Outdoor Lounge

En værbestandig utendørsløsning

Vår utendørs røy­ke­salong, Outdoor Lounge, er en solid alu­miniums- og glass­konstruk­sjon som be­skytter ute­miljøet fra røyken og holder området rent. På grunn av dens modu­lære ut­forming, kan den plasseres hvor som helst uten­dørs og er kraftig nok til å tåle svært dårlige vær­for­hold.

Beskytter folk

Outdoor Lounge er et større, be­skyttet røyke­område hvor røykere kan være i en hyggelig atmos­fære uten at miljøet blir rammet av passiv røyking. Loungen fanger røyk­partik­lene direkte ved kilden, slik at de ikke kommer inn i miljøet, hindrer spred­ning av røyk i offent­lige steder, byg­ninger, arbeids­plasser, etc.

Design


Rom og komfort

Røykere kan entre salongen ved hjelp av en skyve­dør som er enkel å åpne, som også gjør den til­gjenge­lig for rulle­stol­brukere. Disse for­delene gjør en uten­dørs røyke­salong per­fekt for fly­plasser, syke­­hus, offent­lige byg­ninger og andre typer arbeids­plasser. 

Uten­dørs røyke­salong leveres komplett med be­lys­ning og to fritt­­stå­ende, brann­sikre, aske­håndterings­systemer (QleanUp) som eli­minerer problemer med sigarett­stumper og aske.


Luftrensing


Røyken fanges opp av en svært effektiv ventila­sjon over QleanUp-ene, og renses der­etter ved hjelp av vårt paten­terte filtrerings­system.


Brannsikker


Sigarettene samles og opp­bevares i den patenterte, brann­sikre og lukt­frie alu­miniums­posen (QleanUp™)


Valgfrie tilleggsutstyr


I tillegg kan du velge å til­passe den med en varme­kilde, og en valg­fri renne for å ta unna regn.


Slik fungerer det

1. Fanger opp røyken

Det kan bare skapes et røyk­fritt miljø dersom for­urenset luft fanges opp før den sprer seg. Outdoor Lounge gjør dette mulig, og de strategiske plassert luft­inntakene over bordene sender den for­urensede luften inn i vårt kraftige, fler­stadige luft­filtrerings­system. Outdoor Lounge tilbyr en høy kapasitets­løsning for ren­gjøring av forurenset luft fra partikler og gasser.

2. Filtrerer skadelige gasser og partikler

Gjennom vår patenterte flertrinns filtrerings­teknologi, fanges tobakks­spesifikke gassene og partiklene, og fjernes fra luften. Helt fra installa­sjons­øyeblikket sørger vi for å leve opp til det vi lover, noe som omfatter vårt regel­messige vedlike­hold og vår livslange funk­sjons­garanti.

3.  Luftutløp

Når luften er renset for skadelige gasser og partikler, returneres renset luft tilbake til omgivelsene.

4. Brannsikkert askehåndteringssystem

Vårt unike, brannsikre askehåndteringssystem, QleanUp, hånd­terer oppsamling av aske og sigarettstumper; sammen med en ventilløsning, holder det lufttett for å unngå røykrester som er vanlig med vanlige askebegre. Et bord i ståhøyde er også montert, noe som gir en mer behagelig opplevelse for brukerne.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER


ModellOutdoor Lounge
 Materiale Aluminium / Herdet glass / Laminert glass
 Dimensjoner:
 Bredde
 Høyde1 
 Dybde

 3100 mm
 2550 mm
 2100 mm
Kapasitet:
Sigaretter / E-sigaretter

 12000 / service 
 Sertifiseringer CE

 1)  Monteringshøyde: 3000 mm.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »