Psykiatrisk verksamhet

Renare, säkrare och mer trivsamma miljöer på psykiatriska vårdenheter. 

NÖJDA KUNDER

Heading

Människor med psykisk ohälsa och ett starkt beroendebeteende hanterar inte omvärlden och dess regler och bestämmelser på samma sätt som fullt friska personer. Psykiatrimottagningar har extra höga krav på sin inomhusmiljö, för att den ska vara säker och trivsam för både personal och patienter.

Rökande patienter och personal är en utmaning för många vårdmottagningar. Vissa har valt att införa ett totalt förbud mot rökning, medan andra erbjuder ett rökrum eller möjligheten att röka utomhus. Ingen av de lösningarna är dock problemfri.


Här är några fakta att ta hänsyn till:

Personer som lider av psykisk ohälsa röker två till fyra gånger mer än andra. Uppskattningarna varierar något mellan olika studier men så många som 70–85 procent av personer med schizofreni och 50–70 procent av personer med bipolär sjukdom är rökare.  

Referenser: Drugabuse.gov


S-Line Safety

Vi har tagit fram en rökstation för de miljöer som har extra höga krav på säkerhet – S-Line Safety

Känns detta igen...? 

Dålig luftkvalitet

I ett rökrum sprids röken i hela rummet och sipprar ut till omgivningen. Luften känns ofräsch och är ohälsosam att andas in.

Förbud avskräcker patienter

Förbud mot rökning kan göra att rökande patienter inte trivs och avslutar behandlingen i förtid eller kanske inte ens söker hjälp från första början.

Möjliga faror

Patienter med nikotinberoende vill ha sin cigarett och tänder den även om det inte är tillåtet, vilket kan innebära fara för både patienten och andra, genom bland annat brandrisk.

Rökrum

Studier visar att man stannar längre i ett rökrum. Det uppmuntrar till kedjerökning och kan leda till att personalen inte vill vara där inne och att patienterna inte får den tillsyn de kanske behöver.

Frånvarande personal

Vårdgivare som röker måste lämna arbetet och gå ut för att röka, vilket ger längre pauser och kan påverka arbetsmiljöns säkerhet och kvalitet.

Nedskräpning

Rökning utomhus innebär ofta problem med cigarettfimpar som skräpar ner området och sipprar ut i grundvattnet och röklukt som letar sig in i lokalerna.

Icke-rökare påverkas

Patienter, personal och besökare som inte röker utsätts för passiv rökning både inomhus och utomhus.

Röklukt

Vare sig man röker i ett rökrum eller utomhus så sitter röklukten kvar i hår och kläder, något som minskar drastiskt när man röker i en rökstation.

LÖSNINGEN


Skydda patienter, personal och besökare från passiv rökning 


Alla sjukhus och mottagningar har som målsättning att erbjuda en säker och trevlig miljö för patienter, personal och besökare.

Rökstationer kan även användas som en tillfällig lösning i en strategi för att minska rökning. Genom att begränsa tillgången till rökstationen till vissa tidpunkter kan rökningen ske kontrollerat och säkert, samtidigt som det finns en möjlighet att trappa ner och börja en avvänjning av nikotinberoendet.Lösningar med beprövade resultat

En rökstation med direkt infångning har flera viktiga fördelar:

  • Skyddar personal, patienter och besökare från passiv rökning och den fara för hälsan det innebär
  • Genom att schemalägga användandet av rökstationen kan man hjälpa till att minska rökberoendet eller till och med få någon att helt sluta röka
  • En rökstation sprider inte föroreningar, vare sig till inomhus- eller utomhusmiljön
  • Rökstationens direkta infångning av röken hjälper till att säkerställa att omgivningen inte luktar rök (detta är beroende av att rökstationen används på rätt sätt och att rökaren blåser ut sista blosset inne i stationen)
  • Alla våra rökstationer, luftfiltreringsenheter och askhanteringssystem underhålls regelbundet av vår servicepersonal, för att garantera full funktionalitet


Närvarande personal

På vårdinrättningar för psykiskt sjuka kan det snabbt och oväntat inträffa incidenter som kräver omedelbar uppmärksamhet från personalen. Att ha personal som måste lämna lokalen för att gå ut och röka kan innebära risker. 

Patienter som måste vänta eller som nekas möjligheten att röka kan bli upprörda eller aggressiva. Med en rökstation inomhus kan patienten röka under uppsikt utan att någon i omgivningen påverkas negativt.

