FAQ


Vanliga frågor


Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får, både om luftkvalitet i allmänhet och våra produkter och tjänster. Om du inte hittar det du letar efter får du gärna maila oss på info@qleanair.se så återkommer vi inom kort.TERMLISTA: Luftrelaterade termer och förkortningar, listade från A–Ö – Klicka här »


Hur vet jag om min luft är ren?

Luftföroreningar kallas "den osynliga faran" då vi med enbart mänskliga sinnen inte kan detektera dem. För korrekt information om luftkvaliteten krävs ett avancerat mätinstrument. För luftkvalitet och partikelvärden utomhus (AQI - Air Quality Index) finns det flertalet appar och hemsidor med realtidsmätningar, t.ex. Naturvårdsverket. SMHI är utsett som nationell datavärd för Sveriges luftkvalitet, på deras portal finns all statistik samlad (i skrivande stund fram till och med 2018).

De värdena gäller dock utomhusluften och ger inte en korrekt bild av hur luftkvaliteten är i din inomhusmiljö (IAQ - Indoor Air Quality). Kvaliteten på inomhusluften varierar beroende på faktorer som lokalens storlek, byggmaterial, ventilationen, hur många som befinner sig i lokalen och vad som sker i miljön. Det bästa sättet att få en korrekt uppfattning av luftkvaliteten är att göra en luftmätning. En specialist, som QleanAir Scandinavia, kan med avancerade mätinstrument utvärdera luftkvaliteten och partikelhalten. Har du frågor om din luftkvalitet eller vill boka en luftmätning? Du når oss på info@qleanair.se

▲ Tillbaka till början


Är "ren luft" och "bra luft" samma sak?

Eftersom det finns olika gränsvärden i olika delar av världen är termen ”ren luft” en tolkningsfråga. Detta beror bland annat på vilka partikelstorlekar som mäts och hur nivåerna beräknas. Ett bättre alternativ är att fråga sig om luften är hälsosam för de som vistas i lokalen och om det finns utmaningar med luften som påverkar människor, produkter och/eller processer.

Hygieniska gränsvärden för luftföroreningar i arbetsmiljöer regleras av Arbetsmiljöverket, men nivåer under tillåtna gränsvärden är inte alltid detsamma som bra och hälsosam luft. Vanligtvis utgår man från ett problem eller något man vill förbättra t.ex. mycket damm, höga städkostnader, återkommande driftstopp, hög sjukfrånvaro, problem med passiv rökning, önskan om ökad produktivitet eller en generell önskan att förbättra inomhusmiljön och trivseln.

▲ Tillbaka till början


Vem har ansvaret att kontrollera luften?

Inom EU har vi gemensamma gräns- och målvärden för utomhusluft, miljökvalitetsnormerna (MKN), som återfinns i svensk lagstiftning. Sveriges kommuner har tillsammans med Naturvårdsverket ansvaret att kontrollera att tillåtna gränser inte överskrids. Utöver miljökvalitetsnormerna finns nationella och regionala miljömål. Det är kommunernas ansvar att se till att skolmiljöer och offentliga byggnader har god och hälsosam inomhusluft.

På arbetsplatser är det arbetsgivaren som har skyldighet att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för sin personal och verksamhet.

▲ Tillbaka till början


Hur påverkar luftkvaliteten min hälsa?

Den genomsnittliga personen andas in över 10 000 liter luft per dag. Precis som mat och dryck påverkar vår hälsa så gör även luften vi andas det. I luften finns partiklar i olika storlekar. Beroende på om du andas in via näsan eller munnen så färdas luften via mun- eller näshålan ner i luftstrupen. Luftstrupen delar sedan upp sig i två större luftrör, bronkerna, som förgrenar sig i mindre luftrör, bronkiolerna. I slutet av luftrören sitter miljontals lungblåsor, s.k. alveoler. Små partiklar, sådana som är mindre än PM2.5, och gaser når hela vägen till lungalveolerna där de sprids till blodomloppet och påverkar din kropp och hälsa.

Luftburna partiklar kan orsaka eller förvärra ett stort antal hälsoproblem och har kopplats till dödsfall av bland annat hjärt- och lungsjukdomar. Symtom på dålig luftkvalitet kan vara trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter. Utöver fysiska symtom kan du uppleva sämre kognitiv förmåga, koncentrationssvårigheter och minskad produktivitet. Barn, seniorer och personer med lung- eller hjärtsjukdomar är extra känsliga för exponering för luftföroreningar och höga partikelhalter.

▲ Tillbaka till början


Hur påverkar luftkvaliteten min produktivitet?

Luften vi andas in påverkar olika delar av kroppen, även kognitiva funktioner. Här några exempel:

▲ Tillbaka till början


Kan en luftrenare hjälpa till att lindra allergisymtom?

Vilka symtom en allergi ger varierar beroende på vad det är som orsakar allergin och personen som drabbas. Vissa får en allergisk reaktion vid kontakt med huden, andra genom förtäring av ämnet och en del allergier beror på en reaktion på partiklar i luften.

Luftrenare från QleanAir Scandinavia minskar symtom från allergier orsakade av luftburna föroreningar som t.ex. pollen, rök, pälsdjur och damm.

En annan fördel med luftrening är att spridningen av luftburna virus minskar signifikant. För mer information om hur det fungerar, klicka här för teknisk info. I den här artikeln kan du läsa våra bästa tips för allergiker.

▲ Tillbaka till början


Är det farligt att andas luften i förorenade områden?

