Smaller air cleaners

With over 25 years of experience of cleaning air in indoor environments, we have used our expertise and customer knowledge to develop an assortment of powerful, stand-alone air cleaners that create healthy air quality for people, products, and processes.

Guaranteed and hazzle free air quality over time

All air cleaners from QleanAir has mechanical filtration and monitored airflow control which ensures function and efficient air purification over time. We sell air cleaning as a service with a performance guarantee, installation, servicing and filter changes included. The products are installed in a standard power socket, independent of ventilation system, and can be moved quickly if necessary.

QleanAir FS 30
Powerful, compact and ultra-quiet multi-step floor-based air cleaning unit. Perfect for public indoor environments such as care environments, classrooms, hotels, and offices.

AirQlean High
A ceiling mounted model suitable for offices, schools, shops, smoking rooms, and other premises with high standards of cleanliness.

AirQlean Low
Efficient and quiet multi-step floor-based air cleaning unit. Perfect for public indoor environments such as offices, classrooms, hotels, and smoking rooms.

Choose which air cleaner suit your needs

AIRQLEAN LOW
Ved profesjonelle fasiliteter er kapasiteten og effekti­viteten til den monterte ventila­sjonen oftest ikke til­strekkelig til å opprett­holde et godt og sunt inne­klima. Støv og skadelige partikler som dannes i anlegget, eller som føres inn fra utsiden, kan ha en negativ virkning på mennesker, produkter og prosesser.

Bedre helse og produktivitet for med­arbeiderne
I dag er det et stort fokus på kvaliteten og de helse­messige effektene av det vi spiser og drikker. Vi hos QleanAir Scandinavia mener dette også bør gjelde luften vi puster. I løpet av en vanlig dag opp­holder en person seg vanligvis 80 prosent av tiden innen­dørs, inntar 1 kg mat og 2 til 3 kg væske og puster 20 til 30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker de ansattes helse og arbeidsevne.

Økt oppmerksomhet på produkter og tjenester
Når du sørger for et renere miljø i hele bedriften og fjerner forurenset luft, støv og skadelige partikler, kan det også ha en positiv effekt på salget, da det kan gi kundene et innbydende inntrykk av virksomheten i tjenestesektorer som hoteller, trenings­sentre og butikker. I noen miljøer kan det også være et unikt salgspoeng.

Lavere utgifter til varme og vedlikehold
Ren luft gjør det mulig å oppnå optimal ventilasjon og dermed å kutte ned på kost­nadene til oppvarming. Mindre mengder luftbårne partikler vil føre til mindre slitasje på maskiner og utstyr, noe som kan gi færre og mindre om­fattende services. Ren luft vil ganske enkelt gi deg økt for­tjeneste. År etter år.
Luftrenseren AirQlean Low kombinerer energie­ffektivitet og til­pas­nings­­dyktighet i en kraftig, men like­vel stille, luft­rensings­enhet. Dens fler­­trinns luft­rensings­tekno­logi gjør den perfekt til offent­lige innen­dørs­miljøer, som kontorer, klasse­rom, hoteller og røyke­rom, så vel som andre miljøer med høye krav til renhet.

AirQlean Lows diskrete farge og design glir perfekt inn i ethvert rom­miljø, fra bedrifter til det uformelle. Hver enhet leveres med en fjern­kontroll for enkel tråd­løs inn­stilling av effekt­nivået.

Vi har vært i luft­rensings­bransjen i mer enn 25 år, med liden­skap for å beskytte menne­sker, pro­dukter og pro­sesser mot for­urensning. Våre løs­ninger er flek­sible, skalerbare og kan til­passes et endrende miljø, og vi streber alltid etter å skape en løs­ning som også reduserer kost­nader, eller øker inn­tektene for våre kunder.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER


Modell AirQlean Low 115
med Karbon L
AirQlean Low 115
HEPA
AirQlean Low 115
AirQlean Low 202
med Karbon L
AirQlean Low 202
Clean Air Delivery Rate1 Opptil 720 m/ time Opptil 700 m/ time Opptil 830 m/ time Opptil 720 m/ time Opptil 830 m/ time
Materiale Aluminium / Herdet glass
Dimensjoner:
Bredde
Høyde
Dybde

415 mm
1152 mm
415 mm

415 mm
1152 mm
415 mm

415 mm
1152 mm
415 mm

415 mm
2022 mm
415 mm

415 mm
2022 mm
415 mm
Vekt (inkl. filter) 60 kg 50 kg 49 kg 71 kg 65 kg
Kapasitet:
Luftstrøm

Opptil 760 m/ time

Opptil 700 m/ time

Opptil 880 m/ time

Opptil 760 m/ time

Opptil 880 m/ time
Andre:
Hastighetsregulering: Økende effektnivå

7 innstillinger

1)
Clean Air Delivery Rate (CADR) er en måling basert på kubikkmeter per minutt (CFM) av luft som har fått alle partikler av en gitt størrelsesdistribusjon fjernet. Ved å kombinere mengden luftstrøm og effektiviteten av partikkelfjerning, indikerer CADR hvor godt luftrenseren fjerner røyk, pollen, støv og forurensende stoffer fra luften.

Slik fungerer det

Share this page