Outdoor Smoking Lounge

En værbestandig utendørsløsning

Vår utendørs røy­ke­salong er en solid alu­miniums- og glass­konstruk­sjon som be­skytter ute­miljøet fra røyken og holder området rent. På grunn av dens modu­lære ut­forming, kan den plasseres hvor som helst uten­dørs og er kraftig nok til å tåle svært dårlige vær­for­hold.

Beskytter folk

Outdoor Smoking Lounge er et større, be­skyttet røyke­område hvor røykere kan være i en hyggelig atmos­fære uten at miljøet blir rammet av passiv røyking. Loungen fanger røyk­partik­lene direkte ved kilden, slik at de ikke kommer inn i miljøet, hindrer spred­ning av røyk i offent­lige steder, byg­ninger, arbeids­plasser, etc.

Design


Rom og komfort

Røykere kan entre salongen ved hjelp av en skyve­dør som er enkel å åpne, som også gjør den til­gjenge­lig for rulle­stol­brukere. Disse for­delene gjør en uten­dørs røyke­salong per­fekt for fly­plasser, syke­­hus, offent­lige byg­ninger og andre typer arbeids­plasser. 

Uten­dørs røyke­salong leveres komplett med be­lys­ning og to fritt­­stå­ende, brann­sikre, aske­håndterings­systemer (QleanUp) som eli­minerer problemer med sigarett­stumper og aske.


Luftrensing


Røyken fanges opp av en svært effektiv ventila­sjon over QleanUp-ene, og renses der­etter ved hjelp av vårt paten­terte filtrerings­system.


Brannsikker


Sigarettene samles og opp­bevares i den patenterte, brann­sikre og lukt­frie alu­miniums­posen (QleanUp™)


Valgfrie tilleggsutstyr


I tillegg kan du velge å til­passe den med en varme­kilde, og en valg­fri renne for å ta unna regn.


Slik fungerer det

1. Fanger opp røyken

Det kan bare skapes et røykfritt miljø dersom røyken fanges opp før den sprer seg. Dette oppnås ved å skape en sterk luftstrøm, som trekker røyken i ønsket retning inn i filtrene.

2. Filtrerer skadelige gasser og partikler

Gjennom vår patenterte flertrinns filtreringsteknologi, fanges selv de minste tobakksspesifikke gassene og partiklene, og fjernes fra luften. Helt fra installasjonsøyeblikket sørger vi for å leve opp til det vi lover, noe som omfatter vårt regelmessige vedlikehold og vår livslange funksjonsgaranti.

3.  Luftutløp

Når luften er renset for alle skadelige gasser og partikler, slippes ren luft ut og tilbake i miljøet.

4. Brannsikkert askehåndteringssystem

Vårt unike, brannsikre askehåndteringssystem, QleanUp, hånd­terer oppsamling av aske og sigarettstumper; sammen med en ventilløsning, holder det lufttett for å unngå røykrester som er vanlig med vanlige askebegre. Et bord i ståhøyde er også montert, noe som gir en mer behagelig opplevelse for brukerne.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER


ModellOutdoor Smoking Lounge
 Materiale Aluminium / Herdet glass / Laminert glass
 Dimensjoner:
 Bredde
 Høyde1 
 Dybde

 3100 mm
 2550 mm
 2100 mm
Kapasitet:
Sigaretter / E-sigaretter

 12000 / service 
 Sertifiseringer CE

 1)  Monteringshøyde: 3000 mm.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »