Larger air cleaners

With over 25 years of experience of cleaning air in indoor environments, we have used our expertise and customer knowledge to develop an assortment of powerful, stand-alone air cleaners that create healthy air quality for people, products, and processes.

In many indoor environments, the capacity and efficiency of the installed ventilation system is not sufficient to maintain good and healthy air quality. Airborne pollutants and high particle levels can have a negative effect on people, products and processes. Freestanding air cleaning solutions are a cost and energy efficient addition to complement the existing ventilation system.

Our range of larger air cleaners consists of four powerful and efficient air cleaning solutions, where each unit is configured with the filter and accessories that are optimal for your needs.

All QleanAir air cleaners have mechanical filtration, automatic air flow control and regular service. This ensures constant air flow and efficiency over time.

FS 70 – a flexible air cleaner with a wide range of applications
Suitable for dusty industrial and warehouse environments, as well as for offices and public operations. Can be used to clean air in premises as well as to provide processes with filtered air. QleanAir's best-selling air purifier with a large customer base across Europe.

FS 70 FG (Food Grade) – for the beverage and food industry
This uses the same filtration technology as FS 70 but with design and details adapted to the hygiene requirements in the food industry. Stainless steel chassis, food-grade seals and gaskets, as well as smooth and rounded edges.

FS 70 HEPA – air purification in hospitals and care environments
FS 70 with HEPA 14 filters - the filter class commonly used to filter out bacteria, viruses and other airborne contaminants in sensitive medical environments. Mainly aimed at health care environments with high standards of cleanliness, mobility and low noise levels, but also suitable for other businesses in need of HEPA-filtered air.

FS 90 – an extra powerful air cleaner for large spaces
The FS 90 is one of the most powerful air cleaners on the market, with an air flow of up to 10,000 m3/hour. Suitable for large halls and spaces, e.g. warehouses, logistics centers, distribution centers, production facilities and other similar industrial environments. Also available in a roof-hung version.


Are you unsure of what solution suits your business? Contact us and we will guide you to the best solution for your needs.

Choose which air cleaner suit your needs

QLEANAIR FS 70


An efficient air cleaner with a wide range of applicationsVed profesjonelle fasiliteter er kapasiteten og effektiviteten til den monterte ventilasjonen oftest ikke til­strekkelig til å opprettholde et godt og sunt inne­klima. Støv og skadelige partikler som dannes i anlegget, eller som føres inn fra utsiden, kan ha en negativ virkning på mennesker, produkter og prosesser.

Bedre helse og produktivitet for medarbeiderne
Dårlig luftkvalitet påvirker de ansattes helse og arbeidsevne. I dag er det et stort fokus på kvaliteten og helseeffektene av det vi spiser og drikker. Hos QleanAir Scandinavia mener vi at dette også bør gjelde luften vi puster. I løpet av en vanlig dag opp­holder en person seg vanligvis 80 til 90 prosent av tiden innen­dørs, inntar 1 kg mat og 2 til 3 kg væske og puster 20 til 30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker de ansattes helse og arbeidsevne i stor grad.

Beskytte produkter
Å holde produkter rene er svært viktig i mange av dagens moderne industrier, ettersom luftbårne partikler, støv, pulver, bakterier, muggsporer og virus kan forurense produktene, forringe produktkvaliteten og påvirke fortjenesten til virksomheten sterkt. 

Beskytte prosesser
Høye vedlikeholdskostnader i produksjonen på grunn av tilstoppede sensorer, kjøleenheter, elektriske kabinetter og kabinetter for testinstrumenter; og økt slitasje på maskiner på grunn av luftbårne partikler, støv og pulver er avbrudd innenfor virksomhetens prosesser og operasjoner som kan reduseres signifikant hvis våre løsninger blir innført.


Typiske fordeler fra en luftrensingsløsning


Sunnere
arbeidsmiljø

Mindre
rengjøring

Færre/kortere avbrudd i produksjonen

Høyere produktkvalitet
– færre defekte produkterLavere
oppvarmingskostnaderLavere vedlikeholds­kostnader for f.eks. maskiner, test­instrumenter og kjøleenheter

LUFRENSER FOR STØRRE OMRÅDER


Luftrenseren QleanAir FS 70 er en fleksibel enhet med et stor bruksområde. Den passer godt til støvete industri og lagerlokaler, samt til både små og store lokaler med høye krav til renhet, for eksempel næringsmiddelindustrien og Medtech-produksjon. QleanAir FS 70 fanger og renser luften for partikler og gasser med et tilpasset filtreringssystem, før ren luft returneres til miljøet eller distribueres til et bestemt område.Tilpasningsdyktig design for å møte ulike utfordringer

Typiske bruksområder for FS 70 inkluderer logistikk, lager, produksjon, mat­industri, syke­hus og andre miljøer med høye krav til ren luft.

Enheten kan utstyres med en rekke forskjellige filterkonfigurasjoner; skreddersydd etter dine utfordringer og behov, samt mulighet for å huse et bredt utvalg av verktøy/utstyr for luftfordeling, slik som bend, rør og tekstildiffusorer.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER


 Modell QleanAir FS 70 Stainless QleanAir FS 70 Grey
Materiale Rustfritt stål Pulverlakkert stål
Dimensjoner:1
Bredde
Høyde / høyde på hjul 
Dybde

692 mm
1527 / 1652 mm
580 / 630 mm

692 mm
1527 / 1652 mm
580 / 630 / 775 mm
Vekt 90 kg 110 kg
Kapasitet:
Luftstrøm

0–4000 m3/ time
Andre:
Hastighetsregulering: Trinnvise effektnivåer / Automatisert luftstrømregulering
 

Sømløse / 3 innstillinger

 1) Dimensjoner gjelder standardmodell

Teknologien bak løsningen


1  ­INNSUG – fanger opp forurensninger

Inntaket på QleanAir FS 70 er strategisk plassert på forsiden av enheten for å maksimere inntaks­volumet. Inntaket er beskyttet av et nett av sikkerhetsmessige årsaker.


2  FILTRERING – separasjon av partikler og forurensninger

Gjennom vår filtreringsteknologi fanges skadelige partikler og forurensninger effektivt opp og fjernes fra luften i flere stadier, med et sett med mekaniske filtre skreddersydd for dine unike behov. Fra og med installasjonen sørger vi for at vi lever opp til våre løfter gjennom vår livslange funksjonsgaranti.


3  UTBLÅSING – ren luft tilbake til omgivelsene

Etter at luften har blitt renset fra luftbårne partikler og skadelige forurensninger, sendes den tilbake inn i rommet gjennom et rør som er justerbart for å oppnå optimal sirkulasjon eller for å distribuere ren luft til et bestemt område.

TILLEGGSUTSTYR / TILBEHØR


QleanAir FS 70 – kan tilpasses ditt spesielle miljøÅ tilføye tekstilkanaler / tekstildiffusorer til systemene hjelper å fokusere på hvor sonene med ren luft er; bedrer bestemte typer arbeidsmiljøer betydelig og bidrar til å beskytte ansatte, produkter og prosesser. Med tanke på helsen, vil implementering av disse porøse rørene med høy diffusjon over arbeidsstasjonene gjøre det mulig å sende ren luft mot nese og munn der folk puster, samtidig som mer skitten luft presses ned mot gulvet, der den blir fanget opp av QleanAir FS 70 luftrensere.

Andre fordeler ved å ha gjennomtrengelige tekstildiffusorer er at de er antimikrobiologiske, antistatiske, flammehemmende og tilbyr luftsirkulasjon med høyt volum som bidrar til å gjøre det behagelig for arbeiderne.Funksjonell og konvertibel for bedriften

Nylonfilter


Pre-partikkelfilter


Pocket filter


Gnistvern


Spiralkanal


Dyp


Hvor vi gjør en forskjell i dag

Share this page

QleanAir Scandinavia
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm
Tel: 35 97 63 50
info@qleanair.no

Copyright 1995-2020
QleanAir Scandinavia
All rights reserved.

This site uses cookies