Smaller air cleaners

With over 25 years of experience of cleaning air in indoor environments, we have used our expertise and customer knowledge to develop an assortment of powerful, stand-alone air cleaners that create healthy air quality for people, products, and processes.

Guaranteed and hazzle free air quality over time

All air cleaners from QleanAir has mechanical filtration and monitored airflow control which ensures function and efficient air purification over time. We sell air cleaning as a service with a performance guarantee, installation, servicing and filter changes included. The products are installed in a standard power socket, independent of ventilation system, and can be moved quickly if necessary.

QleanAir FS 30
Powerful, compact and ultra-quiet multi-step floor-based air cleaning unit. Perfect for public indoor environments such as care environments, classrooms, hotels, and offices.

AirQlean High
A ceiling mounted model suitable for offices, schools, shops, smoking rooms, and other premises with high standards of cleanliness.

AirQlean Low
Efficient and quiet multi-step floor-based air cleaning unit. Perfect for public indoor environments such as offices, classrooms, hotels, and smoking rooms.

Choose which air cleaner suit your needs

AIRQLEAN HIGH
Ved profesjonelle fasiliteter er kapasiteten og effekti­viteten til den monterte ventila­sjonen oftest ikke til­strekkelig til å opprett­holde et godt og sunt inne­klima. Støv og skadelige partikler som dannes i anlegget, eller som føres inn fra utsiden, kan ha en negativ virkning på mennesker, produkter og prosesser.

Bedre helse og produktivitet for med­arbeiderne
I dag er det et stort fokus på kvaliteten og de helse­messige effektene av det vi spiser og drikker. Vi hos QleanAir Scandinavia mener dette også bør gjelde luften vi puster. I løpet av en vanlig dag opp­holder en person seg vanligvis 80 prosent av tiden innen­dørs, inntar 1 kg mat og 2 til 3 kg væske og puster 20 til 30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker de ansattes helse og arbeidsevne.

Økt oppmerksomhet på produkter og tjenester
Når du sørger for et renere miljø i hele bedriften og fjerner forurenset luft, støv og skadelige partikler, kan det også ha en positiv effekt på salget, da det kan gi kundene et innbydende inntrykk av virksomheten i tjenestesektorer som hoteller, trenings­sentre og butikker. I noen miljøer kan det også være et unikt salgspoeng.

Lavere utgifter til varme og vedlikehold
Ren luft gjør det mulig å oppnå optimal ventilasjon og dermed å kutte ned på kost­nadene til oppvarming. Mindre mengder luftbårne partikler vil føre til mindre slitasje på maskiner og utstyr, noe som kan gi færre og mindre om­fattende services. Ren luft vil ganske enkelt gi deg økt for­tjeneste. År etter år.

Luftrenseren AirQlean High™ er en takmontert modell som passer for mange typer luftrensing i innemiljøer, blandt annet kontorer, skoler, butikker, røykerom, så vel som andre miljøer med høye krav til renhet. AirQlean High fanger effektivt gasser og partikler, renser luften ved å bruke svært effektive karbon- og mekaniske filtre før resirkulering av luften i rommet, alternativt distribuerer den til tilstøtende områder. Hver enhet leveres med en fjernkontroll for enkel trådløs innstilling av effektnivået.

Vi har vært i luftrensingsbransjen i mer enn 25 år, med lidenskap for å beskytte mennesker, produkter og prosesser mot forurensning. Våre løsninger er fleksible, skalerbare og kan tilpasses et endrende miljø, og vi streber alltid etter å skape en løsning som også reduserer kostnader, eller øker inntektene for våre kunder.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER


 Modell AirQlean High E11 med Karbon AirQlean High H14 med Karbon
 Clean Air Delivery Rate1 Opptil 615 m/ time Opptil 520 m/ time
 Materiale Redbond / Alusink
 Dimensjoner :
 Bredde
 Høyde / synlig høyde
 Dybde

 600 mm
 365 / 105 mm
 630 mm
 Vekt (inkl. filter) 39 kg
 Kapasitet:
 Luftstrøm
 Partikkelfilter
 Gassfilter

Opptil 650 m/ time
2-trinns filtrering, EPA 11
Flerlags flatbed aktivt karbon

Opptil 520 m/ time
2-trinns filtrering, HEPA 14
Flerlags flatbed aktivt karbon
 Andre:
 Hastighetsregulering: Økende effektnivå

7 innstillinger

1)
Clean Air Delivery Rate (CADR) er en måling basert på kubikkmeter per minutt (CFM) av luft som har fått alle partikler av en gitt størrelsesdistribusjon fjernet. Ved å kombinere mengden luftstrøm og effektiviteten av partikkelfjerning, indikerer CADR hvor godt luftrenseren fjerner røyk, pollen, støv og forurensende stoffer fra luften.

LUFTRENSERE FOR MINDRE OMRÅDER

Slik fungerer det

Share this page