Det är en komplex fråga som beror på flera variabler: vilka luftföroreningar rör det sig om, hur länge vistas du i miljön, hur känslig är din kropp etc. Det har publicerats flera studier som visar att även luftföroreningar under de tillåtna nivåerna har en negativ effekt på vår hälsa. Hur känslig man är för luftföroreningar är individuellt och påverkas av bland annat ålder och allmänhälsa.

I den här artikeln kan du läsa våra bästa tips för hur du minskar din exponering för luftföroreningar.

▲ Tillbaka till början


Hur fungerar en rökstation?

De rökstationer som finns på marknaden kan likna varandra visuellt, men det som skiljer dem åt är tekniken de använder. Produkten kan ha olika namn, t.ex. rökstation, rökkabin, röklounge eller rökbur.

QleanAir Scandinavias rökstationer är skapade för att skydda omgivningen från passiv rökning, minska tobakens påverkan på miljön och erbjuda en kostnadseffektiv lösning för företag och offentliga miljöer. Våra rökstationer och röklounger är utrustade med ett effektivt luftfiltreringssystem som består av partikelfilter (HEPA) samt gasfilter (kol) för att fånga in röken direkt, både från rökarens utandning och den brinnande cigaretten. Tack vare vårt patenterade och brandsäkra askhanteringssystem slipper du oroa dig för brand orsakat av en fimp. Alla lösningar från QleanAir inkluderar service och underhåll från våra utbildade tekniker.

Klicka här för att läsa mer om fördelarna och de tekniska specifikationerna.

▲ Tillbaka till början


Vad är skillnaden mellan en luftrenare för privat bruk och en luftrenare för professionellt/industriellt bruk?

Det som främst skiljer luftrenare och dess filter från varandra är filtreringsteknik, kapacitet och luftflödet på enheten. En luftrenare för arbets- och industrimiljöer är större och mer kraftfull än en konsumentprodukt skapad för hemmiljö. En privatperson behöver luftrening för en mindre volym, kanske ett sovrum, medan ett företag kan behöva rena tusentals kubikmeter förorenad luft.

Enheter för professionellt bruk anpassas efter utmaningarna i den specifika miljön, med filterkombination och tillbehör. En annan stor skillnad är service och underhåll. Alla luftrenare, oavsett filtreringsteknik, behöver underhåll för att fungera effektivt. I värsta fall tror du att luftrenaren gör sitt jobb medan filtret är fullt och du upplever en placebo-effekt.

QleanAir Scandinavia erbjuder luftrening som en service, en kombination av tjänst och vara. Med vårt serviceerbjudande ser vi till att enheterna fungerar som förväntat, är optimalt placerade, är anpassade efter kundens behov och att vi håller vårt löfte – att leverera ren luft, varje timme varje dag.

▲ Tillbaka till början


Vad är skillnaden mellan ventilation och luftrening?

För att förstå skillnaden så är det viktigt att förstå de olika begreppen:


Sammanfattat så är ventilation en nödvändig grund för hälsosam inomhusluft, där luftrenare fungerar som ett komplement vid ökat behov av ren luft. Det finns även luftrenare som är speciellt avsedda för giftiga gaser som vanlig ventilation inte klarar av, som exempelvis cigarettrök.

Läs gärna den här artikeln där vi skriver mer om ämnet. För att läsa om hur våra luftrenare fungerar, klicka här.

▲ Tillbaka till början


Det finns inga priser på hemsidan. Hur mycket kostar en luftrenare?

QleanAir Scandinavia erbjuder kundanpassade lösningar till företag som har ett behov av en renare inomhusmiljö. Då varje utmaning är unik har vi inte några angivna priser. Vår rekommendation är att kontakta oss för att diskutera vilken typ av lösning du söker (förbättra luftkvaliteten generellt, en lösning för tobaksrök, ett sterilt område etc.), och hur stort område det gäller. Vi besöker gärna dig för en luftmätning och kan på så sätt erbjuda en lösning anpassad efter just dina behov. Maila oss på info@qleanair.se eller besök vår globala kontaktsida för att hitta ditt närmaste kontor.

▲ Tillbaka till början


Vad är ett HEPA-filter?

HEPA står för High Efficiency Particulate Air och är en filterklassificering enligt EU-standard EN1822. Filtren klassificeras efter filtreringsförmåga och delas upp i HEPA 13 och HEPA 14. Om det står något annat (t.ex. HEPA Quality, HEPA Rated etc.) är det troligtvis inte ett äkta HEPA-filter. Du hittar mer information om olika standarder och klassificeringar i termlistan.

▲ Tillbaka till början


Kan ett HEPA-filter minska problem med lukter?

Lukt består vanligtvis av gas och kan därför inte fastna i ett partikelfilter. För att minska problem med lukter behöver du ett gasfilter, t.ex. ett aktiverat kolfilter. Det finns dock även vissa partiklar som luktar, då oftast fett, aerosoler eller tjärpartiklar. Kontakta oss för mer information.

▲ Tillbaka till början


Var finns QleanAir Scandinavia?

Vi finns i fler än 25 länder över hela världen och fortsätter att växa. Vårt huvudkontor ligger i Solna, Stockholm. Besök vår globala kontaktsida för att hitta ditt närmaste kontor eller maila oss på info@qleanair.se så hjälper vi dig.

▲ Tillbaka till början

Vill du veta mer?

Nyhetsrummet

Läs nyheter och artiklar om luft och dess koppling till hälsa, miljö och företag.