Arbetsområden

Oavsett om din arbets­plats är ett kontor, en skola, ett gym eller en klinik kan du med luft­rening upp­leva många för­delar, för både männi­skor och lokal. Vi er­bjuder lös­ningar för en hälso­sammare arbets­miljö och har ett brett ut­bud av luft­renare, inklu­sive rök­lös­ningar som till­freds­ställer både rök­are och icke-rökare.

Kontor

Kontoret är en central punkt för många företag. Platsen där anställda och besökare möts och där  verksamheten hanteras och styrs framåt. Kontorsmiljön har stor effekt på personalen, inte bara på den allmänna trivseln utan även på hälsa och produktivitet. En satsning på arbetsmiljön är en investering som kan ge både snabba och långsiktiga effekter på företagets framgång. 

Känner du igen dessa utmaningar?

Dålig luft

Luften i arbetsmiljön påverkar personalens mående, trivsel och produktivitet. Flera studier visar att kontorspersonal rankar luftkvalitet som den arbetsmiljöfaktor som påverkar dem mest.

Allergi & sjukfrånvaro

Dålig luftkvalitet bidrar till sprid­ning av sjuk­domar som för­kyl­ning och influ­ensa, vilket i sin tur ökar personal­från­varon. Damm och pollen kan ge aller­giska och ast­matiska reak­tioner.

Dålig ventilation

Många kontorslokaler har äldre ventilation som trots godkänd OVK inte är tillräckligt effektiv för att upprätthålla en bra och hälsosam arbetsmiljö. Att öppna fönster kan vara en säkerhetsrisk och släpper in luftföroreningar utifrån.

Rökare

Rökare måste ta sig ut ur kontors­bygg­naden, ibland flera våningar, för att ta sig till ett om­råde där rök­ning är tillåt­en. Det är tidsödande och ger ofta problem med nedskräpning av fimpar och passiv rökning utanför entrén.

Här finns lösningen

De osynliga faktorerna, som luftkvalitet och naturligt ljus, förbises i många kontorsmiljöer trots det stora inflytandet på personalens mående, engagemang, trivsel och produktivitet. Genom att identifiera och åtgärda faktorer i den fysiska arbetsmiljön når man hela personalstyrkan - varje dag. QleanAirs luftrenare för kontorsmiljöer är stilrena men ändå effektiva och inkluderar service med en unik livstids funktionsgaranti.


Finns det rökare bland medarbetare och besökare? En rökstation kan minska de kostnader och risker rökning kan medföra. En rökstation skyddar icke-rökare från passiv rökning samtidigt som rökare har en brandsäker plats att röka på. Inga mer problem med fimpar utanför entrén och långa avstånd som är tidskrävande. En högt uppskattad fördel med QleanAirs rökstationer är att rökare och icke-rökare kan fortsätta att umgås på rasten, då icke-rökare kan stå bredvid utan att utsättas för passiv rökning.

På vår produkt­sida för röklösningar hittar du mer information om hur det fungerar.

Fördelar med luftrening från QleanAir

Inkluderande arbetsmiljö
En hälsosam miljö som kan tillgodose behov från både rökare och icke-rökare, utan problem med fimpar som tar eld, nedskräpning och passiv rökning.
Mindre
damm
Luftrening minskar avsevärt förekomsten av damm, vilket förbättrar medarbetarnas hälsa samtidigt som det kan minska städkostnader.
Lägre
kostnader
Ren luft ger möjlighet till en optimerad ventila­­tion vilket sänker uppvärmnings­­­kostnaderna. Färre luft­­­burna partiklar ger mindre slitage på maskiner och utrustning.
Ökad
produktivitet
Personer som arbetar i en miljö med förbättrad luftkvalitet har lättare att behålla koncentrationen vilket i sin tur ökar produktiviteten.

Så här säger våra kunder


”Vi har fått bort all dålig lukt och har nu frisk luft – och då har vi bara haft vår luftrenare inställd på halvfart.”


Jonas Jonsson, VD, Initiativ, Stockholm, Sverige
 

FÖRETAGET


Initiativ är en event­byrå som driver ut­veck­ling inom projekt­hante­ring, pro­duk­tion och upp­hand­ling av event.

UTMANINGEN


Ett kontor i ett över­befolk­at område i stan med luft­förore­ningar och osmak­liga odörer från sop­tunnor utom­hus som stör arbetet inom­hus.

LÖSNINGEN


Initiativ köpte en lite större modell av luft­renare från QleanAir. De valde AirQlean Low 115. Den har nu elimi­nerat alla odörer inom­hus och de får ren luft även när den är in­ställd på halv­fart.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Sök bland vårt utbud av luftrenare och rökfria lösningar för att se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »