Przemysł

Wraz z ochroną ludzi, nasze rozwiązania chronią także Państwa procesy. Nie pozwól, aby zła jakość powietrza w pomieszczeniach spowalniała Twoją działalność. Wybierz rozwiązanie QleanAir, unikaj typowych problemów i oszczędzaj pieniądze. Pomożemy Ci pracować mądrzej, czyściej i wydajniej.

Przemysł ciężki

W przypadku firm z branży ciężkiej, takich jak przemysł motoryzacyjny, producenci urządzeń, dostawcy obrabiarek i wielu innych, wiemy przed jakimi wyzwaniami stoją oni codziennie z powodu złej jakości powietrza w pomieszczeniach, a także problemów związanych z paleniem tytoniu przez pracowników. Kwestie te mogą być ogromnym obciążeniem, które przerywa już liczne i złożone procesy Twojej firmy. Przyjrzyj się naszym rozwiązaniom, które pomagają chronić twoich pracowników, produkty i procesy.

Wyzwania związane z paleniem tytoniu

Bezpieczeństwo

Drzwi, które nie powinny być otwierane – są otwierane to, ludzie palą tam, gdzie nie powinni, a także kwestie bezpieczeństwa pożaro­wego i biernego palenia.

Brak wydajności

Pracownicy niepotrzebnie ko­rzy­stają z dłuższych przerw z powodu straty czasu, który muszą poświęcić na przejście do miejsca do palenia.

Niezdrowe pomieszczenia

Wiele pokoi jest za­nie­czysz­czo­nych, wypełnionych zapachem dymu nikotyno­wego. Nie sprzyjają one relaksacji.

Niedogodności

Niepalący pracownicy narażeni są na skutki biernego palenia. Często też unikają oni przerw by nie przebywać w towarzystwie palaczy. Ci drudzy także czują się nie­komfortowo ponieważ nie mogą cieszyć się wzajemnym towa­rzy­stwem kolegów.

Wyzwania biznesowe

Rozporządzenia

Obowiązkowe przepisy w zakresie ochrony środowiska i zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju mogą być kosztowne dla firm pro­duk­cyj­nych.  

Przerwy w produkcji

Dużym wyzwaniem jest za­cho­wa­nie równo­wagi między kon­ser­wa­cją a wydajnością: Maszyny wymagają częstej konserwacji ze względu na zatkania i przegrzania spowodo­wane zasysaniem kurzu, sadzy i innych cząstek i za­nie­czysz­czeń w powietrzu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Większość istniejących systemów wentylacyjnych nie oczyszcza po­wie­trza. Po prostu mieszają one cząsteczki po­wie­trza z jednego miejsca na drugie. Większość za­nie­czysz­czo­ne­go po­wie­trza pochodzi z zewnątrz. Są to najczęściej pro­duk­ty uboczne pro­dukcji, sadza i za­nie­czysz­cze­nia z obszarów ładunkowych. Powoduje to niską jakość powietrza w po­miesz­cze­niach, co utrudnia pracę i oddychanie.

Niepotrzebne koszty

Niepotrzebne straty energii z powodu słabego przepływu powietrza, który pomaga regu­lować temperaturę w po­miesz­cze­niu i jego pracę (ciepło przy suficie, chłodne powietrze przy podłodze).

Mamy rozwiązania dla Ciebie

Firma QleanAir Scandinavia opracowała technologię i rozwiązania dostosowane specjalnie dla Twoich potrzeb; aby utrzymać niskie koszty operacyjne, zbudować ponadczasowy biznes i chronić Twoich pracowników, produkty i procesy. Spójrz na główne korzyści jakie firmy, takie jak Państwa otrzymują od naszych rozwiązań kabinowych dla palących oraz systemów filtrujących. Wychwytują one wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w środowisku i wydzielają tylko czyste powietrze. Aby dowiedzieć się więcej o tych rozwiązaniach, w tym o specyfikacjach technicznych i modelach, odwiedź stronę naszych produktów.

Korzyści z posiadania kabiny dla palących

Przestrzeń
Różne modele kabin dla palaczy pozwalają za­osz­czę­dzić miejsce. Jedyne czego potrzebujesz to jedno gniazdko – i gotowe. Posiadamy również kabiny mobilne, jeśli zdecydujesz się zmienić swoje otoczenie.
Bezpieczeństwo
Nasze kabiny dla palaczy zasysają dym i nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu nie są one uwalniane do śro­do­wi­ska. Nasze roz­wią­za­nia kabinowe są również ognio­od­por­ne i posiadają wy­spe­cja­li­zo­wa­ny system przetac­zania popiołu i usuwania niedopałków papierosów.
Niedogodności
Teraz zarówno osoby palące jak i niepalące mogą wspólnie spędzać przerwy i na­wią­zy­wać kontakty towarzyskie.
Efektywność
Pracownicy nie muszą tracić cennego czasu na przejścia do specjalnie wyznaczonych miejsc do palenia. Pozostanie bliżej miejsca pracy = bardziej wydajna załoga.

Korzyści z posiadania naszych filtrów do czyszczenia powietrza


Ponadczasowość
Inwestycja w nasze opatentowane systemy oczyszczania powietrza i filtracji pozwoli Ci zawsze wyprzedzać najnowsze przepisy w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji.
Zdrowsze środowisko pracy
Czystsze środowisko we­wnętrz­ne sprzyja dobremu samopoczuciu pracowników, umożliwiając im większą pro­duktywność, mniejszą liczbę nieobecności oraz skarg na alergie i jakość powietrza. Zdrowe środo­wisko pracy również dłużej utrzymuje się wśród pracow­ników.
Niższe koszty operacyjne
Inteligentny przepływ po­wie­trza pomoże w regulacji odpowiedniej temperatury pokojowej, która koreluje z niższymi rachunkami za energię oraz pomaga ustabili­zować procesy produkcyjne.
Optymalizacja procesów
Nieoczekiwane przestoje oraz konserwacja poza harmono­gramem działań ulegają znacznemu skróceniu. Maszyny będą pracować w czystszym środowisku, nie­zanieczyszczonym przez pyły.

Usłysz co inni mają do powiedzenia


„Teraz znów zbliżamy osoby palące i niepalące”


Horst Berndroth, Brygadzista i członek rady zakładowej
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW), Niemcy  

FIRMA


Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) to firma, której głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

WYZWANIE


Kilka lat temu we wszyst­kich ob­sza­rach elektrowni wprowadzono ogólny za­kaz palenia tytoniu. Konie­czne było więc stworzenie alter­natywy, która umożli­wiałaby pracownikom pale­nie tytoniu, jak również nie narażałaby ich nie­palących kolegów na jego skutki.

ROZWIĄZANIE


Instalacja kabiny dla palaczy w sterowni dała pracowni­kom, którym nie wolno opuścić stanowiska pracy, możliwość palenia. Szczególnie przyjemnym zjawiskiem jest to, że osoby niepalące również udają się tam na filiżankę kawy z palaczami, co zbliża ich do siebie.

Gdzie robimy różnicę dzisiaj

Produkty oczyszczające powietrzeSprawdź naszą pełną ofertę oczyszczacze powietrza oraz kabiny dla palaczy, i zobacz, które są odpowiednie dla ciebie.

Ulepsz swój biznes z QleanAir Scandinavia!

Kliknij, aby zobaczyć, dlaczego powinniśmy połączyć siły »