Arbetsområden

Oavsett om din arbets­plats är ett kontor, en skola, ett gym eller en klinik kan du med luft­rening upp­leva många för­delar, för både männi­skor och lokal. Vi er­bjuder lös­ningar för en hälso­sammare arbets­miljö och har ett brett ut­bud av luft­renare, inklu­sive rök­lös­ningar som till­freds­ställer både rök­are och icke-rökare.

Gym

Dina kunder är viktiga och ditt rykte betyder allt. Dagens gym­lokaler utgörs ofta av stora utrymmen med stundtals dålig ventilation och ineffektiva filtersystem. Detta kan med­föra pro­blem inom ett flertal områden, alltifrån tränings­relaterade frågor till städning och lokal­underhåll. Kroppen kräver rikligt med syre för att musklerna skall utvecklas optimalt, och undermålig luftkvalitet kan göra att framgången på gymmet inte riktigt vill infinna sig.

Känns detta igen...?

Dålig luftkvalitet

Gamla, smutsiga ven­ti­la­tions­sys­tem håller inom­hus­luften stillas­tående, och den blir svårare att andas in när man tränar.

Illaluktande miljö

Många gym lider av dålig lukt från svett och kropps­odörer.

Smutsig utrustning

Dålig inomhusluft gör att dam­met lätt­are fäst­er på ytor och ut­rust­ning, vil­ket kan kännas väl­digt ohygie­niskt.

Påfrestning

Våra kroppar kräver mer syre när vi tränar hårt. Dålig luft­kvalitet be­gräns­ar detta, och det be­gräns­ar också vår träning och pre­sta­tion.

Här finns lösningen

Med vår unika och patenterade filtreringsteknik har vi utvecklat smarta lösningar med kostnadseffektiva luftfiltreringssystem för gym. Utrustning finns i olika utförande, både som diskreta takenheter och som mobila golvenheter. Allt som krävs är ett vanligt eluttag!

Fördelar med QleanAir-lösningarna

Lättare träning
Ren vitaliserad luft ger våra kroppar till­gång till det extra syre som är så viktigt vid hård träning. Den renade och cirku­ler­ande luften gör att vi upp­lever ett större energi­till­skott och det ger oss en känsla av att vara mer alert.
Ingen lukt
Man slipper problem med svett­lukt och känslan av instängdhet.
Spara pengar
Ett ”smart luftflöde” gör det lättare att reglera temp­era­turen, vilket med­för lägre energi­kostnad. Sam­tidigt ger det en behag­lig miljö .
Mindre damm
Mindre antal luft­burna partik­lar ger snabbare och enklare städ­ning av lokal och under-håll av ut­rust­ning.

Här gör vi skillnad idag

Produkter för luftrening


Sök bland vårt utbud av luftrenare och se vad som passar er.

Uppgradera ditt företag med lösningar från QleanAir Scandinavia!

Läs mer här om hur ett samarbete kan se ut »