Facility solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger for luftrensing i eksisterende anlegg ved å spe ut forurensningene eller fange dem ved kilden. Typiske bruksområder spenner fra venteværelser og infeksjonsavdelinger på sykehus, røykerom, kontorer og offentlige anlegg til produksjonsbransjer og lagerlogistikk.Luftrenseren QleanSafe er spesialutviklet for å løse en stor utfordring som moderne helsevesen står overfor når det gjelder høyrisikoinfeksjoner. Svært høye krav til rensing må kombineres med sterke luftstrømmer mens man samtidig må ta hensyn til pasientenes ve og vel. Hvile og søvn er svært viktig. Luften må derfor renses ved et svært lavt støynivå.

Luftrensing som ikke forstyrrer pasientenes søvn
QleanAir Scandinavia har utviklet luft­renseren Qlean­Safe spesifikt med tanke på svært strenge krav til rensing og sirkula­sjon av luften som ikke går ut over pasientenes søvn.

I en avdelingen av normal størrelse avgir Qlean­Safe godt under 30 dBA når den renser luften. Dette er et imponerende lavt nivå, som kan sammen­liknes med støysvake aktiviteter som hvisking eller en liten bris.

HEPA-rensing med stor kapa­sitet
Qlean­Safe er utstyrt med et HEPA H14-filter, som holder en svært høyt rense­nivå, og enheten er godt for­beredt på selv de strengeste kravene innenfor helse­sektoren. Enheten har også en svært stor luft­sirkulasjons­kapasitet på flere driftsnivåer (Stand-by, Normal, Speed-up og Turbo) for å gi den ønskede balansen mellom luft­strøm og støy.

De ut­vendige flatene på enheten består av hardt, uorganisk materiale for å gjøre det enklere å ren­gjøre den på utsiden.

Fleksibel og flyttbar luft­renser
Det er mulig å flytte på Qlean­Safe, og den egner seg derfor både som en fritt­stående enhet og til fast­montering i en sykehus­avdelingen. Når behovene for om­sorg endrer seg, er det mulig å flytte luft­renseren slik at den kan brukes andre steder, med eller uten til­knytning til luft­kanaler.

Enkel brukstilgang fra front­panelet.LUFTRENSERE FOR ROM BEREGNET PÅ SPESIALOMSORG


QleanSafe


TEKNISKE SPESIFIKASJONER


 Modell  QleanSafe
 Materiale  Primært uorganiske materialer med harde utvendige flater som er lett å holde rene
 Dimensjoner:
 Bredde
 Høyde
 Dybde

 1100 mm
 1800 mm
 700 mm
 Kapasitet:
 Luftstrøm
 Systemets effektivitet, partikkelstørrelse 0,3–0,5 µm
 
 438–1861 m/ time
 > 99 % av mest gjennomtrengende partikkelstørrelse (MPPS)

Slik fungerer det

1  INNTAKSLUFT – uønskede stoffer i inneluften fanges opp

Det er bare mulig å oppnå et miljø som er fritt for lukt og partikler hvis gassen og partikler fanges opp før de får mulighet til å spre seg til om­givelsene. Dette oppnår vi ved at en sterk luftstrøm fører forurens­ningene inn i luft­filtrerings­filtrene.


2  UTSKILLELSE – helse­skadelige gasser og partikler filtreres ut

Når luften renses, er det viktig å sikre at selv de minste partiklene blir fjernet. Våre patenterte filtre absorberer gasser full­stendig. Likeså fjerner de alt av partikler som er til stede i luften. Jevnlig ved­likehold og utskifting eller ren­gjøring av filtrene sikrer at dette høye filtrerings­nivået kan garanteres over tid.


3  UTLØPSLUFT – fullstendig renset luft tilbake i lokale

Når luften er renset for alle skade­lige gasser og partikler, føres den ren og frisk tilbake i lokale igjen. Luften renses selv når luft­renseren står i standby-modus, og maskinen fungerer helt uav­hengig av ventila­sjonen.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »