker ast­matiker kan upp­leva besvär från olika luft­för­oreningar som t.ex. damm och pollen.

Bakteriespridning

Olika infektioner, som för­kyl­ning och in­flu­en­sa, or­sakade av luft­burna bak­terier och virus kan lätt spridas i offent­liga ut­rymmen, särskilt i i mindre lokaler.

Föroreningar

Genom ytterdörrar i entré­er kan ofta rök­lukt tränga in, en lukt som sedan kan hänga kvar i ut­rym­met innan­för under lång tid. Fimpar utan­för ingång­en är ett annat problem vad gäller både hygien och trivsel.

Störande odörer 

En samlad odör från rök, blöta kläder, par­fym och svett etc. kan på­verka inom­hus­miljön så att den känns ofräsch eller rent av ohygie­nisk.

Här finns lösningarna

Vi erbjuder enkla, prisvärda och effektiva lösningar för rening av alla typer av föroreningar i inomhusluften. Luftfiltreringssystemen fångar in luftburna partiklar och ämnen, eliminerar dessa, och släpper sedan ut en helt ren luft utan lukt. Detta uppnås genom vår prisbelönta patenterade filtreringsteknik. Våra luftreningsenheter finns som diskreta takenheter eller mobila golvmodeller.

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Friskare gäster och anställda
Risken att drabbas av effekter från luft­burna för­oreningar eller luft­buren smitta minskar avsevärt.
Allergifri
zon
Oavsett säsong och typ av aller­gener för års­tiden så min­skar aller­giska sym­tom orsakade av luft­burna partik­lar drastiskt.
Ingen
lukt
Njut av att vistas i en miljö fri från störande lukt­för­nimmel­ser.
Bättre
luftflöde
Ren luft och god cirkula­tion är idea­liska för­ut­sätt­ningar för en jämn rums­tempe­ratur, vilket i för­läng­ningen ger lägre energi­kost­nader.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Sök bland vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »