Arbetsområden

Oavsett om din arbetsplats är ett kontor, en skola, ett gym eller en klinik kan du tack vare våra system leva sundare och arbeta mer effektivt. Vi erbjuder lösningar för en hälso­sammare och renare arbetsmiljö som tillfredsställer både rökare och icke-rökare.

Skolor

Genom åren verkar skolor på något sätt ha förbisett hantering av inomhus­luften. Kanske beror det på budget­restrik­tioner och brist på information. Skol­lokaler har ofta fått nöja sig med in­stal­ler­ade ventilations­system av lite lägre kapacitet, kända dels för att inte cirkulera inomhus­luften på ett till­räckligt bra sätt, och dels att de istället sprider för­oren­ingar, virus, bakterier, damm, pollen, mögel och andra miljö­farliga ämnen över klassrum, korridorer och expedi­tioner.

Känns detta igen...?

Spridning av virus


Sjukdomar som för­kyl­ning, mag­influ­ensa och olika virus­infek­tioner är kända för att lätt kunna spridas i skol­miljöer.

Frånvaro


Att personal och elever ofta är från­varande på grund av sjukdom in­verkar negativt på skolans arbete och drabbar även skolans ekonomi.

Pollenallergier


Det är vanligt idag att både elever och lärare lider av pollen­allergi och astma. Att drabbas av astma- eller allergi­reak­tioner på grund av miljön i skolan är besvärande.

Energikostnader


De flesta standard­mässiga venti­la­tions­system­en ger ojämnt flöde och dålig luft­cirkula­tion vilket medför sämre klimat­kontroll högre energi­kostnad (varm­luften hamnar i taket och kalluften på golvet).

Här finns lösningarna

Allt fler skolor och universitet ser långtidsfördelar med att installera en renluftslösning. Våra luftfiltreringssystem fångar in luftburna partiklar och släpper ut helt ren luft. Fri från aller­gener, föroreningar, virus och bakterier. Detta åstadkoms med hjälp av vår prisbelönta patenterade filtreringsteknik. För att passa alla utrymmen och uppfylla alla platsbehov finns våra luftrenings­enheter både som diskreta takmodeller och mobila golvenheter.

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Frånvaron minskas Undertext
Frånvaron på skolan minskar avse­värt. Mag­influensa, för­kylning och andra snabb­spridande virus får inte en chans att spridas inom skolans byggnader.
Allergifri zon Undertext
Allergiproblem som härrör från luft­burna partik­lar kan min­skas avse­värt även om före­komsten av pollen och för­oreningar utomhus är hög.
Lätt att koncentrera sig Undertext
Eleverna blir mer alerta när de hela tiden andas in ren luft.
Energieffektivt Undertext
Eftersom våra system gene­rerar ett smart luft­flöde blir inom­hus­tempera­turen mer jämn och behag­lig och möjlig­heten att sänka energi­kost­nader­na ökar.

Produkter för luftrening


Sök bland vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »