Facility solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger for luftrensing i eksisterende anlegg ved å spe ut forurensningene eller fange dem ved kilden. Typiske bruksområder spenner fra venteværelser og infeksjonsavdelinger på sykehus, røykerom, kontorer og offentlige anlegg til produksjonsbransjer og lagerlogistikk.Ved profesjonelle fasiliteter er kapasiteten og effekti­viteten til den monterte ventila­sjonen oftest ikke til­strekkelig til å opprettholde et godt og sunt inne­klima. Støv og skadelige partikler som dannes i anlegget, eller som føres inn fra utsiden, kan ha en negativ virkning på mennesker, produkter og prosesser.

Bedre helse og produktivitet for medarbeiderne
I dag er det et stort fokus på kvaliteten og de helse­messige effektene av det vi spiser og drikker. Vi hos QleanAir Scandinavia mener dette også bør gjelde luften vi puster. I løpet av en vanlig dag opp­holder en person seg vanligvis 80 prosent av tiden innen­dørs, inntar 1 kg mat og 2 til 3 kg væske og puster 20 til 30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker de ansattes helse og arbeidsevne.

Økt oppmerksomhet på produkter og tjenester
Når du sørger for et renere miljø i hele bedriften og fjerner forurenset luft, støv og skadelige partikler, kan det også ha en positiv effekt på salget, da det kan gi kundene et innbydende inntrykk av virksomheten i tjenestesektorer som hoteller, trenings­sentre og butikker. I noen miljøer kan det også være et unikt salgs­poeng.

Lavere utgifter til varme og vedlikehold
Ren luft gjør det mulig å oppnå optimal ventilasjon og dermed å kutte ned på kostnadene til oppvarming. Mindre mengder luftbårne partikler vil føre til mindre slitasje på maskiner og utstyr, noe som kan gi færre og mindre om­fattende services. Ren luft vil ganske enkelt gi deg økt fortjeneste. År etter år.LUFTRENSER FOR STØRRE OMRÅDER


QleanAir FS 70Luftrenseren QleanAir FS 70 fanger opp og renser luften ved hjelp av et høyteknologisk filtreringssystem før luften sendes tilbake i lokalene. Det er mulig å rette inn utløpsluften slik at den distribueres og re-sirkuleres på en måte som virker positivt på inneklimaet.

QleanAir FS 70 er et fleksibelt produkt som lett kan tilpasses til kundens behov, og det kan skaleres til hver enkelt kundes behov for ren luft. QleanAir FS 70 kommer med en livstids funksjonsgaranti som garanterer at produktet virker hver dag over tid.

Bruksområder
QleanAir FS 70 er beregnet på forurensede miljøer og større arealer. Typiske bruksområder omfatter logistikk, lager, produksjon, kontorer og offentlige anlegg, sykehus og andre miljøer med høye krav til ren luft.TEKNISKE SPESIFIKASJONER


 Modell QleanAir FS 70
 Materiale Rustfritt stål, standard
 Fysiske mål:
 Bredde
 Høyde / høyde på hjul
 Dybde

 692 mm
 1527 / 1652 mm
 580 mm
 Kapasitet:
 Luftstrøm
 Systemets effektivitet, partikkelstørrelse 0,3–0,5 µm

 0–4000 m3/time
 > 99 % av mest gjennomtrengende partikkelstørrelse (MPPS)
 Andre:
 Hastigheter 

 Stand-by, trinnvise effektnivåer på 4 nivåer


Slik fungerer det


Luftrensingssystemet vårt skaper et miljø som er helt fritt for røyk og lukt.


1  INNTAKSLUFTEN – fange opp uønskede stoffer i inneluften

Det er bare mulig å oppnå et miljø som er fritt for lukt og partikler hvis gassen og partikler fanges opp før de får mulighet til å spre seg til om­givelsene. Dette oppnår vi ved at en sterk luft­strøm fører forurens­ningene inn i luftfiltrerings­filtrene.


2  UTSKILLELSE – helseskadelige gasser og partikler filtreres ut

Når luften renses, er det viktig å sikre at selv de minste partiklene blir fjernet. Våre patenterte filtre absorberer gasser fullstendig. Likeså fjerner de alt av partikler som er til stede i luften. Jevnlig vedlike­hold og utskifting eller ren­gjøring av filtrene sikrer at dette høye filtrerings­nivået kan garanteres over tid.


3  UTLØPSLUFT – fullstendig renset luft tilbake i lokale

Når luften er renset for alle skadelige gasser og partikler, føres den ren og frisk tilbake i lokale igjen. Luften renses selv når luft­renseren står i standby-modus, og maskinen fungerer helt uav­hengig av ventilasjonen.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Oppgrader driften med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør gå sammen »