Säkerhetsfunktioner på S-Line Safety


Laminerat och härdat säkerhetsglas


Säkerhetsnät som
täcker alla öppningar


Fastmonterad
hållare för tändareFastmonterat askhanterings­system och litet bordSäkerhetsfunktioner för miljöer med höga krav

S-Line Safety är en serie rökkabiner med maximalt skydd mot passiv rökning och farliga gaser och är världens första rökkabin som uppfyller DIN-standardernas allra strängaste brandsäkerhetskrav, certifierad av det världsledande tyska testinstitutet MFPA i Leipzig.

Varje enskild komponent i S-Line Safety har konstruerats för att skapa en rökstation som är helt brandsäker. Våra produkter producerar inte några farliga gaser och har ingen påverkande effekt vid en eventuell brand i lokalerna.

Dessa funktioner gör att produkterna i S-Line Safety även är godkända att placera i utrymningsvägar.


Säkerhetsglas

S-Line Safety har ett laminerat säkerhetsglas för att förhindra att patienter kan skada sig själva eller andra.


Askhanteringssystem

Vårt patenterade och brandsäkra askhanteringssystem (AHS) förhindrar brand och lukten av fimpar. Askkoppen har även en inbyggd kapacitetskontroll för optimal säkerhet och funktion. Askhanteringssystemet finns i två olika storlekar med kapacitet på 4 500 eller 9 000 cigaretter. 


Hur beräknar jag vårt behov?

Som exempel har en av våra rökstationer, som står på en avdelning med fjorton korttidspatienter, en hantering av ca 4 000 cigaretter i månaden. Alla situationer är dock olika beroende på hur många rökare det finns och hur frekvent de röker. Vi hjälper dig gärna med ett föreslå en rökstation och det serviceintervall som är bäst för just era behov.  


Tillbehör

De kunder som har speciella omständigheter och behov av elektriska tändare utan låga har installerat sådana på egen hand, med instruktion från oss. Ozilite är ett företag vars produkt vi ibland ser hos våra kunder.


Fördelar med luftreningssystem från QleanAir

Flyttbara
Våra enheter är inte fastmonterade och går att ta bort eller flytta på, till skillnad mot ett rökrum.
Energieffektiva
Allt som behövs är ett vanligt eluttag att ansluta produkten till.
Bättre alternativ
En rökstation är ett hälsosamt alternativ till ett traditionellt rökrum och skyddar icke-rökare från passiv rökning.
Bättre kontroll
Lättare att få översikt och kontroll över var patienter och personal befinner sig.
Omedelbar
infångning
Omedelbar infångning av partiklar och gaser från tobaksröken gör att de inte sprids utanför enheten.
Anpassningsbara modeller
Våra rökstationer finns i flera olika storlekar och kan anpassas med funktioner som säkerhetsglas eller väderbeständigt glas för utomhusbruk.
Flamsäkra / brandsäkra
Våra rökkabiner uppfyller DIN-standardernas allra strängaste brandsäkerhetskrav, certifierade av det världsledande tyska testinstitutet MFPA i Leipzig.
Luktfri
miljö
Omedelbar infångning av röken innebär att röklukten inte sprider sig utanför den tillåtna rökytan.

Så här säger våra kunder

”Vår arbetsmiljö är avsevärt förbättrad tack vare rökstationer”


Jan Roger Kristiansen, vårdgivare på psykiatriavdelningen på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo (Norge)

OM SJUKHUSET


Antalet rökare bland inne­liggande patienter vid Vor Frues sjuk­hus är vid varje given tid­punkt ungefär 35 patienter fördelade på totalt 9 avdel­ningar och med 6 rök­stationer tillgängliga.

UTMANINGEN


”Tidigare hade vi ett åter­kommande problem med rök­lukt vid våra årliga hälso- och säker­hets­bedöm­ningar av arbets­miljön. Det tog ca. fyra år för oss att få bort rök­lukten ur ett rum som tidigare använts som rök­rum, trots genom­gripande renovering”, säger vårdgivare Jan Roger Kristiansen.

LÖSNINGEN


”Mindre röklukt, för­bättrad kvalitet på inom­hus­luften, gladare personal och patienter efter­som det finns mycket lite eller ingen rök­lukt i de gemen­samma ut­rymmena”, avslutar Jan Roger.

Här gör vi skillnad idag

Produkter som renar luften


Se hela vårt sortiment av luftrenare och rökfria lösningar, och se vilka som är rätt för er.

Utöver att erbjuda renare luft och rökningslösningar till sjukhus och psykiatriska avdelningar,
levererar vi även till rehabiliteringshem och boenden för hemlösa.